Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tina Wallenius (fotograf Modelhouse)

Tina Wallenius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du vill se en utveckling för en jämlik värld. Där du får elen från vindkraftverket i horisonten och solcellerna på taket till kylskåpet vars dörr du öppnar på morgonen. Där kaffet ger odlarna en rättvis lön. Vidare kommer vetet till brödet från giftfria lokala odlingar och osten från ett lokalt mejeri. Du kan ta tåget till till Oslo eller Stockholm snabbare än tidigare år.

Presentera dig själv

Mitt namn är Tina Wallenius, jag är född 1969 och bor i Göteborg. Mitt hjärta brinner för samhällsutveckling för en mer jämlik och hållbar värld. Med mig har jag mer än 30 års erfarenhet från ett liv som fritidspolitiker. På mitt bord har funnits frågor som berört rikspolitik som presstöd. Men även regionala och kommunala frågor som demokrati, trafik/bostäder och kultur.

Vad har du för yrke?

Konstvetare/historiker, fritidspolitiker och nämndeman.

I vilket land är du född?

Sverige (har en finsk mor)

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill gärna se en samverkan, med MP, S och kanske C i regeringen. I riksdagen kan samverkan med Liberalerna, Vänsterpartiet bli aktuellt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tina Wallenius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Miljöpartiet som organisation är kritiska till att aktieägare som är anonyma för brukaren ges möjligheter att dra nytta av det som kan anses vara en skyldighet av samhället. E x vis att leverera en likvärdig utbildning för alla elever. Den kommunala skolan och idéburen friskola med mindre klasser missgynnas av stora vinstdrivande friskolebolags nyetableringar. Barn i utsatta områden missgynnas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Miljöpartiet vill satsa på förnybar energi i form av sol, vind och vatten. Vi vill lagra energi från vinden med vätgasteknik. Därtill förbättra elnäten och stärka elnäten och modernisera transformatorstationerna, så vi minskar vi elförluster och säkrar leveranserna av el. Vi motsätter oss utbyggnad av gammal kärnkraft, men Mp har gett stöd i förhandling till forskning gällande mini -kärnkraftverk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Polisen har idag redan resurser till att kontrollera de som behövs kontrolleras. visitationszoner kan bidra till att stigmatisera människor i socialt utsatta grupper ännu mer än idag och verkar segregerande i sig.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Att pengar läggs på tjänster istället för på miljön är ofta något som gynnar miljön, att man ser till att det man har är fräscht i skick och håller längre. Därför vill vi ha kvar RUT-avdraget. Vi vill utveckla bidraget så att det stärker reparation, underhåll och återvinning men även cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Behoven är akuta, särskilt nu när kriget i Ukraina leder till fler skadade som behöver vård, minskade skördar som missgynnar människor i tredje världen och fler människor på flykt. Det är viktigt att fler flyktingar i ett tidigt stadium får tillgång till trygghet, mat, sjukvård, skola och rent vatten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Monarkin bör inte ha en betydande roll inom organiseringen av en modernt demokrati och dess arbete. Den borde anses ha en mer symbolisk och kulturbärande roll i berättelsen om vår gemensamma historia, än en faktisk roll i administrationen av vårt land. Individer borde slippa att födas till att ingå i Kungahus, man kan vilja eller vara mer lämplig för att syssla med andra ting under livet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Med sänkt skatt på bensin och disel kommer Sverige inte att nå sina klimatmål. De negativa konsekvenserna av en sänkning skulle endast gynna Rysslands krig mot Ukraina. Vi ser det som ett övergripande mål att istället gynna ett gemensamt resande i form av tåg, kollektivtrafik, cykel och promenad.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Miljöpartiet vill se en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Vi anser att det som alla behöver, en bostad skall inte beskattas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Miljöpartiet anser att kulturen skall finnas för kulturens och dess skapandes egen skull. Kulturens existens skall inte styras enkom av vem som privat har möjlighet att köpa sig den kultur som hen önskar. Fler skall ha möjlighet att både utöva kultur och uttrycka sig i olika kulturformer. Fler bör få ta del av kultur på fler ant platser än idag. Därför anser vi inte att det här är ett bra förslag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Miljöpartiet vill ha en tydligare styrning för när och hur en kommun kan säga nej till ett bygglov för vindkraftverk eller vindkraftsparker. Att förnybar energi byggs ut är ett övergripande intresse för den hållbara samhällsutvecklingen. Jag vill uppmana den till att arbeta med kommunövergripande samhällsplanering för att kunna nå ett bättre resultat i form av mer hållbar energiproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Att be om hjälp skall aldrig vara ett brott, det måste vara upp till var och en att ge eller inte ge en person pengar som gör det. Däremot borde vi tillse att de som lever på en meta-nivå och utnyttjar tiggeriet internationellt borde sättas inför rättsliga påföljder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Det här är en fråga som handlar om varje individs rätt att förstå, beskriva och bli bemött utifrån hur han tänker och känner. Att kunna själv definiera eller inte definiera sitt eget kön är en mänsklig rättighet. Ingen skall behöva tvingas att beskriva sig som man eller kvinna när hen inte känner att den vill klassas in i det traditionella systemet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Miljöpartiet vill öka jämställdheten, därför skall inte kön eller lön vara avgörande för hur föräldraledigheten fördelas, utan barnens rätt till tid från båda föräldrarna när de är små är viktigare för oss. Det för med sig att båda parterna lär känna barnet bättre och dess behov och underlättar anknytning mellan barn och dess båda föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Här vill jag utveckla partiets politik, Jag vill att staten betalar nätläkarens kostnader, som idag blir onödigt höga när olika regioner inom vården fakturerar varandra. M a o se till att den digitala vården istället för att inte finansieras förs över till staten och fördelas lika. Digital vård är samhällsnyttig men ligger på fel organisationsnivå nu och den bör omorganiseras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Barn som lever i ovisshet, kan må dåligt under hela uppväxten när livssituationen är otrygg när föräldrarna lever i osäkra förhållanden utan uppehållstillstånd som under uppväxtåren har förutsättningar att bli permanenta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Vi vill första och främst fördjupa våra samarbeten med de Nordiska länderna vad det kommer till att försvara landet. Men här är omvärldens utveckling viktig att följa. För mig som har sverigefinsk bakgrund och brorsbarn med delvis estnisk bakgrund så följer jag utvecklingen både i FInland och Baltikum särskilt noga för att överväga om Sverige skall vara medlem i Nato i framtiden eller inte.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Samhällets trygghetssystem behöver ligga på rimliga nivåer, eftersom det händer sällan att någon planerar att bli arbetslös eller sjuk, de flesta blir det av yttre omständigheter snarare än med mening. Miljöpartiet vill på sikt genomföra en gemensam försäkring som gäller både sjukdom och arbete, ett samlat trygghetssystem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Strandskyddet värnar allas rätt till friluftsliv, att kunna promenera runt vatten, kanaler och vid strandkanten vid havet är det som gör vårt land rikt på upplevelser och stärker våra förutsättningar för naturturism. Ett skydd för våra stränder främjar rent vatten, mindre övergödning och biologisk mångfald.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: För Miljöpartiet är det viktigt att ett stärkt försvar på grund av kriget i Ukraina inte drabbar dem som har svag ekonomi, utan de som har resurser i form av ekonomiska muskler.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Under början av 2000-talet var jag partiets ledamot i Presstödsnämnden. För mig är det viktigt att det skrivna ordet speglar minoriteters perspektiv och människors liv i orter utanför storstäder. Stöden bör spegla hela landet och fler samhällsgrupper ska synas i det offentliga rummet och samtalet som media utgör. Finansieringen bör få vara stabil och långsiktig och dagens uppdrag ska behållas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Omställningen till el och laddbilar dominerar marknaden vid nybilsföräljningen. Idag håller bilar i ca 18 år. Därför är det motiverat att inte sälja andra bilar efter 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Betyg skall finnas bara bärande på att det gäller ett verkligt behov, som att det leder till att man kommer in på en annan nivå på skolan än den man går på nu. Det kan även gälla en viss inriktning på utbildningen. Betyg har en negativ påverkan på de som har det svårt för att hålla samma takt i skolan som andra elever eller prestera på liknande nivå. Därför bör de undvikas i lägre klasser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Vi vill ge kommuner kompensation för förnybar el, vilket skulle föra över resurser från staten till kommunerna till att gynna de som etablerar sol, vind och vatten lokalt, vilket kommer att stärka självförsörjningen och ekonomin på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Köp av sexuella tjänster är en konsekvens i ett samhälle där någon ser sig själv som mer värd och viktigare en någon annan. En del av ett slags fysiskt och psykiskt våld mot kvinnans själ, kropp och integritet. Vilket köparen bör få betänka att det inte är en självklar rättighet att kunna köpa sig ett substitut för verklig kärlek och intimitet. Vi ska sätta stopp för mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Miljöpartiet är emot marknadshyror. En viss skillnad ser jag personligen kan vara motiverad, men plånboken skall inte styra var människor skall kunna bosätta sig.,

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Restiderna mellan storstäderna i Norden behöver förbättras. Höghastighetståg mellan Göteborg-Oslo och Göteborg-Stockholm är viktiga för att vi skall nå resultat i form av ett hållbart resande där fler väljer tåg framför det klimatosmarta flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Mp vill inte att frågor om vården beslutas på en statlig nivå. Personligen ser jag ett undantag för den digitala vården med nätdoktorer, vilket jag tidigare har beskrivit. På en nationsövergripande nivå och borde staten borde ta över ett ansvar för den digitala vårdens finansiering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Orättvisan mellan de som kan arbeta hemifrån och de som har arbeten där man behöver vara fysiskt på plats har blivit påtaglig under Pandemin. Därför bör karensdagen finnas kvar för att inte ge en större klyfta mellan människor med olika utbildningsnivå, yrken och förutsättningar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Miljöpartiet vill motverka missbruk av olika former av korta anställningar och utvecklingen mot det som kallas en gig-ekonomi.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Vi är inte emot etableringen av nya gruvor, däremot bör de prövas mot högt ställda miljökrav och rennäringens intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Miljöpartiets vision är en värld där det skall vara möjligt för alla människor att flytta. Särskilt viktigt är det att alla skall få sina asylärenden prövade inom rimlig tid. Kriget i Ukraina har visat att fler ser vikten av att ta emot flyktingar med ett öppet sinne och hjärta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tina Wallenius: De grova brott som begås av allt yngre gäng-kriminella medlemmar motiverar att polisen får viss utökad befogenhet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Skattesystemet skall bidra till vår välfärd, därför måste de med ekonomiska muskler också ha en skyldighet till att stärka dem som har svagare sådana. Det finns fler idag som har starkare ekonomi än förr och som kan bidra bättre.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tina Wallenius: Extra viktig Skogen behöver ett ökat skydd än tidigare. Att vi har dammsugit våra skogar och planterat gran för med sig att den biologiska mångfalden har minskat i omfattning. Skog med höga naturvärden riskerar att avverkas när det råder energi-och råvarubrist till följd av krig och ökat resursuttag. Sverige bör följa FN: s globala mål och spara minst 30 procent av den skyddsvärda skogen (inkl havsområden).

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tina Walleniuss val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning