Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Malte Roos (fotograf null)

Malte Roos

Varför ska väljarna rösta på dig?

I mig får du en riksdagsledamot som kämpar för en rättvis värld där vem du är eller var du föds eller bor inte ska påverka dina chanser att leva gott. Jag kämpar för att bryta skolsegregationen, stärka elevhälsan och reformera världens bistånds- och handelspolitik för att bekämpa fattigdom och skydda miljö och mänskliga rättigheter.

Presentera dig själv

Jag är 28 år gammal, född och uppvuxen i Halmstad men bor sedan 2013 i Malmö där jag har studerat och arbetat sedan dess. Mina tidigare politiska uppdrag inkluderar språkrör för Gröna Studenter och ersättare i Grundskolenämnden i Malmö. Jag har gjort en praktik för Afrikagrupperna i Sydafrika, och brinner i allmänhet för biståndsfrågor och utbildningsfrågor. På fritiden läser jag fantasy.

Vad har du för yrke?

Organisationssekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Elizabeth Warren

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en progressiv men kompromissvillig regering efter valet. För det tror jag att regeringen behöver bestå av S, MP, V och C tillsammans. I andra hand bör dessa partier bilda ett samarbete om budgeten och den breda politiken.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Malte Roos

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Extra viktig Skolor ska finnas för att bedriva bra undervisning, inte för att ägarna ska tjäna pengar. Skolor ska drivas av det offentliga eller av ideella krafter med elevernas lärande i fokus, inte av riskkapitalister, och pengarna ska gå till undervisning, läromiljö och elevhälsan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Kärnkraft är dyrt och långsamt att bygga, förnybart och billigt och snabbt. Sverige borde satsa på havsbaserad vindkraft och annan förnybar energi som är miljövänlig och som kan sänka elpriserna här och nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Polisen kan redan idag visitera människor de har skäl att tro har begått brott. Att möjliggöra visitering av människor bara för att de befinner sig i ett särskilt, ofta politiskt eftersatt, område är varken rättssäkert eller brottsbekämpande, tvärtom riskerar det att urholka förtroendet mellan människor i dessa områden och polisen och samhället i stort.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: RUT-avdraget är i sig inte dåligt, det främjar konsumtion av tjänster istället för varor vilket är bra för miljön. Däremot behöver det ändras något så att det i högre grad fokuserar på klimatomställningen och på en cirkulär ekonomi, samt att nivåer och innehåll ses över så att det inte bara gynnar höginkomsttagare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Extra viktig Internationellt utvecklingssamarbete är en hjärtefråga för mig och är ett av Sveriges viktigaste verktyg för att bekämpa fattigdom och hunger, främja demokrati och mänskliga rättigheter, och motverka miljöförstöring globalt. För att bli mer effektivt behöver biståndet bygga mer på mottagarens behov än på givarens intressen, och att sänka eller villkora biståndet vore skadligt snarare än vettigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Monarkin bör avskaffas och republik införas. Tills dess kan pengarna som kungafamiljen får minskas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Extra viktig Sänkt bensinskatt leder inte till sänkta priser för bilisterna, det leder bara till att bensinbolagen ökar priserna igen och lägger överskottet som vinst, samtidigt som vi binder fast oss i ett oljeberoende och ger mer pengar till Putin och andra oljediktatorer. Sverige bör istället kraftigt sänka priserna på kollektivtrafik och miljöbilar och satsa på bättre järnväg .

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Sverige behöver ett mer rättvist skattesystem där de som äger och förvaltar mycket pengar betalar mer i skatt. Fastighetsskatten är en sådan skatt som behöver göras om i grunden så att den blir högre för de rika och lägre för de som äger mindre fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Kulturen är ett av det offentligas kärnuppdrag, om inte det offentliga är med och finansierar kulturen så kommer det att leda till att många besökare får svårt att ha råd för att priserna höjs eller att utbudet styrs av kommersiella intressen. Politiken för det fria kulturlivet ska utgå från den konstnärliga friheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Kommuner ska ha inflytande över var det byggs vindkraftsparker, men som att idag kunna stoppa dem väldigt sent i processen skapar oreda för alla inblandade. Det behöver bli tydligare när och hur vindkraftsveton ska kunna användas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Man kan inte förbjuda fattigdom, och att förbjuda människor att be om hjälp är nästan lika dumt. Det krävs breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Vi måste stötta människor här i Sverige samtidigt som vi samverkar med och stöttar de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Identifierar du dig inte som man eller kvinna ska du inte behöva göra det i lagens mening heller, därför behövs det ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: För att öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer så bör föräldraledigheten delas ut i tre lika stora delar; en för vardera förälder och en som kan användas fritt av föräldrarna eller delas ut till någon annan vuxen som är en del av familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: De privata nätläkarna har dränerat den offentliga vården på välbehövliga resurser trots att de framförallt hanterar icke-nödvändig vård. Vårdens resurser ska gå dit de behövs som mest, och det är inte i privata företags fickor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet åt människor som lever i enorm otrygghet. Det förbättrar integrationen, minskar administrationen för Migrationsverket, och är i allmänhet bara mer humant, särskilt för barnen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Säkerhetspolitiken måste vara bredare och mer långsiktig än Rysslands hot här och nu. Att gå med i Nato skulle inte bidra till ett tryggare världsläge, utan skulle tvärtom riskera att trappa upp spänningarna samtidigt som det försvårar för oss att ta ställning i nedrustningsfrågor. Vi får heller inte anpassa oss till Turkiets krav för medlemskap utan ska fortsätta värna mänskliga rättigheter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Extra viktig Alla kan bli sjuka eller arbetslösa någon gång i livet. och då måste trygghetssystemen vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Jag vill ha ett heltäckande trygghetssystem för sjukdom och arbetslöshet som täcker alla och där ingen kan utförsäkras eller få för låg ersättning. Tills dess bör vi höja grundersättningen i a-kassan och se till att den omfattar exakt alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Strandskyddet är det som garanterar att vi alla har tillgång till naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet. Det skyddet bör stärkas snarare än avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Det är viktigt att en upprustning av försvaret inte innebär nedskärningar i välfärden. Samtidigt bör det inte betalas av folk med svag ekonomi. En återinförd värnskatt för de med högst inkomst kan därför vara ett bra sätt att finansiera försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Public service är oerhört viktig för svensk demokrati och bör bevaras, inte smalnas av. Jag vill se en grundlagsändring för att skydda public service oberoende från politisk styrning, och bevara finansieringen på dagens nivå.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Extra viktig Fossila bränslen förstör klimatet och barns, äldres och sjukas hälsa. Samtidigt har vi fullgoda alternativ redan idag som bara blir allt mer populära. Det är dags att sluta köra på bensin och diesel, och underlätta övergången till el och förnybart.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Betyg kan användas som urvalsmetod för fortsatta studier, men det är inte ett bra verktyg för att hjälpa lärare att avgöra vilka elever som behöver mera stöd i låga åldrar. Lärare vet redan vilka som behöver stöd och vilka som klarar sig bra, betyg riskerar tvärtom att öka den psykiska ohälsan och sänka motivationen för de som har det tufft. Betyg ska ges från årskurs 7, inte tidigare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Vi är ett land, och vi ska visa solidaritet mellan vårt lands kommuner. Att rika kommuner stöttar kommuner med demografiska eller ekonomiska problem är därför bara rimligt. Samtidigt behövs fler reformer för att stärka kommunernas och regionernas ekonomier, exempelvis att skatteintäkter från vindkraft går till kommunerna de står i och att staten bidrar mer för skola och sjukvård.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott och det är orimligt att det idag bara bestraffas med böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Marknadshyror skulle med stor sannolikhet leda till högre hyror, vilket skulle slå väldigt hårt mot studenter och andra låginkomsttagare som redan idag betalar en alldeles för stor del av sin inkomst i hyra. Hyrorna behöver bli lägre, inte högre.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Få förslag har så stor potential för både minskade klimatutsläpp och starkare ekonomi än höghastighetsjärnväg. Med höghastighetståg mellan Stockholm, Malmö och Göteborg försvinner behovet av flygresor däremellan helt, samtidigt som kapacitet öppnas upp på de gamla stambanorna för vanliga tåg. Det förenklar allas resor, både pendling och semester, betydligt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Jag är inte emot att utreda frågan, men jag tror att det är bra att beslut om något så viktigt som sjukvården fattas nära medborgarna som påverkas av besluten. Staten bör öka sin finansiering av sjukvården, och av regionerna i allmänhet, och förtydliga många av de lagar och regler som gäller, men jag tror inte att sjukvården bör förstatligas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Karensdagen leder till att många med lågavlönade jobb går till jobbet trots att de är sjuka, för att de inte har råd att mista inkomst. Därför måste den bort. Även karensavdraget för studenter, som är på flera veckor, behöver göras om så att det blir samma villkor som för lönearbete.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Trygga anställningsvillkor är en viktig pusselbit när folk ska få ihop livspusslet, och att göra det lättare att säga upp anställda skulle försvåra för vanliga människor i att få ihop sina liv. Tvärtom behöver anställningstryggheten öka, framförallt för timanställda och personer som jobbar inom gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malte Roos: Gruvor är inte dåliga i sig, men det är redan idag alldeles för lätt att få tillstånd för nya gruvor utan att det tas tillräcklig hänsyn till naturintressen och närinvånarnas åsikter. Gruvor ska skötas med höga miljökrav och en större del av vinsten ska gå till lokalsamhällena, bland annat genom en högre mineralavgift.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malte Roos: Människor som flyr för sina liv från krig, svält eller förföljelse ska få den hjälp de behöver och ska inte skickas tillbaka. Familjeåterförening ska vara enkelt och permanenta uppehållstillstånd huvudregeln. Däremot behöver andra länder också ta ett betydligt större ansvar än idag, och fördelningen på EU-nivå måste bli jämnare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malte Roos: Finns ingen brottsmisstanke så finns inget skäl till avlyssning eller övervakning. Vanliga medborgares och invånares privatliv ska inte kränkas lättvindigt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malte Roos: Extra viktig Under de senaste decennierna har de allra rikaste blivit ännu mycket rikare, medan antalet människor som lever i fattigdom också har ökat. Det är oacceptabelt. De rika ska betala sin beskärda del av skatter, både på löner och på kapital, och de som har mindre pengar ska betala mindre. Så kan vi minska klyftorna och finansiera välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malte Roos: Ska vi bevara djur och natur behöver mer av Sveriges skogar skyddas från avverkning. Framförallt bör vi skydda gammelskogar och skogar med höga naturvärden. FN's uppmaning om att alla länder ska skydda minst 30% av sina land och hav är något som Sverige bör efterleva.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Malte Rooss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Malte Roos: Extra viktig Sverige och världen behöver sätta igång en rättvis omställning av våra samhällen, där vi bygger hållbara och fossilfria välfärdssamhällen och ett grönt folkhem där alla har en plats. Då behöver staten satsa på att minska utsläppen, skapa en jämlik och fungerande skola, och en sjukvård och ett trygghetssystem som ger alla den hjälp de behöver.