Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karola Svensson (fotograf Robin Ohlausson)

Karola Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om jag får din röst kommer jag arbeta för att ge förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Som dykare ser jag hur våra sjöar och hav ser ut och jag kommer arbeta för rent vatten, rena sjöar och hav. Sverige är ett långt land och för mig är det viktigt att vi har tillgång till service, god vård och skola i hela landet.

Presentera dig själv

Jag är engagerad, omtänksam, målmedveten och står upp för det jag tror på. Rättvisa och alla människors lika värde ligger mig varmt om hjärtat. Har varit frisörföretagare i 20 år och har två barn, man och katt som förgyller mitt liv. Dykning, skogspromenader och träning hör till mina fritidsintressen men provar gärna nya saker för att upptäcka och lära mig mer.

Vad har du för yrke?

Frisörföretagare, sedan 2014 kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

De som förändrat världen till det bättre

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att vi ska ha ett stabilt styre där Centerpartiet får stort genomslag för vår politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Karola Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Det viktigaste är att alla skolor, oavsett om det är kommunal eller friskola, håller en hög kvalité och fullföljer sitt kunskapsuppdrag för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Vi anser att valfrihet, rätten att välja den utbildning som passar elever och föräldrar bäst är viktigt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Jag anser att den förnybara energin i första hand ska byggas ut. Det medför att vi i större utsträckning skulle bli mer självförsörjande på energi och bidra till ökat totalförsvar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Vi behöver en effektivare och skarpare kriminalpolitik, stärka polisens möjligheter att utföra sitt arbete samtidigt som vi värnar människors grundläggande fri - och rättigheter.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: RUT-avdrag möjliggör för människor att få ihop sitt liv.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Sänkt skatt på drivmedel är bra. Centerpartiet har drivit sänkt skatt på drivmedel samtidigt som vi har kvar, och på sikt ökar inblandningen av förnybara bränslen i fossila drivmedel, bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Vi behöver bli mer självförsörjande på förnybar energi och vindkraft är en del av omställningsarbetet. Centerpartiet vill se en regionaliserad fastighetsskatt för industri - och elproducerande fastigheter och att närboende, förutom markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid byggnation av vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Det kan inte vara förbjudet för människor att vilja förbättra sin tillvaro. Däremot är det tragiskt att människor behöver tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Familjen vet bäst hur situationen är och hur man på bästa sätt fördelar föräldraledigheten men det är viktigt att förutsättningarna att ta ut ledigheten, oavsett om man är man eller kvinna, är bra. Har varit egenföretagare och hade inte vi som familj fått bestämma vem som skulle vara hemma hade våra barn fått börja på förskolan alldeles förtidigt enligt oss.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Vi behöver på olika sätt korta vårdköerna och då behöver vi ta vara på den läkarkompetens som finns samtidigt som en del av vården kan hanteras utan att patienten fysiskt besöker vårdcentral eller sjukhus.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Vi kan inte välja stå utanför NATO när Finland nu bestämt att de ansöka om medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Extra viktig Strandskyddet måste förändras för att vi ska få utveckling även utanför storstäderna som ibland verkar ha en gräddfil förbi strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: För mig är det viktigt att behålla ett oberoende public service med ett brett programutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: För att våra barn och unga ska lyckas i skolan behövs inte tidigare betyg, det behövs uppmuntran, fler vuxna med olika kompetenser som ser alla barn utefter deras förutsättningar och individuella insatser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Jag anser att man i första hand ska rusta upp de banor som finns, exempelvis Västra stambanan för att klara av ökat tryck, främst på godstrafiken. Ska vi kunna ställa om till mer gods på järnväg måste den järnväg som finns idag fungera. Ska höghastighetsbanan byggas får den inte konkurrera med med de resurser som finns till befintligt järnvägsnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Det behövs en trygghet för anställda samtidigt som en arbetsgivare behöver kunna förändra i sin personalgrupp när det behövs.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karola Svensson: Regelkrångel och byråkrati behöver minska för att företag ska kunna etableras och utvecklas parallellt som vi har en bra och sund miljölagstiftning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karola Svenssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Sysselsättning