Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Richard Jomshof (fotograf null)

Richard Jomshof

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag räds inte att uttrycka mina åsikter och jag står alltid för vad jag tycker och tänker. Jag står upp för de värderingar som ligger till grund för vårt land och tänker göra allt som står i min demokratiska makt för att motarbeta den pågående islamiseringen av Sverige.

Presentera dig själv

Jag är utbildad SO-lärare med historia och geografi som huvudämnen. Jag har delvis finska rötter, är född i Helsingborg, men bor sedan drygt 20 år i Karlskrona. Jag är vegetarian sedan mitten av 90-talet och har alltid haft starka åsikter om djurrätt. Mina intressen är allt från bräd- och rollspel till vintersport (främst utförsåkning) och musik, då främst synth- och indiemusik.

Vad har du för yrke?

SO-lärare (med historia och geografi som huvudämnen)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill och Dalai Lama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste är att Sverige får en ny regering och att Sverigedemokraterna är en del av denna. Det troligaste är en regering där Sverigedemokraterna samarbetar med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Richard Jomshof

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Det primära är att skolorna erbjuder hög kvalitet på sin undervisning. Övervinster ska dock motarbetas, vilket vi gör genom att ta fram tydliga kvalitetskriterier alla skolor måste leva upp till. Vi vill också ställa krav på en ekonomisk buffert ifall skolan skulle komma på obestånd.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Huvudregeln ska vara att hjälp ges i närområdet. Hjälpen här i Sverige ska vara tillfällig med målet att man återvänder hem till sitt eget land så fort situationen tillåter detta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Jag hade hellre sett en situation där Sverige hade ingått i ett försvarsförbund med våra övriga nordiska grannländer. Det näst bästa hade varit ett försvarsförbund med Finland. Inget av dessa alternativ är dock möjliga i dag. Detta samt det nya säkerhetspolitiska läget har fått mig att landa i slutsatsen att vi bör gå med i NATO. Huvudfokus måste dock alltid vara att försvara Sverige och Norden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Vi är hårt beskattade som vi är. Därför måste finansieringen ske på annat sätt, förslagsvis genom sänkt bistånd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Huvudsyftet med detta är att tidigt ge rätt resurser till barn i behov av särskilt stöd samtidigt som man ger såväl föräldrarna som barnen en bättre bild kring hur barnen utvecklas i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Kostnaden för höghastighetståg väldigt hög. Samtidigt har vi en situation där Sveriges järnvägar är underfinansierade och eftersatta. Därför är det viktigare att rusta upp befintlig järnväg först.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Det stora problemet är att sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet varierar stort från en del av landet till en annan. Därför är det viktigt med ett förstatligande av specialistvårdenen samt en ökad nationell styrning av vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Det är viktigt att slopa karensavdraget för personal i skola och förskola. Detta eftersom de är i ständig kontakt med barn, vilket innebär att de har högre smittorisk samtidigt som de riskerar att föra smitta vidare om de kommer till jobbet sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Jomshof: Det gäller att hitta en bra balans i systemet, vilket jag tycker att vi har gjort i dag. Sverigedemokraterna står dessutom bakom parternas överenskommelse som ligger till grund för de kommande förändringarna i LAS.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Jomshof: Extra viktig Det är helt uppenbart att den mycket stora invandringen till Sverige de senaste 20-30 åren har skapat mycket stora problem för Sverige. Det räcker nu. Vi bör ha en nollvision för asylmottagande samtidigt som vi gör vad vi kan för att förmå människor utan asylskäl att återvända till sina hemländer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Richard Jomshofs val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning