Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Prieto Beaulieu (fotograf null)

Martin Prieto Beaulieu

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill göra skillnad och påverka för en hållbar och rättvis samhällsutveckling. Jag vill driva på den stora omställningen av transportsystemet där både bilen och andra mobilitetsalternativ behövs. Jag vill att politiken ska bygga demokrati underifrån på ett faktabaserad och inkluderande sätt.

Presentera dig själv

Ursprungligen från Uruguay uppväxt i Stockholm. Bor i Älvsjö. Jag har varit engagerad i hållbarhetsfrågor sedan tonåren. Senaste åren jobbat för föreningen Gröna Bilister och nu på Institutet för Strategisk Hållbar Utveckling. På fritiden gillar jag att segla och arbeta med klassiska träbåtar.

Vad har du för yrke?

Klimats- hållbarhetsstrateg

I vilket land är du född?

Uruguay

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Pekka Haavisto och Wangari Maathai

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där Miljöpartiet är med och påverkar politiken.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin Prieto Beaulieu

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: För skoler och annat skattefinansierad verksamhet borde finnas en särskild bolagsform som inte kräver vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Kärnkraften är inte en hållbar energiform och dessutom dyr.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Men jag tycker att RUT-avdraget ska gälla andra typer av tjänster såsom miljötjänster, cirkulärekonomi-tjänster samt kulturtjänster inom t ex kulturarvet, renovering av byggnader, miljöer, fordon (båt, flyg, bil, mm.) och artifakter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Internationell solidaritet är mycket viktig. Mänskliga rättigheter och klimatet har inga gränser. Biståndet bör vara minst 1% av BNP.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Monarkins har ingen plats i ett modernt demokratiskt samhälle och jag anser att den på sikt bör avskaffas. Föreslår att Kungahuset flyttas dessutom över och läggs under Riksantikvarieämbetet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Fel signaler till konsumenterna, marknaden och drivmedelsbranschen. Skatter är bra styrmedel för att ställa om och bryta vårt samhällets ohållbara beroende av fossila drivmedel. Ev. kompensationer för ökande kostnader för specifika gruppen får genomföras på andra sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Jag tycker att vi behöver en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Kulturen ska varken styras av politiken eller marknadens villkor. Jag vill ha en större budget till det fria kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Lokalt inflytanden är viktigt, men energifrågor kan vara av nationellt intresse och avgörande för klimatomställningen. Vi behöver en bättre tillståndsprocess.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Att tigga för att överleva är en mänsklig rättighet. Solidaritet mellan oss människor är viktig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Det finns risker att det blir en kvinnofälla då kvinnor tenderar att tjäna mindre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Vård och annat skattefinansierad verksamhet ska inte drivas av vinstdrivande företag. Offentlig sjukvård bör bli mer digital tillgänglig.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Vem vill leva i ovisshet? Som huvudregel är det bra att permanenta uppehållstillstånd ges för individer, familjer. Då skapas det trygghet och stabilitet för individen och samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Jag har respekt för de som är emot och de som är för. Tycker ändå att den rådande situationen inte ger oss mycket annat val än att gå med i Nato. Men vi ska självklart fortsätta arbetet för mänskliga rättigheter, nedrustningen och ett kärnvapenfritt norden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Samhällets trygghetssystem måste bli bättre och ligga på rimliga nivåer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Ett starkt strandskydd och att värna allemansrätten är mycket viktig för att hålla Sveriges natur öppet för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Public service är viktig för ett demokratiskt samhälle och bör skyddas i grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Konsumenterna, bilisterna, marknaden behöver och vill ha tydliga och långsiktiga riktlinjer för att ställa om. Vi behöver dessutom andra krav på nya bilar, såsom verkningsgrad på drivlinan, energieffektivitet, ett hållbar produktion över hela livscykeln.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Forskningen visar att betyg i lägre åldrar inte har en positiv effekt. Vi måste lyssna på vetenskapen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Hela landet ska leva och då krävs det att kommunerna är solidariska mellan varandra. Systemet måste hur som helst ses över och bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Marknadshyror leder bara till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Tåg är viktig för både person- och godstransporter i ett hållbart transportsystem.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Sjukförsäkringen som det ser ut idag gynnar människor med välbetalda jobb. Försäkringen måste bli mer rättvis och därför bör karensdagen avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Att det blir enklare att säga upp anställda gynnar varken företagen eller arbetstagarna. En trygg arbetsmarknad har varit framgångsrikt i Sverige. Vi bör dock se upp för missbruk från alla parter, arbetstagare såväl arbetsgivare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Vi behöver gruvor, nya gruvor, med det ska prövas mot högt ställda hållbarhetskrav, sociala, ekologiska och ekonomiska. Tillståndsprocesserna behöver inte bli enklare utan effektivare, snabbare och det kan vi lösa genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och i framtiden kan det vara Vi som söker asyl och efterfråga medmänsklighet. Denna rättighet måste försvaras och ska vara något som vi är stolta över. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Mer än idag, men inom rimliga gränser och inom lagstiftningen. Vi måste få bukt på all den grova kriminaliteten inte bar gängkriminaliteten. Vi måste hitta en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: De som tjänar och äger mest bör bidra mer till samhället och därför betala högre skatt. Skattesystem måste bli mer hållbart, bidra till en stark välfärd och näringsliv, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Prieto Beaulieu: Extra viktig Skogen är centralt för hållbarheten och ett robust ekosystem. Vi behöver skydda våra skogar och då menar jag inte skogsplantage, utan riktiga skogar som vi kan njuta av och som ger oss ekosystemtjänster. Skogsbruket måste ställas om till ett hållbart skogsbruk och uttag bör begränsas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Prieto Beaulieus val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning