Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gunnar Malgeryd

Vad har du för yrke?

Egen företagare inom skog, jord och trädgård. Utbildar inom Säker skog.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Lars Vikinge (LInköpings kommun)

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett brett samarbete i mitten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gunnar Malgeryd

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Dom privata alternativen behövs som komplettering. t ex för att klara små byskolor och kooperativ som vill driva skola med särskild inriktning. Däremot kan behövas en bättre kontroll av kvalitet i friskolornas verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Det är fritt för aktörer på energimarknaden att bygga kärnkraft. Och de måste bära sina egna kostnader i allt från byggnation till drift , försäkringar och slutförvaring. Långsiktigt är kärnkraft knappast en förnybar energikälla. (Uranbrytning riskfyllt och ändlig resurs, samt slutförvaringen riskfylld och ogripbart långsiktig!)

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Brottsbekämpning kan absolut bli skarpare och få större resurser, och fler lagliga medel att förebygga brott. Men... Brott begås av individer, skuldbelägg aldrig hela grupper av människor.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: RUT-avdrag är en mycket viktig funktion för att skapa jobb i små och stora företag. med RUT-avdrag har väldigt många fler råd att anlita yrkeskunniga för jobb i trädgård och hem. Jobb som annars inte skulle blivit gjorda. Allt blir redovisat i god ordning (till Skatteverket) så totalt sett är jag övertygad om att RUT-avdrag dessutom är lönsamt för statskassan.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Internationellt bistånd är mycket viktigt. Vi kan inte hjälpa alla överallt, Men vi kan alltid göra något för någon.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Kungahuset gör mycket god representation för Sverige som land.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Skattesänkning kan användas för att överbrygga för snabba prisstegringar på vägen mot ett fossilfritt Sverige. Långsiktigt måste vi ge tydliga spelregler för marknaden så att de kan investera i tillverkning av fossilfri energi. Och där behöves säkert en ekonomisk styrning som gör det billigt och enkelt att tanka fossilfritt samt dyrt och svårt att ligga kvar i fossila drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Kultur ska vara fri och oberoende. Därför behövs en stor offentlig finansiering av kultur i alla former.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Vindkraft är och ska vara en viktig del av vår energiförsörjning. Bättre om kommunerna lägger vindkraftplanering i förväg och anvisar/ föreslår platser när förfrågningar om bygge kommer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Individens frihet är viktig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Beslut ska fattas nära. Vi tror att familjen själv är bäst på att avgöra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: medlemskap i NATO ger oss trygghet och samverkan i försvarsfrågor. Vi får del av stor kompentens, och jag tror Sverige kan bidra med en del i helheten.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Extra viktig Public service är mycket viktigt för demokrati och frihet. De måste ha ett brett uppdrag och finansieras offentligt. Public service måste vara oberoende och fria, för att kunna leverera granskning av samhället och ett brett utbud av program.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Viktigt att göra det lätt och billigt att köpa och äga miljövänliga fordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Extra viktig Järnväg är ett mycket energieffektivt transportsätt. Idag är det fullt på spåren, och det finns knappt tid och plats för underhåll Höghastighetståg skulle binda ihop regioner och frigöra spårkapacitet. Vi måste våga bygga ny järnväg. (Det är väl ca 150 år sedan Sverige gjorde det senast i stor skala, så dags att ta tag i det igen)

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Beslut ska fattas nära de som berörs av det. Regionerna är väl skickade att veta vad som behövs bäst.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Bra med en karensdag generellt. Däremot mycket bra att man tillfälligt under Coronapandemin kunde ta bort karensdag så att alla stannade hemma vid symtom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnar Malgeryd: Markägare har för lite att säga till om vid prospektering och tillstånd för gruvor. Även om vi behöver metallerna, så måste vi tänka oss noga för så vi inte riskerar förstöra miljö i områden för gruvbrytning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnar Malgeryd: Minskad skatt på arbete (och högre skatter på annat) ger större frihet för individen att fatta beslut nära.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnar Malgeryd: Extra viktig Miljö och produktion är likställda mål i dagens skogsbruk. I certifierat skogsbruk (FSC och PEFC) har man mål och krav för avsättning av produktiv skogsmark till naturvård, utöver det gör många skogsägare frivilliga avsättningar till fri utveckling o/e naturvård med skötsel. Äganderätten är livsviktig för att detta ska fungera långsiktigt. Frihet under ansvar. (inte mer politisk styrning).

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Gunnar Malgeryd har hoppat över denna fråga