Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leif Andersson (fotograf null)

Leif Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill ha ett öppet samhälle där alla känner sig välkomna och där alla får bidra efter förmåga. Miljö- och klimatfrågan är viktigt att lösa på ett bra sätt. Viktigt för att ska en hållbart samhälle socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Presentera dig själv

Bor på min föräldragård i Tranås kommun. Gillar att åka skidor utför, greja i trädgården och att odla min egen mat.

Vad har du för yrke?

Maskiningenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna alliansregering men styret ska ske från mitten

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Leif Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Vinst behövs för att man ska kunna investera i nya lokaler, skolböcker

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Det är en ändlig energikälla som förstör miljön där uran bryts. Det är bättre att satsa på förnyelsebart

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Det ökar polarisering i samhället och ökar otryggheten

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Det har gett nya jobb och gjort svarta jobb vita vilket har höjt statusen på dessa yrken som också ger en bättre pension. Det underlättar för äldre att bo kvar i sina hem.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Vi ska hålla fast i en procentsmålet. Det har Sverige råd med.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Kungahuset ska ha lagom med pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Just nu är det höga priser, men långsiktigt behöver vi fortsätta att gå över till förnyelsebara bränslen

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Den är tillräcklig. Dock behöver skatten på industrilokaler och energiproduktion hamna lokalt där de finns eller produceras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Viktigt att bredda finansieringen av kultur så att vi får mer pengar till kulturen

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Kommuner ska kunna stoppa vindkraftsbyggen i tidigt skede

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Man kan inte rå för att man är fattig, det är en utsatt grupp redan.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Viktigt att alla får vara den man är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Viktigt att föräldrarna får styra över föräldraledigheten utifrån den situation man befinner sig i

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Ger bra tillgång till vård får dock inte utnyttjas på fel sätt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Det är viktigt med förutsägbara och tydliga regler för en bra integration

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Med tanke på Rysslands krig i Ukraina så behöver Sverige Nato. Annars tjänade alliansfriheten oss väl tidigare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Det ska löna sig att ta ett arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Viktigt att peka ut områden som ska skyddas, hanteras bäst lokalt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Staten ska hantera det inom sin egen budget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Viktigt att ha en fri och obunden pulic service för objektiv förmedling av nyheter

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Vi ska växla över till klimatsmarta bilar med positiva förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Betyg är inte lämpligt från så tidig ålder. Viktigt att öka förståelsen för att man lär sig för att få nya kunskaper, inte för ett särskilt betyg

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Det är viktigt att jämna ut skillnader då fattig kommuner har kostnader för bl.a. skola och äldreomsorg

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Viktigt att vi är tydliga kring detta. Många kvinnor far illa i sexhandeln

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Viktigt för att få igång byggandet av bostäder

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Vi behöver nya järnvägar eftersom det är fullt på stambanorna. Det finns inget nollalternativ.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Staten borde se till att statens uppgifter sköts på ett bra sätt innan man tar nya uppgifter, se kaoset kring pass, Säkerhetskontroller på flygplatser, polisorganisation och försäkringskassans uppgifter

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Viktigt att man tar ett ansvar själv.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Viktigt för att mindre företag ska överleva samtidigt ska det bli lättare att få en anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Andersson: Viktigt att det är en rättssäker process

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Andersson: Viktigt att vi hjälps åt att ta hand om de människor som flyr för sina liv. samtidigt måste de rika länderna ta ett större gemensamt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Andersson: Möjligheten ska finnas men ska användas med förnuft

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Andersson: Rätt bra nivå idag, får inte bli högre

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Andersson: Extra viktig Viktigt med frivilligt skydd av skog. Vi kan använda Sveaskog för att skydda mer skog nationellt

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Leif Andersson har hoppat över denna fråga