Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Edward Kahrs

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag ställer alltid frågan ”hur påverkar detta Skaraborgarna” nuförtiden varje beslut jag tar. Jag kommer alltid att vara tillgänglig för väljarna. Vill ni ha någon som alltid svarar på dina frågor, även om det inte är svaret du vill ha så är jag den person. Ärligheten, även inom politiken, ska alltid vara längst. Att jag sedan har upplevd det mesta i livet och har lärt mig av mina erfarenheter.

Presentera dig själv

Född i USA, flyttade till Sverige 1991. Gick med i politiken efter att ha haft en diskussion med en socialdemokrat om att det skulle bli problem i framtiden då vi inte ställde krav på de som kommer hit. Sedan sade personen att de skulle kunna ställa krav på mig, men inte på någon från Irak eller Iran. Jag gillade inte den människosyn så kollade på internet dagen efter och bliv medlem i moderaterna

I vilket land är du född?

USA

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M och Kd regering, med stöd av sd och L.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Edward Kahrs

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Skolor, precis som kommuner måste ha möjlighet att investera.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Extra viktig Vi kommer framöver att behöva många olika sätt att producera el och kärnkraft är en stabil, säker och miljövänlig alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Extra viktig Tyvärr nödvändig i dagens läge med klansamhällen och gängbrottslighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Extra viktig Minskad svartarbete och möjligheten för vanlig folk att ha råd att ta en del av arbetet i hemmet de annars inte orkar med efter alla krav som finns i övrigt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Vi måste backa lite och se till att vi kan ta hand om oss själva mer först.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Vi måste vara realistisk och ställa krav på alla. Vi har en begränsad mängd skattepengar och då måste även kungahuset kunna spara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: De som slås hårdast av höga skatter på bränsle är de som har det sämst ställd och behöver bilen för att jobba. Miljöpolitik får inte blir en klassfråga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: De flesta har redan betalt mycket skatt på de pengar som användes för att köpa fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Extra viktig Tycker t o m att enskilda individer ska ha lättare att stoppa vindkraft och att tillståndsprocessen ska ta mer hänsyn till de som bor omkring och påverkas av verken.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Svår fråga, men var drar vi gränsen, rent fysiologiskt är det två kön och det blir svårt om vi i Sverige införa en tredje när personen ska t ex resa internationellt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Vi måste ha mer förtroende för människor i Sverige och sluta styra deras val.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: De ska givetvis inte få lika mycket betalt som en vanlig läkare, men efter det tid och kostnader de har. Många har nytta av digitala läkare och vi får inte bara ta bort möjligheten utan ska se över finansiering så det blir rättvist. Viktigaste är att patienten får ett bra vård till en rimlig kostnad.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Bör vara naturligt att alla som kommer hit ska kvalificera sig och visar att de kan följa reglerna innan de kan få permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Borde givetvis ha skett mycket tidigare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Det är viktigt att arbete lönar sig. Att inte jobba, när man kan, ska alltid kännas även om man ska givetvis få stöd under en tid när man söker.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Vi bör uppmuntra byggandet på landet istället för att förhindra det.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Extra viktig Politik är att prioritera. Vi kan inte höja skatten varje gång vi vill eller ens behöver lägga pengar på annat. Vi måste ha mer respekt för skattebetalarnas pengar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Jag tror detta är en ickefråga då de flesta biltillverkare håller redan på avveckla bränslebilar och det är inte politikens uppgift att förbjuda en viss typ av bil. Tillverkarna själv vet takten som fungerar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Det är ett enklare för föräldrar att följa barnens utveckling med betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: En svår fråga, men i grunden är det så att alla kommuner betalar för skolor men oftast är det de större och oftast rikare kommuner som får ta del av skatteintäkterna från dessa.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Svår fråga där jag anser att straffet ska vara fängelse i vissa situationer, men att det finns omständigheter där böter räcker.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Det blir mer nybyggda lägenheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Bättre att elektrifiera alla stora vägar och rösta upp befintliga järnvägen än slösa bort pengarna på en önskeprojekt som inte är lönsamt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Svår fråga, historiskt har inte staten visat sig vara bättre när de tar över verksamheter, men regionerna behöver samarbeta bättre så att patienterna inte drabbas pga att de bor på fel ställe.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Tröskeln att anställa är för hög idag ch om tröskeln sänktes så skulle vi kunna minska arbetslösheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Kahrs: Om vi verkligen vill vara i framkant gällande miljöarbetet så måste vi vara ok med att en del komponenter kommer härifrån.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Edward Kahrs: Vi måste lyckas med integrationen av de som redan är här innan vi tar emot fler. Det är vi skyldiga de som redan bor här och vill integreras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Edward Kahrs: Tyvärr är det nödvändig för att komma åt bland annat gäng brottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Edward Kahrs: Det ska alltid vara mer lönsamt att jobba mer, det ska vi inte straffa folk för.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Edward Kahrs: Ägande rätt är viktigt för mig, låt skogsägarna bestämma mer över deras egna skogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Edward Kahrss val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Landets ekonomi