Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anette Westerholm (fotograf null)

Anette Westerholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig, för en grön- humanistiskt och liberal politik! För mig är det viktigt att man kan forma sitt liv på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Det ska inte spela någon roll vart man bor i landet i staden eller på landsbygden. För mig är det viktigt att hela landet har fungerande infrastruktur, ger människor möjligheter att utvecklas och få ta ansvar under livets gång!

Presentera dig själv

Jag är född och uppväxt i Skåne av Finska föräldrar, har bott både i mindre samhällen, landsbygd och i städer, både i och utanför Skånegränsen. Jag arbetar i skolans värld, har gjort så i över 17 år. Jag vill verka på bred front, idag är jag fritidspolitiker. Jag har ett stort intresse av samhällsfrågor som skola, integration men även äldreomsorgen, givetvis finns mer av intresse hos mig.

Vad har du för yrke?

Studie- och yrkesvägledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill efter att det blir en borglig mitten politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anette Westerholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anette Westerholms val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Pensioner