Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kirsti Marie Aasum (fotograf Kirsti Marie Aasum)

Kirsti Marie Aasum

Varför ska väljarna rösta på dig?

Förutom miljö- och klimatfrågor så brinner jag för rättvisa och frihet för alla. Jag värnar om djurens rätt. Och jag vill arbeta för att skolan blir bättre på alla sätt för våra elever och personal. Värna om fri kultur ligger mig också varmt om hjärtat.

Presentera dig själv

Jag heter Kirsti Marie Aasum, fyller snart 53 år. Född och uppvuxen i Halden, Norge, men har bott i Sverige sedan 17. maj 2002. Är både norsk och svensk medborgare. Jag är gift, har två söner och bor med fin utsikt över Laxsjön i Dals Långed. Jag är utbildad inom sång, musik och musikteater, och har i flera år jobbat som sångpedagog och musiklärare i kulturskolan, grund- och gymnasieskolan.

Vad har du för yrke?

Musiklärare, egen företagare inom musik och fastighetsuthyrning.

I vilket land är du född?

Norge

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa alternativet är en rödgrön majoritetsregering med S, MP, C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kirsti Marie Aasum

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Pengar in till skolan skall bara användas på eleverna utbildning, lärarnas och annat skolpersonals löner. Det är helt oacceptabelt att aktieägare skall kunna ta ut vinst medan eleverna inte får den undervisning, skolmaterial och goda behöriga lärare som de har krav på.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Kärnkraft är en mycket osäker energikälla. Olyckor sker, och har skett. Och under ett eventuellt krig kan det bli ett perfekt angreppsmål med förödande följder. Dessutom är det dyrt att bygga. Man får mycket mer för pengarna med miljövänliga och säkra energikällor med vind- och solkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Polisen har redan som det är nu tillräckligt med lagstöd om de vill visitera människor var som helst i det offentliga rummet. Att upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden vill bara skapa mer oro och känslan av utanförskap för människor som bor i dessa områden, och de allra flesta som bor i dessa områden är laglydiga – det skall man aldrig glömma.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Det är positivt att ge stöd till de som vill använda sig av olika tjänster. Det är bra för miljön att människor går bort ifrån att konsumera och väljer i stället att få saker lagade av kompetenta professionella personer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Vi lever alla ihop på samma jordklot. Har andra länder och regioner svårt skall vi hjälpa, för det är det enda rätta. Dessutom hänger allt ihop – är ett land drabbad så påverkas Sverige också. Ett mycket tydligt bevis på det är ju det nuvarande krig i Ukraina, där världsekonomin drabbas och människor i en del länder har drabbats av ännu större hungersnöd än innan kriget.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig De höga bränslepriserna är för mig en hjälp att tänka än mer grönt. Kanske det är det sista kick man behöver för att göra positiv ändring i sitt fordonsinnehav. Och det är NU det skulle vara mycket angenämt att ge ännu högre miljöpremie till de som väljer miljövänligare framkomstmedel – både till privatpersoner och företag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Nuvarande fastighetsskatt är på en bra nivå. Hellre skulle jag vilja sänka den samtidigt med att man höjer skatten på bensin och diesel.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Kulturens mångfald skulle då försvinna. Kultur är för, av och med alla. Och det skall vi värna om.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Vindkraften måste byggas ut. Så är det bara. Det måste från statlig håll komma tydligare regler runt vindkraftsbyggen så det blir lättare för kommunerna att genomföra processen på ett bra och friktionsfritt sätt. Kommunerna kan inte säga nej till vindkraftbyggen men med tydligare riktlinjer kan de bestämma vart de ska vara.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig En som tigger ber om hjälp från sina medmänniskor. Hen ber om pengar, hen har behov av hjälp. Många organisationer av olika slag ber också om pengar – vi får brev i postlådan, e-post, reklam, och de kan stå vid gathörn med en insamlingshink. Det är väl lika mycket att tigga som det förstnämnda. Personligen hjälper jag medmänniskor så närt som möjligt, för då vet jag att pengarna kommer rätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Jag är mycket mån om att vi människor skall känna frihet. På alla sätt. En ska få vara fri och ha rätt att vara sig själv. Ingen annan än individen själv kan bestämma sin könstillhörighet. Så ja, Miljöpartiet, och jag, är mycket för att det införas ett tredje juridiskt kön

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Barnen har rätt till båda sina föräldrar. Skulle det bli fritt fram för föräldrarna att fördela skulle det tyvärr bli stor obalans i många familjer. Plånboken är tyvärr lite för viktig för oss människor och därför blir den som tjänar minst mest sannolikt hemma mest med barnen. Och som det fortfarande är, tyvärr, så är det kvinnor som tjänar mindre än män.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Skattemedel ska ges till dem som behöver det mest. Och det är patienter som inte har råd med privatläkarbesök, vare sig om det är personlig eller över nätet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Vi är alla världsmedborgare. När som helst kan det vara jag/du som behöver fly till ett annat land. Det är en självklarhet att vi då ska få uppehållstillstånd i det nya landet. Sverige har hjärterum och ekonomiska förutsättningar att ge medmänniskor permanenta uppehållstillstånd. Det skapar trygghet för alla med permanent uppehållstillstånd. Tillfälligt uppehållstillstånd skapar motsatsen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Sverige har redan ett närt och gott samarbete med NATO. Det är tillräckligt. Blir vi medlem av NATO är vi med på kärnvapenupprustning, och kan få problem att upprätthålla den neutrala hållning som Sverige står för. Vi ser det redan nu med exempelvis Turkiet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Miljöpartiet vill höja grundersättningen i A-kassan. Vi vill också införa gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet. En trygghet för alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Miljöpartiet vill värna om djurlivet och naturen både på land och i vatten. Allemansrätten värnar vi också om. Avskaffas strandskyddet kommer det gå mycket dåligt för alla parter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Miljöpartiet vill återinföra värnskatt för personer med högre inkomst.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Det ligger i ordet, public service, att den skall ha ett brett uppdrag. Public service är av, för och med Sveriges hela befolkning. Skall politiken gå in å styra och smalna av uppdraget till public service börjar det bli farligt. Vi tycker finansieringsnivån till public service ligger bra som den är nå.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Det är bråttom nu att ställa om för att förhindra total klimatkris. Och nu som bränslepriserna är så höga är det mycket onödigt att köpa ett bensin- eller dieselfordon nästa gång man måste införskaffa nytt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Betyg är en av ingredienserna som dödar barns lust att lära. Betygjaget stressar upp barnen. De som presterar sämre får sämre självförtroende och de som presterar bättre blir mer upptagen av själva betyget än kunskap. Personligen är jag emot betyg helt och hållet efter själv ha gått i skolan, och jobbar som lärare, och sätt hur vissa lärare resonerar sig fram till betygen de sätter.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Ekonomin mellan Sveriges kommuner måste bli rättvis och utjämnas. Vi vill ha mer statlig finansiering av kommunerna till förnybar el, fler anställda och högre lön i vården, stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: All typ av våld skall straffas. Att köpa sexuella tjänster är en alvarlig form av våld. Den som säljer sexuella tjänster är antingen tvungna av andra att göra det, och/eller har varit genom trauman tidigare i sitt liv och därför nedvärderar sig själv så mycket att hen ”väljer” yrket. Så hur än man vänder på detta så utöver man våld mot en redan utsatt och sårbar människa.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Miljöpartiet är emot marknadshyror därför att det vill föra till högre hyror, ökad segregation och bostadsbrist för människor med lägre inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Höghastighetståg är framtiden. Vi kan inte fortsätta flyga som vi gör nu – annars har vi ingen chans att nå klimatmålet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Det regionala ansvaret som vi har nu är bra och skall också förbättras. Går ansvaret över till staten blir det större avstånd mellan patient och ansvarstagare, och det är inte bra. Men det staten kan göra är att ta ett större ansvar finansiellt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Karensdagen gör att lågavlönade tvingas jobba även om hen är sjuk. Det är inte bra för någon.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: I Sverige ska vi behålla och förbättra den trygga arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill förhindra exempelvis ”gig-ekonomin” som vissa arbetsgivare använder sig av.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Miljöpartiet vill att ansökningar om nya gruvor ska grundligt prövas mot högt ställda miljökrav. Stora hänsyn till rennäringen är ett måste. Större resurser till miljöprövande myndigheter behövs.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Miljöpartiet vill värna om mänskliga rättigheter. Rätt till asyl är en av dem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Polisen behöver all möjlig stöd för att få stopp på grov kriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Det handlar om rättvisa och sunt förnuft helt enkelt. Men det är skillnader mellan höginkomsttagare – några har inga studieskulder eller andra skulder, medan andra har höga studieskulder efter många års studier – så det måste bli rättvist bland höginkomsttagare också.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kirsti Marie Aasum: Extra viktig Sverige måste följa FN’s och EU’s uppmaning att skydda minst 30 procent av land och hav. Just nu är det kris i Sveriges skogar – vi måste vända utvecklingen. Bromsa avveckling av skog rejält.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kirsti Marie Aasums val:

 • Miljö och klimat