Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jörgen Martinsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

När jag engagerar mig gör jag det på riktigt, halvfart och mediokert är liksom inte min grej och jag accepterar inte annat än framgång. Jag kommer att på ett öppet, engagerat och förtroendeingivande sätt arbeta för moderat politik som möjliggör optimalt inflytande och genomslagskraft.

Presentera dig själv

Jörgen Martinsson, 53 år i höst. Född och uppvuxen på Listerlandet i Sölvesborgs kommun, Blekinge. Jag bor i Hällevik på Listerlandet med min fru Hanna Martinsson och vår gemensamma son, Vidar 5 år, samt min dotter Izah, 12 år, på halvtid. Jag har dessutom 3 äldre och utflugna barn. Amelia 25 år, Ambjörn 26 år och Filip 31 år. Mitt stora intresse, förutom politik, är fotboll.

Vad har du för yrke?

VD i flera olika bolag och branscher. Arbetar med kommunikation/affärsutveckling

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering ledd av en moderat statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jörgen Martinsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Jörgen Martinsson: Valfrihet är mycket viktigt för mig inom många olika områden. Att kunna få avkastning på satsat kapital är en grundförutsättning när man driver bolag. Det är dessutom mycket viktigt att kvalitetssäkra verksamheten oavsett driftsform.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Jörgen Martinsson: Extra viktig Att säkra inhemsk energiförsörjning till ett rimligt pris för Sveriges invånare är en grundförutsättning om vi ska kunna fortsätta utveckla vårt gemensamma samhälles välfärd. En utbyggnad av modern kärnkraft är nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa detta.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Jörgen Martinsson: Extra viktig Lag och ordning som ger trygghet för landets invånare är en av de viktigaste frågorna som politiken rår över. Polisen måste ges rätt verktyg och rätt befogenheter för att vända den negativa spiral Sverige befunnit sig i under alltför lång tid.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Jörgen Martinsson: RUT-avdraget stimulerar företagande och vit arbetskraft. Vi behöver fler företag och fler företagare. Vi behöver helt enkelt fler som arbetar mer för att kunna skapa de resurser som krävs för att kunna utveckla vår gemensamma välfärd.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Jörgen Martinsson: En översyn så att internationellt bistånd går till rätt saker i rätt regioner som får önskad effekt ute i världen är viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Jörgen Martinsson: Kungahuset är viktigt för Sverige ur ett historiskt perspektiv och skapar god PR. Kostnaderna ska dock givetvis vara rimliga och en översyn kan vara berättigad.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Jörgen Martinsson: Extra viktig Utan transporter av såväl människor och varor bromsar Sverige in alldeles för hårt. De höga skatterna på fordonsbränsle drabbar dessutom folk och företag utanför storstadsregionerna extra hårt. Jag vill se en levande landsbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Jörgen Martinsson: Extra viktig Fastighetsskatten slår mycket hårt och orättvist mot väldigt många människor. Jag är dessutom per definition för skattelättnader och emot höjningar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Jörgen Martinsson: Vill vi ha en rik kultur inom olika områden måste den finansieras helt eller delvis genom statliga medel. Man kan inte tvinga fram privata initiativ som inte bär sig ekonomiskt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Jörgen Martinsson: Den kommunala bestämmanderätten där bygglov är ett viktigt område ska inte luckras upp.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Jörgen Martinsson: Tiggeri som bedrivs som organiserad verksamhet med dunkla aktörer ska kunna förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Jörgen Martinsson: Var och en får givetvis identifiera sig som den önskar men ur ett juridiskt perspektiv ska endast man och kvinna finnas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Jörgen Martinsson: Valfrihet är mycket viktigt. Jag anser att varje enskild familj ska kunna välja det alternativ som passar just dom bäst utifrån deras unika situation.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Jörgen Martinsson: Privata nätläkare ger valfrihet och är ett mycket bra alternativ till offentlig vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Jörgen Martinsson: Vi ska vara restriktivare med permanenta uppehållstillstånd och kriterierna för detta bör ses över och stramas upp betydligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Jörgen Martinsson: Extra viktig NATO är ett samarbete som ger Sverige ett starkare försvar och ger oss betydligt större möjligheter till ett liv i fred.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Jörgen Martinsson: Alla incitament för att man ska arbeta är väl behövliga om vi ska kunna utveckla vår gemensamma välfärd. Höjd A-kassa motverkar detta och ska vara ett sätt att överleva tills man fått ett nytt jobb, inte ett försörjningsalternativ.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Jörgen Martinsson: Strandskyddet ska inte avskaffas men luckras upp så att vi kan få fler attraktiva tomter att bebygga utifrån givna förutsättningar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Jörgen Martinsson: Jag är generellt emot skattehöjningar och upprustningen av försvaret som är mycket viktigt bör i första hand finansieras genom omfördelningar av statens kostnader.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Jörgen Martinsson: Uppdraget bör regelbundet ses över och anpassas till nutidens krav och önskemål.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Jörgen Martinsson: Extra viktig Ett orealistiskt förslag som är förödande för vårt välstånd. Utan bilen stannar Sverige är ett gammalt och slitet uttryck men fortfarande sant. Det finns på så kort sikt inget hållbart alternativ till bensin- och dieselbilar. De negativa konsekvenserna av ett sådant förslag är orimliga och fullt ut omöjliga att förutse.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Jörgen Martinsson: Rätt utfört är betyg ett viktigt instrument för att säkerställa elevernas kunskapsnivå så att förutsättningarna är tillräckliga för att tillgodose vidare utbildning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Jörgen Martinsson: Kommuner med sund ekonomi till följd av kloka beslut ska premieras, inte bestraffas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Jörgen Martinsson: Generellt behövs en översyn av straffskalor i Sverige med hänsyn till ny och ökad kriminalitet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Jörgen Martinsson: Hyresrätter med överkomliga hyror är ett utmärkt komplement till bostadsrätter för de som inte kan eller vill investera i sitt boende.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Jörgen Martinsson: Kostnaderna för denna investering bör noga övervägas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Jörgen Martinsson: Svensk sjukvård bör noga utredas och om behövligt omorganiseras så att vi kan prata om den med stolthet igen.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Jörgen Martinsson: Karensdagen är en barriär mot felaktigt utnyttjande av vårt välfärdssystem.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Jörgen Martinsson: En översyn är välbehövlig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Jörgen Martinsson: Sverige har flera olika naturtillgångar som vi behöver använda för att kunna utveckla vårt välfärdssamhälle och därmed behövs lättnader för entreprenörskap runt dessa.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Jörgen Martinsson: Vi måste komma i fas för att få en rimlig möjlighet att lösa problem kopplade till segregation samt arbete och bostäder till nya invånare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Jörgen Martinsson: Lag och ordning är grundbulten i vårt samhälle. Polisen behöver få rätt verktyg och rätt förutsättningar för att bekämpa ny och ökad brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Jörgen Martinsson: Vi behöver fler som arbetar mer och därmed tjänar mer. Vi behöver således incitament som gör att människor vill utbilda sig och sträva efter högre lön på olika sätt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jörgen Martinssons val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Äldreomsorg

Så svarar Jörgen Martinsson: Vård, sjukvård, äldreomsorg, skolan, försvaret, polis och rättsväsende samt politik som ger incitament till fler företag och fler företagare och fler som vill arbeta mer.