Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulf Holm (fotograf null)

Ulf Holm

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag brinner för att göra samhället ännu bättre. Klimatomställningen går inte tillräckligt snabbt. Jag har lång erfarenhet av riksdagsarbetet och de senaste 7 åren har jag varit statssekreterare på finansdepartement. Tänker arbeta för att något måste göras åt de höga elpriserna i Skåne! Tycker att finansmarknaden måste bli mer grön och inte bidra till klimatdåliga investeringar.

Presentera dig själv

Glad 50-åring som bor i Lund. Har alltid varit intresserad av politik och jag har haft förmånen att få syssla med detta i hela mitt liv, bland annat som EU-parlamentariker (1995-99) och som riksdagsledamot (2002-2014). Har rest flera gånger till Indien då det är ett väldigt spännande land. Läste förvaltningslinjen på Lunds universitet men blev aldrig klar då poltiken lockade mer.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Per Gahrton och Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med största möjliga inflytande för Miljöpartiet. Bra med regering som har majoritet i riksdagen. Regering med Miljöpartiet och Socialdemokraterna i första hand. Sedan kan ju både C och V också behövas för att det ska bli en majoritetsregering...

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ulf Holm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tycker det är dags att inse att dagens system inte fungerar och därför måste göras om. Syftet med skolan ska vara utbildning och inte för att ägarna ska göra vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Extra viktig Att bygga kärnkraft tar mellan 10-20 år och är mycket dyr att bygga. Sedan vet vi fortfarande inte vet var vi ska göra av avfallet (utbränt kärnbränsle). Kärnkraften löser därför inte dagens problem. Det är mycket billigare att bygga t ex havsbaserad vindkraft och placera solceller på taken. Sedan måste elnäten byggas ut för att elen snabbt och utan spill ska kunna transporteras.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tror att det skapar mer oro än trygghet om polisen skulle upprätta särskilda visitationszoner. Polisen har i regel ganska stora befogenheter att genomföra visitationer av människor redan idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Det är bra att vissa tjänster som vi enskilda kan behöva få utförda kan erhållas lite billigare. I vissa situationer kan man behöva både hjälp vid en flyttning, putsa fönster eller få hjälp med trädgårdsarbetet. Dessutom motverkar det dåliga arbetsvillkor för "svartjobbare". RUT-avdragen bör framöver ha mer fokus på reperationer och cirkulär ekonomi för att främja den gröna omställningen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tycker Sverige ska behålla 1%-målet för bistånd. Viktigt att vi från Sverige kan hjälpa till vid katastrofer och svält världen över. Dessutom går en stor del av dagens bistånd till klimatåtgärder världen över, vilket är bra. Tycker också att bistånd behövs för att stärka HBTQI-personer i länder där de utsätts för våld och förtryck.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Även kungen kan behöva spara lite pengar och prioritera bättre!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Extra viktig Det är fel att statens ska sänka skatten på något som faktiskt är mycket dåligt för miljön. Med tanke på torkan i stora delar av Europa som ju faktiskt beror på ökade utsläpp, så verkar det vara helt fel väg att göra det billigare att förstöra miljön. Bättre att göra det billigare att köpa elbil, resa tåg och åka kollektivt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tycker nog att taket för den kommunala fastighetsavgiften ska höjas. Skillnaden mellan fastigheter bör nog också ökas något. Men för flertalet fastigheter behövs ingen höjning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Kulturen kan inte lämnas över till marknadens villkor, det tror jag är dumt eftersom den då styrs av kommersiella intressen. Kulturen måste vara fri. Därför är det också viktigt att kulten inte blir politiskt styrd. Efter åren av nedstängd kulturverksamhet pga pandemin tror jag dock kulturen behöver med stöd både från det offentliga och privata.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: I alltför många fall stoppas nu utbyggnaden av vindkraft, till havs såväl till land, av flera kommuner. Det är tråkigt eftersom vi behöver mer el. Tror det kan behöva ses över i vilka fall en kommun ska få säga nej till etablering av vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Kan ju omöjligen vara ett brott att be om hjälp! Men med det sagt så måste nog samhället ta ett större ansvar för att hjälpa människor i behov av stöd så att människor slipper be om pengar ute på stan. Flera frivilligorganisationer gör ett enormt viktigt arbete här och de borde ges ökat stöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Viktigt fråga för de som inte vill identifiera sig som man eller kvinna. Varför ska de då behöva göra det juridiskt. Andra länder har helt eller delvis infört möjligheten, t ex när man ska ha pass. Så det borde inte vara omöjligt att införa även i Sverige.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tycker att arbetet med ökad jämställdhet ska främjas. Vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera förälder, medans en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller kunna överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tycker att de bör styras upp bättre hur skattepengar används inom vården. Vård ska ges efter behov. Visst kan privata nätläkare vara ett stöd för att avlasta vården för enklare åtkommer, dessutom enkelt och smart med digitala lösningar, men de kan inte få kosta hur mycket som helst för samhället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Det är bättre för den enskilda individen att få en trygghet med permanent uppehållstillstånd och även för samhället då möjligheten till etablering förbättras. Att leva med tillfälligt uppehållstillstånd leder bara till otrygghet, vilket är dåligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tycker inte vi ska gå med med i NATO. Det behövs en ordentlig diskussion kring frågan om både för- och nackdelar. Vill absolut inte kärnvapen i Sverige. Däremot vill jag rusta upp totalförsvaret, framför allt civilförsvaret, det behövs!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tror det skapar mer trygghet för den enskilda med en något högre A-kassa. Grundersättningen bör höjas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Vill ha ett starkare strandskydd i högexploaterade områden och längs Sveriges kust.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Extra viktig Redan idag väljer många elbilar och laddbara bilar och detta måste fortsätta för att vi ska klara en omställning av fordonsflottan. Det hör inte framtiden till att köra på miljöfarliga bränslen. Bra med ett tidigt datum för ett förbud. Utbudet av bra och billigare elbilar måste utökas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tycker att betyg ska ges först från årskurs 7!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Den ekonomiska utjämningen måste bli bättre mellan Sveriges kommunen. Systemet måste vara mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Staffan ska skärpas. Det räcker inte med böter för ett så pass allvarligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Risken är stor för att förslaget leder till höjda hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Med tanke på avstånden i Sverige så borde vi ha byggt höghastighetståg för länge sedan. Skulle vara underbart att få resa mellan Lund - Stockholm på lite över två timmar jämfört med över fyra timmar. Det behövs ytterligare ett spår för att fler tåg ska kunna köra och de måste gå betydligare snabbare. Miljövänligt resande!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Tror att det regionala ansvaret är bra men staten kan behöva ta större ansvar för finansieringen och ha mer generalla riktlinjer för vården. Detta så att bra vård säkerställs i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Är man sjuk så ska man vara hemma och smitta ner arbetskamrater eller kunder.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Reglerna justerades för några år sedan och jag tror man ska vänta lite med ytterligare förändringar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Holm: Är inte emot nya gruvor så länge som de uppfyller högt ställda miljökrav. Tillståndsprocesserna bör generellt göras mer effektiva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Holm: Rätten av söka asyl är en mänsklig rättighet. Det är bra att Sverige nu är öppet för att hjälpa människor från Ukraina på flykt. EUs länder bör försöka fördela asylsökanden mer rättvist mellan sig. Några få länder ska inte behöva ta emot flertalet. Tycker att antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Holm: Vi måste bekämpa den organiserade brottsligheten! Vi behöver utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, då fler allvarliga brott klaras upp.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Holm: Hellre att höginkomsttagare får högre skatt än låginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Holm: Extra viktig Ökat skydd för skogen behövs. Sverige lever fortfarande inte upp till uppmaningen från FN om att skydda minst 30 % av land och hav. Det mål har dessutom också EU antagit. Det är viktigt att inte bara regnskog i Amazonas skyddas utan också gammelskog och fjällskog i Sverige.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulf Holms val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården