Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ola Nilsson (fotograf null)

Ola Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska välja mig för att jag tar mina uppdrag på största allvar och lovar att med all kraft hedra ditt förtroende. Trivs i grupp och tror att man får igenom mest med förnuftiga diskussioner. Självklart ska man inte tveka att ställa sig oenig om det behövs, men är jag påläst och rationell i mina argument får jag igenom mycket.

Presentera dig själv

Jag 53år och är förutom lärare också huvudskyddsombud samt fritidspolitiker med kommunala uppdrag. Har hela mitt liv haft ett stort friluftsintresse och är scout sedan många år. Bor på en avstyckad gård utanför Simlångsdalen där jag trivs förträffligt. Förutom miljö och klimatfrågor brinner jag lite extra för : - Demokratiutveckling - Landsbygdsfrågor - Kulturfrågor

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gandi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydlig majoritet med S, C, Mp och eventuellt L och V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ola Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Extra viktig Resurserna i skolan ska gå till elevernas utbildning inte till vinster för aktieägare

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Extra viktig Kärnkraft är en energiform som är farlig, dyr och ur försvarssynpunkt en stor risk om terroristgrupper eller andra länder vill sabotera

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Visitation ska göras och görs redan idag vid misstanke. Slumpmässigt visitation skapar bara problem

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Rut ska inte tas bort men justeras för att gynna återbruk och cirkulär ekonomi. Det ska inte vara ett sätt för att subventionera rikas konsumtion

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Internationell Solidaritet är oerhört viktigt. Vi bör öka biståndet utefter de behov vi ser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Extra viktig Nej ur klimatsynpunkt och för att inte stötta oljeproducerande diktaturer bör vi minska vårt beroende av bensin o Diesel. Istället behövs bredare stöd som inte bara ger pengar till fossildrivna transportslag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Höjd skatt är en dålig idé men justeringar behövs för att inte missgynna landsbygd och de med låga inkomster

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Kultur ska framförallt bekostas av offentliga medel för att att säkra den oberoende och fria kulturen. Armlängds avstånd mellan politik och kultur är också viktigt att bevaka.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Viktigt att kommunerna får möjlighet att bestämma kring placering och etablering men måste bli mer ordning i dessa oändliga överklagandeprocesser.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Vi måste bekämpa fattigdomen inte de fattiga! Att be om hjälp kan inte vara kriminellt

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Pengarna ska gå till patienten inte vinster. Nätläkarsystemet riskerar att ta pengar från de som har störst behov i förmån till de med mindre behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Viktigt att jobba med permanenta tillstånd om man vill ha trygghet för flyktingar och en bra integration

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Totalförsvar är viktigt och ska satsas på och samarbete med andra demokratier är bra. Dock inte i en allians med länder som Turkiet och Ungern. Kärnvapen ska avvecklas och vi ska aldrig tillåta sådana på svenskt territorium.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Viktigt att värna natur, friluftsliv och allemansrätten. Alla ska ha möjlighet att bada vid våra kuster.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Bra förslag, satsningar på totalförsvaret får inte hota den allmänna välfärden

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Det är viktigt med en bred oberoende public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Extra viktig Klimatet kräver en snabb omställning till bättre alternativ

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Det är viktigt att markera hårt mot detta sexuella förtryck

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Leder till ökad segregation och högre hyror. Finns tydliga exempel på detta i andra länder som har infört mer marknadshyror

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Ur klimatsynpunkt måste vi hitta bättre person/ gods -transporter som t.ex. tåg och andra kollektivtrafiklösningar. Vi behöver därför satsa på ett helt system med både upprustning av nuvarande spår och nya stambanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Staten ska stötta finansiellt men låta regionerna behålla sjukvården istället för att dra igång en centralisering av vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Stor belastning på de med små resurser som blir sjuka. Riskerar att få sjuka gå till jobbet även om man är sjuk vilket ger smittrisker och risk för längre sjukskrivning för den sjuke.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Extra viktig Vi behöver trygga anställningar istället för otrygga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ola Nilsson: Vi behöver öppna gruvor i Sverige men det behöver vara en robust prövning av natur och kulturvärden samt respekt för människors boendemiljö innan man öppnar

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ola Nilsson: Vi ska ha en generös asylpolitik. Som det har sett ut de senaste åren har vi tagit emot ganska få i förhållande till behovet

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ola Nilsson: Kan behövas ökas för brottsbekämpning men viktigt att bevaka den enskildes integritet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ola Nilsson: Vi behöver få mer pengar till välfärden, det är då rimligt att de med höga inkomster bidrar mer. Denna grupp har fått en kraftigt minskad skatt de senaste decennierna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ola Nilssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning