Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Richard Brodd (fotograf Anna Sigvardsson)

Richard Brodd

Varför ska väljarna rösta på dig?

Prioriterade frågor är Hälso- sjukvård särskilt Psykisk hälsa, HBTQI, Mänskliga rättigheter. Tillgång till hälso- och sjukvård måste bli bättre. Öka satsningar på den nära vården. Reformera äldreomsorgen. Förbättra psykvården för barn-och ungdomar, äldre & HBTQI. Återinför sjukvårdsbiträden och andra personalgrupper som receptionist och receptarier i vården för att avlasta andra yrkesgrupper.

Presentera dig själv

Engagerad sjuksköterska, specialist i psykiatri. Arbetar med forskning, utbildning och forskningsfrågor samt krisstöd. Aktiv i föreningar. Förbundskassör i HBT-liberaler, vice ord. West Pride. Ordförande för Sveriges första HBTQ-Råd, direkt under kommunstyrelsen. Regionpolitiker.

Vad har du för yrke?

Psykiatrisjuksjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med stort inflytande av liberala värderingar.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Richard Brodd

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Det är viktigt med det fria skolvalet och friskolor. Vinstutdelning får aldrig gå före satsning på eleverna. Skolor med kompetenta lärare ger ofta bra skolresultat för eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Extra viktig Elproduktion kommer att behöva fördubblas de närmaste decennierna. För att det ska vara fosilfritt är kärnkraft det enda alternativet till utbyggnad med större kapacitet. Klimatomställningen med ökad elektrifiering måste fortsätta.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Trygghet är oerhört viktigt för människor då är inte visitationer rätt väg att gå. Andra åtgärder som fler poliser, tidiga ingripanden från socialtjänsten. Stärka arbetet med att öka tilliten till myndigheter. T.ex att förbjuda dömda gängkriminella att vistas i vissa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Extra viktig Genom RUT-avdraget minskar det obetalda hushållsarbetet och ger fler arbetstillfällen. Svarta jobb blir till vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Enprocentsmålet står vi som Liberaler upp för. Biståndet hjälper människor till ökade fri- och rättigheter. Det internationella biståndet är något vi ska var stolta över.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Liberalerna vill i dagsläget inte ändra det anslag som går till kungahuset. Personligen tycker jag att den konstitutionella monarkin där statschefen ärver sin titel är oliberal.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Världsmarknadspriserna har lett till en prisökning som drabbat många hushåll och företag orimligt mycket.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Extra viktig Vi Liberaler vill att flyttskatten sänkt och är emot en fastighetsskatt. Vi kommer inte medverka till att den återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Det offentliga stödet till kulturen är viktig. Det är också viktigt att underlätta för privata aktörer att kunna öka bidraget till kulturen. På så sätt ökar finansiering till kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Mer vinkraft behövs men ska fortsättningsvis ha stort inflytande över planering och kunna stoppa byggen. Byggprocessen behöver förbättras, bli tydligare och mer rättssäker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Fattigdom och utsatthet måste bekämpas att förbjuda tiggeri löser inte problemet. Exploatering och människohandel till följd av tiggeri måste bekämpas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: En utredning måste snarast komma till för att påbörja arbetet med en lagändring.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Tillgängligheten till vård är oerhört viktig för människor. De digitala tjänsterna har underlättat mycket och är en del av den omställning vi måste göra för att få en ännu mer tillgänglig vård. Ersättningsmodellen behöver ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Permanent uppehållstillstånd har föredelar men EU-länderna måste bli mer samstämmiga. Sverige kan inte ta ett mycket större ansvar, som vi gjorde under flyktingkrisen 2015.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Extra viktig Processen är igång och Liberalerna har under många år varit för ett medlemskap. Vi måste samarbeta med andra då blir vi starkare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Vi vill hellre se skattesänkningar som gör att arbetsgivare kan anställa och fler kommer ifrån bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: I vissa områden finns stora möjlighet att införa lättnader i strandskyddet utan att strandskyddet påverkas negativt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Höjda skatter löser inte allt och vi har redan höga skatter i Sverige.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Vi liberaler värnar public service, dess oberoende och kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Från 2030 bör ett förbud av nyförsäljning av fossilbilar införas i EU. laddsationer måste också byggas ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Höga krav och tidiga betyg är självklart i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Dagens system med utjämning mellan kommunerna står vi bakom.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Det behövs fler hyresrätter genom fri hyressättning av nyproduktion kan fler hyresrätter byggas. Det befintliga beståndet ska inte omfattas av marknadshyror. Fortsatt viktigt att hyresgästerna ska ha starka rättigheter och skydd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Det är oerhört kostsamt och en långsiktig plan för finansiering saknas. Investeringar bör göras på att öka kapaciteten i befintligt nät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Mindre detaljstyrning i vården. Ett större statlig ansvar bör tas för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Precis som alla försäkringar är det rimligt med en självrisk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Brodd: Fler arbetsgivare måste våga anställa, arbetsmarknaden måste bli mer rörlig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Brodd: Asylrätten ska värnas. Migrationspolitiken måste vara långsiktigt hållbar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Brodd: Det ska löna sig att arbeta, sänk den statliga skatten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Richard Brodds val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat