Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jennifer Lind (fotograf Jennifer LInd)

Jennifer Lind

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en utåtriktad glad och intresserad politiker som har lätt att arbeta med alla människor oavsett bakgrund. Jag har jobbat med ledarskap i över 25 år. Mitt mål är att skapa gemenskap och inte avstånd mellan människor. Jag vill arbeta för att tillgodo se människors olika behov. Att Sverige ska vara det bästa landet att leva i, är en självklarhet för mig.

Presentera dig själv

Jag heter Jennifer Hopper Lind. Jag är en företagare, och fritidspolitiker. Mitt mål att fortsätta att skapa ett bättre samhälle för människor, djur och natur. Ett samhälle med jämställhet och jämlikhet. Jag bygger broar mellan människor . Något som jag jobbar med dagligen i mitt företag och inom mina politiska uppdrag.

Vad har du för yrke?

Företagare/coach Jag driver ett företag sedan 25 år tillbaka.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Volodymyr Zelenskyj

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna KD och L

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jennifer Lind

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Alla företag och även kommuner behöver gå i vinst. Dock kan vinst begränsas av både kommunal och privat aktörer.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Dagens tryggare kärnkraft är bra med anledning av att det kan försörja många med el.Sen kompleteras det såklart med vind och vatten kraft. Solceller mm

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Absolut bra förlag för områden där brott är stort. Men viktigast är det förebyggande arbeten med att klippa av brottslig verksamhet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Detta har varit en bra åtgärd till att få svarta arbeten vita. Det skapar också trygghet för de anställda som får lön som blir pensionsgrundande. Pigg debatten är för länge sedan förbi. Tack vare RUT har det dessa yrken som kvinnor utfört i generationer oavlönat nu synliggjorts som yrken.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Vi behöver regelbundet se över hur vi använder våra skattepengar på bästa sätt. Därefter är det viktigt att de pengar som skickas till bistånd följs upp för att se att de hamnar till de människor som är i behov av bistånd och hjälp.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Tycker vår kungahus marknadsför Sverige på ett utmärkt sätt. Dessutom har kungen begränsat arbetsuppgifterna inom familjen till framtidens generation. Då kungligheter ska ha valfrihet att även leva vanliga liv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Bilen är avgörande för många i landsbygden och även för de dagliga livet i hela Sverige . Tanken är att vi ska bli fossilfria och framtidens bilar ska rulla på annat drivmedel. Det behöver finnas motiverad insatser att få bil industrin att ytterligare utvecklas. Att straffa människor och företag med höjda skatter är inte rätt väg att gå anser jag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Varför ska man straffas med skatt på något man inte har sålt. Som husägare har man ansvar för allt inom sin fastighet. Det ska snaras uppmuntras om man tex bygger solceller på tak och gör miljöanpassade förändringar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Absolut finns utvecklingsmöjligheter för detta . Men idag är det många privat företag som arbetar med kulturen redan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Det ska bygga vindkraft där det anses vara lämpligt. I våra naturområden är det inte lämpligt alla gånger med vindkraftverk då det ger surrande ljud som är skadligt för insikter och fåglar. Jag ställer mig också frågande till att sätta vindkraftverk ute i vår hav .

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Mycket av tiggeriet är tyvärr förankrat med brottslighet. Därefter behöver det ses över och förbjudas på vissa områden. Det är dock en mänsklig rättighet att tigga efter mat.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Tycker absolut att familjen ska bestämma över sin föräldrar ledighet. Men att uppmuntra även till pappa månader har varit framgångsriks. Dagens system verkar fungera bra. Det som är de stora problemet är att män tjänar mera än kvinnor och därefter förlorar inkomst om man stannar hemma. Då det finns ett tak i sjukförsäkringen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Valfrihet är viktigt för människor. Om människor väljer privat alternativ ska de privat företag ha ersättning i rimlig form.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Absolut inte detta ska bedömas från fall till fall. Då människor kommer hit till Sverige för olika anledningar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Det finns inget seriöst alternativ till ett Natomedlemskap. Sveriges nuvarande förvars- och säkerhetssamarbeten kan inte jämföras med den kollektiva försvarsgaranti som Nato bygger på. Ett Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och avhålla från konflikter i norra Europa. Det är inte realistiskt att vänta sig att Nato skulle komma till Sveriges undsättning om vi inte går med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Tanken att ha en a-kassa är att ha ett skydd vid tillfällig arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Det är dags att reformera strandskyddet i grunden, för att uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det är som viktigast samtidigt som de generella markrestriktionerna lättar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Det finns inga beredskapslager i Sverige längre. Våra jordbruket klarar inte att försörja oss tillräckligt. Allt detta behövs byggas upp .Det kostar pengar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Det är inte realistiskt att kunna förbjuda bilar på tre år.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Det är viktigt att föräldrar kan få feedback om förbättringsmöjligheter. Genom betyg kan man snabbt fånga upp om barnet riskerar att halka efter i läroplanen. Då kan man snabbt sätt in åtgärder i tid. Betyg kan bara ha en skala för de mindre barnen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Det är lätt att göra av med någon annans pengar

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Att lägga miljarder på tåg för att vinna någon timme här eller där är inte ekonomiskt försvarbart.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Absolut inte både privat och staten kan driva sjukhus . St :Göran är ett sjukhus med toppresultat tex.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Vi har en fungerande arbetsrätt i Sverige dock kan den behövas förbättras för arbetsgivarna i de mindre företagen. Då en felrekrytering kan få stora konsekvenser för en företagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Lind: Behöver människor fly så kan inget landa få neka att hjälpa till.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Lind: Kan vi förhindra brott tidigt så är det viktigt .

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Lind: Sverige har världens högst skatter. Bättre att sänka skatten på de som tjänar mindre istället.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Lind: Extra viktig Vi behöver kunna ha en fungerande natur som är i balans. .

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jennifer Linds val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat