Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ylva Pettersson (fotograf Martin Frick)

Ylva Pettersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mina erfarenheter från skola, företagande, kommunpolitik och internationellt samarbete ger mig breda perspektiv på samhällsutveckling. Jag är en liberal humanist med en konservativ samhällssyn. Plikttrogen med en positiv tro på människan och framtiden.

Presentera dig själv

Kommunalråd i Skara med förflutet som egenföretagare och gymnasielärare.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare, gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Elizabeth I

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering med en moderat statsminister.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ylva Pettersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig Jag är för en likvärdig skola där varje skattekrona går till utbildning. Gärna friskolor - idéburna eller motsvarande.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Vi behöver både omfattande och stabil elförsörjning för energiomställningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig Polisen måste få kraftfulla verktyg för att bekämpa gängkriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig RUT bidrar till att människor kan få ihop livspusslet samtidigt som svarta inkomster blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Inga svenska skattemedel ska gå till korruption mm Detta måste utredas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Konstitutionella monarkier är världens stabilaste demokratier. Samtidigt bevaras ett levande kulturarv som gynnar Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig Ja! Dessutom måste reduktionsplikten begränsas kraftigt. Hela Sverige måste kunna leva!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Jag är emot utökad dubbelbeskattning. Jag är för människors möjlighet att kunna äga sitt hem utan att behöva vara höginkomsttagare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Jag anser att fler aktörer och ett bredare spektrum av finansiering bidrar till ett rikare kulturliv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Det kommunala självstyret måste värnas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Frågan är för komplex för ett generellt förbud. Dock bör fastighetsägare och kommuner ges större befogenheter än idag att avvisa tiggare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: En förenkling som inte hjälper personer som tex betraktar sig som både och, eller som konstlösa. Individen måste respekteras, utan förenklade lösningar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig Frihet och ansvar är fundamentalt. Inte minst i den privata sfären måste människor vara fria att fatta egna beslut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Alla ska ha tillgång till likvärdig god vård. Att olika former inte utarmar varandra är ett systemansvar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Individuella bedömningar måste vara basen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig Vi ska självklart ge våra soldater bästa förutsättningarna för att försvara Sverige, och bidra till att försvara demokratiska allierade.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Det finns bättre metoder att stärka tryggheten utan att undergräva arbetslinjen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig Kommuner ska äga frågan. Äganderätten ska stärkas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Det kan krävas höjd skatt. Huvudsakligen bör dock denna prioritering kunna finansieras genom att använda skattepengar till rätt saker.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Kvalitativ och saklig information är ett samhällsansvar. Inte lekprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Vi har inte kommit tillräckligt långt i förutsättningar för energiomställningen för det. Jag anser att frågan bör samordnas inom EU.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig Vårdnadshavare behöver få tidig formaliserad information om elevernas kunskapsutveckling. Jag anser dock att betygen behöver reformeras innan detta blir värdefullt. Jag anser att vi bör återinföra relativa betyg, utan underkänt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Kommuner måste ha ett starkt incitament att ha en välskött ekonomi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Tror inte det innebär någon positiv effekt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Det måste vara ekonomiskt hållbart att bygga.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Extra viktig Vi måste säkra att stambanan och hela landets tågförbindelser fungerar väl innan detta ens är möjligt att diskutera!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Vi måste ta stora steg för en mer likvärdig vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Det finns bättre sätt att motverka ekonomisk utsatthet utan att undergräva arbetslinjen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Att minska risken vid anställningar skulle leda till fler jobb. Vi måste också verka för att en felrekrytering inte ska behöva stjälpa ett företag. Samtidigt ska det finnas trygghet så att inte diskriminering mm möjliggörs.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Pettersson: Med goda underlag ska det gå.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ylva Pettersson: Vi måste ta ansvar för integrationen och anpassa vårt mottagande. Vi ska följa internationella överenskommelser.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ylva Pettersson: Den grova kriminaliteten måste bekämpas med alla medel. Detta stärker integriteten mer än den urholkas av metoderna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ylva Pettersson: Jobbskatteavdragen är bra.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ylva Pettersson: Äganderätten måste stärkas. De som äger den har störst intresse av den långsiktiga hållbarheten.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ylva Petterssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi