Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jörgen Sjöslätt (fotograf )

Jörgen Sjöslätt

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag företräder ett grönt liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet. För bättre klimat och minskade utsläpp. För fler jobb och sänkta skatter. För höjd pension. För humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Vad har du för yrke?

Speditör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Styre med stort Centerinflytande, där V och SD inte ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jörgen Sjöslätt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Jörgen Sjöslätt: Vinster behövs för att investera i förbättringar i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Jörgen Sjöslätt: Jag är positiv till att öka effekten i Forsmark för med energi och att kapa elpristoppar i södra Sverige. Jag är idag negativ till att bygga nya kärnkraftverk därför det är mycket dyrt, tar lång tid att bygga 15-20 år och ingen vill bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jörgen Sjöslätts val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi