Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Paul Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Testa något nytt! Jag tycker alltför många politiker aldrig varit ute i arbetslivet på riktigt, utan enbart sysslat med politik. Oavsett vem ni kryssar, välj någon som jobbat i verkligheten! Jag är en av dem, tyvärr också stor erfarenhet av sjukvård och annat trassel…

Presentera dig själv

Jobbat i ett mindre företag fram till för fem år sedan, därefter sjukskriven 18 månader och därefter kommunpolitik till idag (ca 3 år). På fritiden lyssnar jag mycket på böcker och spelar schack.

Vad har du för yrke?

Mellan jobb

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering ledd av Moderaterna. Kd ska ingå och sd antingen ingå regeringen eller ha ett nära samarbete med den. Gärna även med Liberalerna om de är eniga om det.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Paul Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Mer ändra och göra det effektivare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Tror absolut en hel del kultur skulle kunna få pengar från andra källor än kommun/stat. Kräver dock man kan sälja sin kultur, och det sker inte över en natt!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Kommunala självstyret ska värnas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Hellre en offentlig vård som erbjuder de tjänster som efterfrågas än att förbjuda de som moderniserar vården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Än viktigare i det säkerhetspolitiska läge som Europa befinner sig i.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Arbetslinjen ska värnas för att vi ska klara framtidens välfärd!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Strandskyddet behöver reformeras och anpassas till verkligheten. Det är tydligast på landsbygd och glesbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Se hellre över alla myndigheter och projekt. Slöseriombudsmannan kan inspirera!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: I dagens medielandskap finns många områden täckta, då bör Public Service inriktas på de områden som saknas (ex viss kultur) + samhällsprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Behövs alternativ (ex el, biogas) i alla prisklasser först. Dessutom en infrastruktur så de fungerar i hela landet, inte bara storstadsområdena!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Behövs betyg, däremot bör man se över betygsystemets utformning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Svår fråga. De kommuner som sköter ekonomi och tar vara på kommunens möjligheter ska inte straffas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Absolut straffas, men tveksam till nivån i jämförelse med andra brott

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Man ska åtminstone ta större hänsyn till läge och efterfrågan. Tror det ökar drivkraften att bygga framöver, och det behöver byggas massor!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Först rusta upp den infrastruktur vi har. Alltför vanligt man startar nya projekt utan att ta hand om de gamla som ändå ska finnas kvar. I detta fallet är kostnaderna så höga att jag tror annat skulle offras för det nya tåget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Är tveksam, jag tror inte Stockholm (staten) kan allt bäst. Risken är att det blir ett storstadperspektiv på detta också, som så mycket annat. Sedan finns det absolut fördelar också typ ekonomin.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Tycker det är rimligt att det finns en självrisk för den anställde, men också någon typ av tak om man är sjuk ofta (tex kroniker).

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paul Andersson: Det ska finnas någon grund för uppsägningen och inte vara godtycke. Med det sagt så tror jag många främst småföretag är rädda för att växa idag då de är rädda för felrekryteringar (fel person på fel plats) och sitta fast med fel person och kostnaderna det innebär.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paul Andersson: Extra viktig Minska mycket tills. vi klara av integrationen på ett bra vis, både de som kommer och de som redan kommit. Därefter öka till en nivå vi klarar över tid.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paul Andersson: I en del fall måste polis/myndighet få använda det, men ska vara för grövre brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Paul Anderssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Äldreomsorg

Så svarar Paul Andersson: Extra viktig Utan ordning på ekonomi klarar landet inte andra åtagande inom välfärden över tid, Kunde man ta ekonomin för givet så skulle skola/utbildning och omsorg bägge vara med tillsammans med lag och ordning.