Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Viviane Obaid (fotograf Ever vision)

Viviane Obaid

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för hållbart ledarskap och mångfald och förmedlar en känsla av hopp och inspiration till att våga ta nya steg i livet och utmanar folk att våga möta och bemöta människor och skapar förståelse för vad kulturkrockar är och vad de innebär. Jag är en kvinna full av glädje och energi, vågar tro på den goda kraften som finns inom oss. Mina viktigaste politiska frågor är sociala frågor, föret

Presentera dig själv

Jag kom till Sverige som 19 årig flykting från Libanon under inbördes kriget 1990. Jag började utbilda mig till jurist för att kunna hjälpa de utsatt kvinnor och barn, men livet i Sverige tog en oväntad vändning, så jag blev egen företagare och florist istället för jurist och nu är jag enligt Svensk Handel ”Uppsala Läns mest företagsamma person” och driver en av Sveriges mest prisbelönta företag.

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Libanon

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett demokratiskt mittenstyre oberoende av höger extremism, ett styra som står upp för allas lika värde och ett Sverige för alla.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Viviane Obaid

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viviane Obaid: Centerpartiet driver en skolpolitik för höga kunskapsresultat, där elever och föräldrar också ska ha rätt att välja den utbildning som passar just dem bäst. Det viktigaste är att alla skolor, såväl kommunala som friskolor, håller hög kvalitet och fullföljer sitt kunskapsuppdrag för alla elever.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viviane Obaid: Centerpartiet vill prioritera lösningar som kan stärka Sveriges energisystem här och nu. Vi är därför inte drivande för att fjärde generationens kärnkraft ska byggas och vill att satsningar på tekniken ska ske utan statligt stöd.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viviane Obaid: Extra viktig För kriminella som hotar vittnen måste straffen höjas och för detta brott måste vi avskaffa mängdrabatten. Däremot ska vi inte införa visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viviane Obaid: Vi vill att fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget. Så gör vi fler svarta jobb vita och fortsätter att underlätta för människor i deras vardag. Samtidigt som fler företag startas och jobb kan skapas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viviane Obaid: Sverige är ett litet land och för att vår röst ska bli så stark som möjligt i det internationella samarbetet behöver vi samarbeta mer inom Norden och använda oss av både EU och FN för att sätta tyngd bakom vår utrikespolitik. Då kan vi få bäst genomslag på kort och lång sikt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viviane Obaid: Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen i Sverige Vindkraften kommer inom kort producera mer el än kärnkraften i Sverige, och producerar också mest på vintern när elen behövs som bäst.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viviane Obaid: Centerpartiet anser inte att de människor som samlar in pengar på det här sättet är ett stort problem. Det är inte brottsligt att vara fattig och be om pengar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viviane Obaid: För Centerpartiet är visionen alltid en strandskyddslagstiftning som utgår från kommunens och medborgarnas makt att kunna avgöra lokalt vad som är skyddsvärd natur, och vad som ska kunna tas i anspråk för bebyggelse och utveckling. Det är vår grundläggande uppfattning att sådana beslut bäst tas lokalt av de som berörs, utan inflytande och påverkan från centrala myndigheter och länsstyrelserna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Viviane Obaids val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat