Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Boriana Åberg (fotograf Riksdagen)

Boriana Åberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man liksom jag tycker att individens frihet är viktig, samt uppskattar politiker som arbetar hårt och håller sina löften får man gärna rösta på mig.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Bulgarien under kommunisttiden värdesätter jag friheten mycket högt. I min politiska gärning har jag alltid strävat efter att människor ska ha mer makt över sina liv. De viktigaste besluten ska fattas vid köksbordet och inte i sammanträdesrummen. På fritiden brukar jag läsa skönlitteratur och pyssla i min trädgård. Familjen består av särbo och två vuxna söner.

Vad har du för yrke?

socionom/ utredare av barnavårdsärenden

I vilket land är du född?

Bulgarien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag föredrar en renodlad M-regering, men det måste vara upp till regeringsbildaren att efter valet ta ställning till vilka partier som kan ingå i en regering. Att nu utesluta något parti leder bara fel, se hur det gått den gångna mandatperioden där vissa partier haft som enda ledstjärna att utesluta andra från regeringssamarbete. Det viktiga är att få igenom så mycket moderat politik som möjligt.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Boriana Åberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Vinst är en högst rimlig drivkraft i all form av verksamhet. Problem är däremot förluster som är vanligt förekommande inte minst i kommunala verksamheter. Krav på skolor, så väl friskolor som kommunala sådana, ska ställas avseende kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig Kärnkraften ger pålitlig, planerbar och miljövänlig el. För att klara miljöomställningen i transportsektorn och industrin behöver vi kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig Vapen och knark bokstavligen flödar i vårt samhälle. Barn- och ungdomar rekryteras av gängen som kurirer. Visitationszoner kan bidra till att stävja detta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: RUT-avdraget har gjort svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Sverige ska fokusera på humanitärt bistånd. Det nuvarande 1-procentmålet leder till att biståndsområdet och inte underkastas prioriteringar som alla andra utgiftsområden.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig Bilen behövs i vårt avlånga land med stora avstånd. Människor måste kunna ta sig till sina jobb, köra sina barn till fritidsaktiviteter, besöka släktingar, storhandla m.m. även om de bor utanför städerna. Bilen ger frihet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Vi ska inte återskapa en situation där människor inte har råd att bo kvar i sina hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Flera finansiärer ger mångfald samt minskar den politiska styrningen av kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det kommunala planmonopolet är grundläggande. Kommunerna måste kunna ha ett helhetsgrepp över planeringen inom sitt område.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Bakom tiggeriet i Sverige ligger kriminella nätverk som utnyttjar fattiga människor. Att tillåta tiggeri är att tillåta människohandel.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Boriana Åberg har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Varje familjs situation är unik och därför är det upp till föräldrarna att själva bestämma.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Boriana Åberg har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Utgångspunkten för migrationspolitiken ska vara att människor ska återvända till sina hemländer när situationen tillåter det. Permanent uppehållstillstånd ska vara knutet till jobb, egen försörjning och kunskaper i svenska.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Situationen i världen kräver att Sverige ingår i en försvarsallians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det måste finnas starka incitament att återgå till arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det måste vara upp till kommunerna att bestämma kring vilka vattendrag det får byggas. Attraktiva vattennära områden i landsbygdskommuner har stor potential att locka nya invånare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Innan höjd skatt ens övervägs måste det sättas stop för alla välfärdsbedrägerier och annat slöseri med skattepengar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Egentligen borde public service i sin nuvarande form läggas ner, men som ett steg på vägen är ett smalare uppdrag ett mycket bra förslag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig Ett förbud kommer att leda till att människor kommer att köra med gamla, mindre miljövänliga bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det är viktigt för föräldrarna att få veta vilken kunskapsnivå deras barn befinner sig på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det finns inga "rika" och "fattiga" kommuner, det finns bara kommuner där majoriteten av invånarna arbetar och betalar skatt och vice versa.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Boriana Åberg har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Dagens system med hyresregleringar har lett till en icke-fungerande bostadsmarknad med mycket långa köer och svarta kontrakt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Förslaget är alltför dyrt att genomföra och går ut över andra infrastruktursatsningar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det måste vara en skillnad mellan att jobba och inte jobba, oavsett orsaken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Det handlar om att skapa en flexiblare arbetsmarknad. Dagens system "låser in" människor på arbetsplatser där de inte trivs för att de inte vågar mista sin plats i tur-och ordningen. Ungdomar och invandrare får inte en ärlig chans att bli anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Boriana Åberg: Svensk industri behöver sällsynta jordartsmetaller som används till solceller, elbilar, batterier m.m. och som är mycket viktiga för klimatomställningen. Dessa metaller importeras nu från bl.a. Kina. I Sverige kan utvinningen ske på ett miljövänligt sätt samt det kommer att minska importberoendet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Boriana Åberg: Sveriges har redan tagit emot mycket stort antal asylsökande och har misslyckats med att integrera dessa i samhället. Innan fler kommer hit måste vi få bukt med utanförskapet och kriminaliteten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Boriana Åberg har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Boriana Åberg: Skatten måste sänkas för alla. Människor ska uppmuntras att utbilda sig och arbeta mer. Att behålla mer av sin lön är en frihetsfråga. I Sverige betraktas exempelvis sjuksköterskor som jobbar natt som höginkomsttagare. Detta är fel.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Boriana Åberg: Äganderätten är den bästa skyddet för skogen. Det man äger vårdar man.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Boriana Åbergs val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Boriana Åberg: Extra viktig Alla uppräknade områden är viktiga, men har man prioriterat alla har man inte prioriterat alls. Dessa två är statens ansvar och en förutsättning för att landet ska fungera.