Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda Jansson (fotograf null)

Linda Jansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbetar för att förbättra och stärka konkurrenskraften för landsbygden och våra lantbrukare Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och skapa förutsättningar som gör det möjligt driva företag, bo, leva och arbeta i hela landet. Det behövs lägre skatter, enklare och tydligare regler och en bättre infrastruktur

Presentera dig själv

Lantbrukare från Färgelanda kommun och blev aktiv politiker för 15 år sedan och har uppdrag både i kommun och region. Jag är idag ordförande för en av de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen. Min fritid tillbringar jag i skog och mark antingen på långa promenader med vår hund eller på hästryggen.

Vad har du för yrke?

Lantbrukare

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatledd regering med Ulf Kristersson som statsminister

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linda Jansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Extra viktig Vi vill villkora vinstutdelningen med högt uppsatta kvalitetskrav. Den svenska skolans största problem är inte friskolor utan att för många skolor brister i kunskap och studiero

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Kärnkraften är avgörande för svensk elförsörjning, klimatet och den gröna omställningen. Kärnkraften är viktig för att vi ska kunna ha en stabil elförsörjning

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det är en möjlighet för polisen att kunna använda sig av för att förebygga allvarliga våldsbrott och förebygga olaga vapenbrott. Ytterligare ett verktyg för polisen att använda sig av.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Rutavdraget har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskapet och ta steget in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Vi ska hjälpa människor i världen men vi behöver också prioritera de behov vi har i Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Jag vill att monarkin ska bevaras men att man behöver se över apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det är inte rättvist att landsbygden ska straffbeskattas. Drivmedelsskatten är en tung börda för privatpersoner som är beroende av bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det är skattehöjningar som skulle innebära mindre pengar kvar i plånboken varje månad för redan hårt beskattade människor

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Att minska beroendet av bidrag är bra det minskar också den politiska styrningen. Att få en modell för skatteavdrag vid gåvor till kultursektorn för på så sett kan fler bidra till ett aktivt kulturliv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det kommunala vetot ska finnas kvar i sin nuvarande form

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Att tigga pengar är inte en väg ur fattigdom eller utanförskap. Det låser i stället in människor i fattigdom och fattigdom

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Ytterligare ett juridiskt kön är en möjlighet också för människor som inte känner att de passar in i dagens juridiska könssystem.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Ett mycket bra förslag. Jag värnar om föräldrars rätt att bestämma och planera sin föräldraledighet och tiden med sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: De privata nätläkarna kan bidra till att korta väntetiderna i sjukvården och öka tillgängligheten till vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel. För permanent uppehållstillstånd ska det krävas bland annat kunskaper i svenska och egen försörjning

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det är en trygghet för Sverige att gå med i Nato

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det är viktigare med fler reformer för fler jobb och som motverkar att arbetslösheten biter sig fast

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Kommunerna måste få större möjlighet att att utfärda lokalt strandskydd. Det ger framförallt landsbygdskommuner större möjlighet att utveckla sin kommun och skapa attraktiva boendemiljöer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: I Sverige har vi ett högt skattetryck ättartal Att öka beskattningen på svenska folket i Sverige som redan har ett högt skattetryck är fel vägar gå.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Vi behöver förstärka kärnuppdraget till Public service

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Förbränningsmotorn har en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det ger en möjlighet att sätta in stöd och resurser tidigare för barn i behov.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Vi har redan en omfattande utjämning mellan kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Jag vill höja straffet för sexköpare

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Förändra de nuvarande hyressättningssystemet för att möjliggöra mer rättvisa hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Vi behöver prioritera att rusta och bygga till den infrastruktur vi redan har i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Jag vill inte förstatliga sjukvården. Men regering o riksdag behöver ta ett ökat ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det är viktigt att det finns en trygghet för den som blir sjuk men vi behöver ha en tröskel in i systemet för att motverka onödiga sjukskrivningar

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Kompetens måste vägra tyngre när man behöver säga upp personal

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Jansson: Det tar för lång tid idag att få tillstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Jansson: Asylmottagningen behöver anpassas till landets integrationsförmåga

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Jansson: Det ger möjligheter att förhindra brott. Polisen behöver få den möjligheten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Jansson: Det måste löna sig att utbilda sig och göra karriär

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Jansson: Ska vi minska användningen av fossibaserade produkter måste skogen få brukas hållbart

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda Janssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning