Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joakim Byström (fotograf Lars Wahlström)

Joakim Byström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som förtroendevald har jag lärt mig att man i varje läge måste visa ärlighet, snabbhet och mod för att kunna stå upp för sina åsikter och inte bli gisslan i dåliga processer. Jag vill vara med att bygga ett bättre samhälle där vi är rädda om våra resurser, där vi tar vara på människors förmågor och där alla människor har framtidstro.

Presentera dig själv

Uppväxt i Härnösand och på vårt familjeföretag. Mina somrar ägnade jag till att åka runt på mässor i Sverige och sälja sågverk på bondmarknader. Efter studier på teknisk fysik i Uppsala tog jag hand om utlandsförsäljningen av sågverk till bland annat Ryssland och Japan. Har sedan ägnat 20 år till att bygga upp ett företag som säljer robotiserade solfångarfabriker.

Vad har du för yrke?

Vd för ett solenergiföretag

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Regering med Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joakim Byström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joakim Byströms val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning