Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Klas Bergström (fotograf null)

Klas Bergström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag hoppas kunna bidra till att sänka det det höga tonläget i politiken och bidra till ett bättre politiskt samtalsklimat. Jag är starkt engagerad i länets utveckling och är en av arkitekterna bakom det fyrspårsavtal som säkrar fortsatt utveckling i hela länet. Jag vill bidra till att stärka den enskildes rätt förädling av sin egendom. Medlemskap i NATO är en hjärtefråga.

Presentera dig själv

Under de senaste 25 åren har jag kombinerat arbete som förhandlare hos såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan med politiska uppdrag inom allt från skola, VA, samhällsbyggnad. Under åren 2014-2018 och 2021-2022 hade jag uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Knivsta. Jag har ett stort samhällsengagemang och är starkt inriktad på utveckling.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som förhandlare inom arbetsrätten och har lång politisk erfarenhet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag skulle helst se att Alliansen återuppstår men så som utvecklingen har varit tror jag tror jag inte att det är möjligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Klas Bergström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Fokus bör ligga på kvalitet och inte om en skola går med vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Jag hoppas att vi i framtiden kan utveckla kärnkraft som använder det kärnbränsle som är tänkt att grävas ner i Forsmark. Vi behöver även utveckla vätgastekniken så att vi har flera alternativ för det framtida energibehovet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Det är en svår avvägning mellan behov av säkerhet och den personliga integriteten men som läget är idag bedömer jag att vi behöver tumma lite på integritetsfrågorna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig RUT ock ROT har gjort en svart marknad vit, erbjudit jobb för personer som har svårare att komma in på arbetsmarknaden och underlättar vardagen för många människor. Systemet kostar inget för statskassan.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Vi behöver omfördela begränsade resurser till andra områden, exempelvis återuppbyggnaden av försvaret. Det är framför allt friare handel som lyfter fattigare länder ur fattigdom.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Kungahuset spelar en central roll för sammanhållningen i Sverige, särskilt när den politiska sammanhållningen är så sargad som den är idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Av både säkerhetspolitiska skäl och miljöskäl bör beroende av olja fasas ut så fort som möjligt. Den ryska invasionen av Ukraina visar hur beroende vi är av rysk olja och gas i Europa.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Att hela tiden införa och avskaffa skatter försvårar medborgarnas möjligheter att planera långsiktigt. Låt fastighetsskatten vara utfasad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Ur äganderättspersperspektiv bör markägaren ha ett större inflytande över markanvändningen än idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Tiggeri är ingen hållbar lösning för att avskaffa fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Om efterfrågan finns är det naturligt att försöka möta den.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig En självklarhet att inte staten ska lägga sig i hur en familj fördelar föräldraledigheten inom sig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Ett obegripligt förslag. Nätläkare är en naturlig och effektiv metod för att täcka vårdbehov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Sverige ska erbjuda skydd men rätten att stanna permanent bör vara kopplad till försörjningsmöjligheter.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Det är inte en dag för tidigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig En sådan permanentning bidrar inte till ökad sysselsättningsgrad.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Det bör inte avskaffas helt men idag är det alldeles för långtgående.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Det finns gott om prioriteringar att göra istället för att dämpa tillväxtkraften med ytterligare skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Public service behövs för en kvalitativ samhällsbevakning men en hel del underhållning passar bättre i kommersiella kanaler.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Jag tror tyvärr att den målsättningen är orealistisk.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Jag tycker egentligen att betyg kan ges under hela skoltiden och avdramatiseras. Det är inte farligt att få skriftlig återkoppling efter avslutad termin.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Bostadsmarknaden har misshandlats i många år av politiska beslut. Släpp marknaden fri.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Jag tror att det finns många andra projekt med högre prioritet. Detta bör åtminstone skjutas på framtiden tills vi har fått ordning på det befintliga nätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Byte av huvudman på olika områden är knappast mer än prov på symbolisk handlingskraft utan egentlig mening.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig En sådan reform leder till färre arbetade timmar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Ja, det behövs en friare arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Samhället behöver kunna hantera målkonflikter. Om vi ska utveckla alternativa energikällor eller slippa handla råvaror som har brutits på ett sämre sätt på annat håll är det ofta bättre att bryta i Sverige som ställer högre miljökrav.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Klas Bergström: Vi kan justera på marginalen men har relativt restriktiva regler idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Återigen en avvägning mellan trygghet och personlig integritet men givet situationen idag är det nödvändigt att tulla något på den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Klas Bergström: Extra viktig Frågan har dels ett ideologiskt perspektiv om att få behålla frukten av sitt arbete men det är också lönsamt för Sverige att minska progressiviteten i skattesystemet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Klas Bergström: Det är bra att skydda skog men vi behöver även inse att skogen är ett viktigt produktionsmedel.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Klas Bergströms val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi