Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefan Lindbäck (fotograf null)

Stefan Lindbäck

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mycket noggran i allt jag tar mig för, lugn och trygg i mig själv och gör inget förhastat utan allt är mycket grundligt förankrat. Tar alltid reda på fakta i frågor och uppdrag jag skall göra, gissar aldrig. Har lovat mig själv att aldrig svartmåla någon annan politiker, utan min egna ståndpunkt och lösningar skall vara huvudinriktningen i politiken

Presentera dig själv

Fru och 4 barn, bor i glesbyggdskommun och är engagerad i samhället och även mycket ideellt med föreningar (basket och Tennis främst)

Vad har du för yrke?

Officer

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen speciell

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det skall vara ett starkt lag med korrekta politiker som har en tydlig inriktning för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stefan Lindbäck

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Tycker diskussionen haltar en del, det är viktigare att en skola är bra. En kommunal skola kan absolut vara dålig lika väl som en friskola kan va det men det märks aldrig i debatten. Religösa skolor skall dock förbjudas, utbildning och religion skall vi skilja på. Så sammanfattningsvis är det kontrollen på skolan som skall bli bättre, på alla skolor

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Vi kan inte ha en enerigpolitik som ligger på reserven vissa tider på året. Energibehovet i landet med utveckling och framförallt alla nya etableringar kräver väldigt mycket energi. I norr så etableras företag enbart på grund av fossilfri el, för att det är det som marknaden kräver och det som säljer. Så självklart skall vi ha en bra bas med stabil elförsörjning så vi kan ha rimliga priser

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Görs det på korrekt och urskiljningslöst sätt så självklart

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Lite kluven i frågan, men om det stimulerar både företag och nyttjandegrad av tjänst så är det såklart ett mervärde

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Prioriteringarna i biståndet måste ses över, det måste ringa varningsklockor då lilla landet Sverige har så pass enormt stor biståndsbudget. Absolut om vi hade slantar i överflöd och allt fungerade prickfritt i vårt eget land, men nu är ju läget långt från detta. Så stor minskning är självklart

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: För dåligt insatt i frågan, lämnar ingen motivering

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Långt land, många transporter så drivmedelspriserna måste vara rimliga och jämfört med alla andra länder så är det galet just nu. Skatt och Moms blir skenande då grundpriset höjs, nått måste göras för att det skall hamna på en rimlig nivå. Transporter är grundförutsättningar för många i vårat land

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Ser inte varför det skulle va ett bra förslag att höja en sådan skatt, förutom då att öka på landets skattekassa, men med bättre prioriteringar så är det ett ickeproblem

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: För lite insatt i frågan för utförligare motivering

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Att bli tvingade till vindkraft kan aldrig vara bra, att dessutom inte få tillskott till kommunen i form av fastighetsskatten (som nu går till staten) är knepigt läge för utbyggnad. Strömen måste placeras i närhet av förbrukning, långa transporter är inte bara dyrt med överföring, utan även så stora onödigt förluster i kapaciteten

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Tiggeri ger bara nackdelar, och det är sett till tiggarens nackdel främst, denne kommer aldrig ur sin livssituation till en bättre framtid om man skall hanka sig fram med tiggeri, det är en sån kortsiktig lösning för den enskilde

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Självklart skall varje familj kunna fördela dagarna hur det passar deras livssituation bäst, och det kan bara dom själva veta, det kan omöjligt staten kunna bestämma åt dom. Börja med att ge 50% var av dagarna, men med fritt val att överlåta hur man vill

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: För dåligt insatt i denna fråga för yterligare motivering, men jag vill gärna lära mig i frågan för bättre ståndpunkt. Har själv aldrig nyttjat tjänsten så jag kan inte heller förstå bra eller dåligt i funktion

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Självklart, det har jag tyckt väldigt länge, och vi är ju i princip med i NATO men ändå inte, så absolut ta steget fullt ut.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Ej insatt

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: JA, absolut, det skall vara tvärtom i förfarandet, det skall vara okey bygga om förutsättningarna finns, det lockar mer folk till landsbyggden till sitt eget smultronställe. Det finns plats, gott om plats. Utstakade LIS områden var en god tanke men funkar inte i praktiken

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Prioiriteringar i ett land med så högt skattetryck som vi har är inget problem för att det skall läggas på i grunden främst viktiga saker

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Var sak har sin tid, och utveklingen inom TV har passerat nivån där Staten behöver ha så stor budget i ett utbud. Nyheter, Debatt, Sammhällsprogram osv är fullgott. Rena nöjen överlåter vi till andra privata aktörer

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Förslag skall ha en rimlighet inom sig, jag har själv Elbil och tycker det är fantastiskt men i ärligheten så funkar det inte för alla, långt ifrån. Och ett orimligt förbud blir helt enkelt omöjligt uppnå. Men att fossila drivmedel skall minska rejält är utom allti tvivel

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Bedömning är bra i allt, men ta bort underkänt

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Viss fördelning bör finnas, speciellt för att vissa kommuner har kostsamma uppdrag medans vissa har luckrativa uppdrag i ett långt land, men mer än det är nu har jag svårt se behövs

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Dyrt och stort projekt som blir inaktuellt och utdaterat innan det är klart. Självkörande elbilar finns redan och blir bara mer utbyggt för att ta ett konkurrerande exempel. Däremot underhåll stambanan så befintlig järnvägar fungerar prickfritt

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Samarbetet mellan regionerna bör bli bättre dock. Men arbetssituationen i sjukvården är den viktigaste prioriteringen. Att minska antalet regioner kan dock vara möjlighet till att kika på

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Båda varianterna att både ha och inte ha karensdag har prövats genom åren, och fördelarna tycker jag överväger för att ha kvar karensdagen

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lindbäck: Generellt att etableringar inom landet utvecklas tycker jag är mycket bra då allt gynnas av detta. Att gruvor med hårdaste kraven i världen är bättre än tveksamma gruvbrytningar i andra länder är ingen tvekan om. Mineraler kommer behövas och det ännu mera framöver

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Lindbäck: För att ta emot flyktingar måste det finnas en nivå där man kan intregrera dessa på ett korrekt och humant sätt, det är både med landet och även för individens bästa att just nu så mäktar vi inte med några större mängder än miniminivån. Med ett bättre system framöver så kan läget va annorlunda, men just nu ska det va mycket mindre

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Lindbäck: Vet inte nivån just nu så jag har svårt uttala mig korrekt i frågan, men jag vill gärna bryta ner och lära mig mer i frågan, för den är komplex, viktig och intressant

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Lindbäck: Bestraffning med hög skatt för att utbilda sig och ha hög lön gynnar ingen, tvärtom så gynnar det ALLA om högutbildade och högpresterande jobbar mer, det gynnar ALLA i hela sammhället. Kika på Lafferkurvan så förstår man enklare sammanhanget i stort

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Lindbäck: Vill lära mig mer i frågan för korrekt analys. Men skog växer så det knakar och finns behov så bör vi ta hand om mer skog

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefan Lindbäcks val:

 • Lag och ordning

Så svarar Stefan Lindbäck: Svårt välja ett, men lag och ordning är en grundsten att medborgarna skall kunna känna sig trygga i sitt eget liv