Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Michael Öberg (fotograf Michael Öberg)

Michael Öberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag har en solidaritet till naturen, djuren och andra människor. I en värld där vi tar hänsyn till planeten och för vår framtid. Jag engagerar mig politiskt för att jag vill se ett hållbart samhälle. Ett samhälle som är i harmoni med naturen. I ett samhälle där vi mår bra och har en god hälsa. Vi ska kunna få den vård och omsorg efter behov (ej efter plånbokens storlek).

Presentera dig själv

Jag är samhällsengagerad, har ett vuxet barn som är 22 år och barnbarn på 1 och 3 år, änkling sedan 2017. Min fru dog tragiskt i cancer. Därför är hälso- och sjukvården viktig. Talesperson för sjukvårdsfrågor i MP Kronoberg. Jag gillar vara i naturen, trädgården, läsa böcker och skriver gärna och vill kämpa för en bättre värld och hållbar värld. Jag bor i Älmhult. Gruppledare för MP.

Vad har du för yrke?

Personalvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand och Ingvar Kamprad

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar att Miljöpartiet får ett starkt grönt mandat i kommun, region och riksdag. Vi samverkar och pratar med alla partier utan rasistiska partier. Jag hoppas på ett tydligt RÖDGRÖNT styre under nästa mandatperiod. Planetens utmaningar kräver handlingskraft. Människor behöver trygga och lugna livsmiljöer, samt en hållbar naturmiljö. Klimatet kan inte vänta.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Michael Öberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Extra viktig En jämlik skola. Varje barn ska med. Alla barn och ungdomar ska få möjlighet att lära sig, utvecklas och växa i skolan. Vinstintresset ska bort från svensk skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: I Sverige ska vi ha billig, säker och ren el. Framtiden är förnybar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Ett stopp för organiserad brottslighet. Vi ska ge varje barn som växer upp i Sverige tro på sig själv och sin framtiden. I Kronobergs län har vi på mitt ordförandeuppdrag i regionens Folkhälsoberedningen startat upp "För barnens bästa gäller", vilket är fruktsam samverkan mellan kommun, region och polis. Det arbetet ska utvecklas och förbättras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Subventioner från staten behöver ständigt utvecklas, och ska vara ett stöd för människor som är hjältar och ställer om för ett bättre klimat.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Extra viktig Vi behöver tvärtom vara generösa i vårt bistånd och hjälp till människor i kris. Ukraina behöver vårt stöd. Ukraina i vårt hjärta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Vi ska inte sponsra med bidragspengar till rika människor.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Nej, vi ska inte stötta Vladimir Putins krigsmaskineri i Ukraina genom att sänka skatten på gas- och oljeprodukter. Istället behövs en rättvis och snabb klimatomställning. Alla ska med när Sverige ställer om.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Beskattning ska vara rättvis, där rika beskattas mer än fattiga. Fastighetsskatten riskerar att drabba många änklingar med liten pension som sitter i fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Nja. Ett starkt och fritt kulturliv. Fler i Sverige ska ha tillgång till kultur. Vi ska respektera den konstnärliga friheten, stimulera mångfald och yttrandefrihet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Ja. Vi behöver göra det lättare för klimatomställningen genom att prioritera de som vill satsa på förnybar energi. Kommuner, i främst moderatledda kommuner, bromsar ofta denna utveckling i politiskt syfte att motverka vindkraftsetableringar i lägen som är havsnära.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Nej. Vi kan aldrig förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Ja.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Ja. Dock ser vi med resultat för barnen om föräldraledigheten är mer jämställd. Viktigt därför att föräldraledighet delas lika så mycket som möjligt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Extra viktig Nätläkare kostar sjukvården och vårdcentralerna stora pengar, vilka skulle kunna användas genom att anställa mer fast personal. Jag vill ha en bra och nära vård på lika villkor. Oavsett var du bor. Ge vårdanställda högre löner och bättre arbetsmiljö. Patienter ska kunna få medicinisk bedömning på sin vårdcentral inom ett dygn. Man ska erbjudas en fast läkare/vårdkontakt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Ja. En stärkt asylrätt och hjälp till flyktingar från t ex krigets Ukraina. Den som har rätt till asyl ska välkomnas och få möjlighet att etablera sig i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Vladimir Putin invasion i ett grannland som Ukraina har gjort att Sverige tvingats in i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Människor som hamnar i arbetslöshet ska snabbt kunna få a-kassa, som en form av omställningsförsäkring till nytt jobb. Behöver kanske utbildas. A-kassan ska vara obligatorisk (ej hanteras inom fackföreningar).

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Extra viktig Ett starkare skydd av naturen och alla arter. Djur och natur är avgörande för oss, och för vår framtid. Biologiska mångfalden ska stärkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Public service - TV och radio ska vara till för alla. Därför behövs ett brett public service. Alla ska hitta sina favoritprogram. Jag tycker det är bra som det är idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Ja, för att skynda på bilar som drivs förnybart.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Jag tror omdömen är bättre för barn och unga i de yngre årskurserna. De ska inspireras till lärande och nyfikenhet i skolan. De ska samarbeta med andra, inte konkurrera genom betygshets.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Ja. Ett bättre system för en rättvis omfördelning behöver snarast utredas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Ja, kriminellt beteende ska straffas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Hållbart boende för hyresgäster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Tvärtom. Det ska vara enkelt att resa klimatsmart. Fler tåg och bättre kollektivtrafik, utökade tågförbindelser i Sverige och till Europa. Dock behövs det byggas mer järnväg då kapacitetsbristen leder till problem och förseningar i tågtrafik. Även mer gods ska flyttas över från lastbil till tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Extra viktig Nej. Vi behöver däremot en mer jämlik hälso- och sjukvård i landet. Därför ska landets 21 regioner bli 6-8 regioner, samt större nationell styrning. Att lägga över ansvaret på staten löser inte sjukvården. Tvärtom.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Pandemin har visat hur viktigt det är att människor är hemma när de är sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Nja. Arbetsmarknaden ska vara trygg.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Öberg: Extra viktig Vi måste vara rädda om vår orörda natur. Dock är det viktigt att hitta nya fyndigheter för sällsynta metaller. Men tillståndsprocesser är demokratiska och viktiga. Därför måste vi bli ännu bättre på att återvinna gamla produkter till ny råvara. Det cirkulära samhället är framtiden för oss och företagen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Öberg: Den som har asylrätt ska välkomnas och få möjlighet att etablera sig i Sverige. Vi ska välkomna människor i en krissituation - människor på flykt från t ex Ukraina.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Öberg: Ja, som idag. Det är väl avvägt. Polisen är nöjda, vad jag vet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Öberg: Skatt ska betalas efter bärkraft. Rika människor har råd att bidra till samhället.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Öberg: Extra viktig Den biologiska mångfalden ska stärkas, och de flesta skogsbrukare vil ta ett ökad ansvar för ett mer hållbart skogsbruk. Den biologiska mångfalden är hotad idag när vi inte håller oss inom de planetära gränserna. Bin, fjärilar och insekter är livsnödvändiga för vår livsmedelproduktion och ett hållbart klimat.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Michael Öbergs val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården

Så svarar Michael Öberg: Extra viktig Det handlar om en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra villkoren för kommande generationer. Grön politik påverkar alla områden och varje människa. Trygghet, jämlikhet och rättvisa. Klimat, miljö och natur. Samhällets utmaningar går inte att isolera, var för sig.