Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Victoria Tiblom (fotograf null)

Victoria Tiblom

Varför ska väljarna rösta på dig?

Engagerade mig politiskt 2015 när massinvandringen skedde. Insåg att jag måste göra något, inte bara sitta passiv och se på. Förstod att det inte skulle bli hållbart för vårt land och en negativ utmaning när det gällde vår välfärd, tillgång till boende och inte minst tryggheten. Jag kämpar för att vi ska återfå tryggheten. Våra egna medborgare måste prioriteras framför resten av världens.

Presentera dig själv

Uppvuxen i Stockholm, men boende i Skåne sedan 2005. Tidigare i Helsingborg, numera i Lund. Har även bott i Kina och USA. Mamma till två söner på 16 och 22 år. Två före detta hemlösa katter ingår också i familjen. Tycker om att umgås med familjen och upptäcka nya saker tillsammans, inte minst genom att resa. Talar flera språk.

Vad har du för yrke?

Arbetat som PR-konsult och kommunikatör, både privat och statligt.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Jessica Stegrud

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det allra bästa för Sverige vore om Sverigedemokraterna fick egen majoritet. I andra hand ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna, som är de partier som ligger närmast vår politik. Även om vi är öppna för samarbete med samtliga partier, finns det mycket få politiska frågor där vi har samma syn som som de rödgröna partierna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Victoria Tiblom

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Friskolornas existens har ökat elevers och föräldrars valmöjligheter när det gäller skolgång. De ökade problemen som finns i skolan idag beror inte på friskolorna, utan på den avsaknad av auktoritet som präglar de flesta skolor. Viktigaste är att kvalitén på skolan och verksamheten är bra och att det finns en finansiell stabilitet och långsiktighet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Att stänga ned kärnkraftverk, utan att ha en annan planerbar kraftkälla är ett stort misstag. Vindkraften räcker inte för vår elförbrukning och dessutom kan den inte planeras. Kärnkraften och Sveriges tidigare satsning på den underlättade för vår utveckling. Nu slungas vi snarare tillbaka i utvecklingen när företag bland annat inte kan expandera pga elbrist. Ekonomin för hushållen påverkas också.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Vi måste få bukt med problemen i de brottsutsatta områdena. Genom att införa visitationszoner får polisen ökade möjligheter att förbättra tryggheten i dessa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig RUT-avdraget har öppnat upp möjligheter för många på arbetsmarknaden, både arbetstagare och företag. Alltfler väljer att anlita dessa företag för att få hjälp i vardagen och RUT-avdraget är ett effektivt sätt för att bekämpa svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Självklart ska Sverige hjälpa till ute i världen, men det nuvarande biståndssystemet är ineffektivt och mycket av stöden hamnar fel. Inte minst i Afghanistan som fått mycket i bidrag från Sverige under många år, men knappt någon förändring till det bättre har skett. Vi måste satsa mer på våra svenska medborgare innan vi "räddar" hela världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Arbetet som kungahuset gör må vara uppskattat i en del kretsar men samtidigt är det förlegat att titlar går i arv på detta sätt. Detta hör inte hemma på 2000-talet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Sverige är ett stort land och en stor del av vår befolkning bor på landsbygden. Kollektivtrafik finns inte överallt och vi kan inte fortsätta straffa landsbygden, transportnäringen, jordbruken och bilägare med dessa höga skatter på drivmedel. Även reduktionsplikten bör sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Fastighetsskatten slår mycket hårt mot många och ska absolut inte återinföras. Det var en lättnad för många när den avskaffades och en schablon infördes. Många fastighetsägare, som bott i sina hus länge, drabbades väldigt hårt av fastighetsskatten för att deras hus ansågs ligga i attraktiva områden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig I Skåne finansieras Malmö Opera av Folktandvården som går med vinst varje år. En operabiljett borde kosta vad den verkligen kostar och istället bör priserna på tandvård sänkas. Muséer behöver stöd och måste få kosta, men arabiska filmfestivaler ska ej bekostas av svenska skattemedel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Vindkraftverkens påverkan på sin omgivning är mycket stor, både när det gäller buller och estetik. Kommunerna måste själva få bestämma var dessa ska placeras och största möjliga hänsyn måste tas till de boende och naturen. Inte ens Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi vill ju bo nära ett vindkraftverk, men alla andra ska tydligen behöva göra det.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Att det inte redan finns ett nationellt förbud mot tiggeri är inget annat än en skandal! Istället måste kommuner kämpa för att få till tiggeriförbud på vissa platser. Tiggeri medför människohandel och det är bevisat flera gånger om att tiggeriet i Sverige är organiserat.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Det finns absolut inget behov av ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Det är upp till varje familj hur man vill fördela föräldraledigheten. Alla familjer har olika behov och olika lösningar för att få livet att fungera på bästa sätt. Det är inte politikerna som ska bestämma över hur föräldraledigheten fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Införandet av privata nätläkare har ökat tillgängligheten till vården och underlättat för de som söker vård. Men det är viktigt att verksamheten håller en god kvalité och en översyn av ersättningen för digitala besök hos privata nätläkare kan behöva ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Uppehållstillstånd ska alltid vara tidsbegränsade. Målet måste vara att personer som söker uppehållstillstånd i Sverige ska befinna sig här en begränsad tid och när de har möjlighet ska de återvända till sina hemländer. Vill man flytta till Sverige permanent så finns möjligheten att söka medborgarskap men möjligheten till medborgarskap ska åtföljas av krav på exempelvis självförsörjning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Världsläget har förändrats under det senaste åren och då det svenska försvaret kraftigt nedrustats, behöver Sverige ingå i en försvarsallians. Det blir extra tydligt då våra grannländer, antingen redan är med (Norge & Danmark) eller ansökt om medlemskap (Finland).

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Det är viktigt att det finns ett väl fungerande socialt skyddsnät när man blivit arbetslös och att man har ett stöd under den tiden man söker nytt jobb. Den tillfälliga höjningen av a-kassan ligger på den nivå som vi tidigare föreslagit och därmed är vi positiva till att den blir permanent.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Det måste bli enklare att bygga eller stycka av tomter som möjliggör strandnära bebyggelse, särskilt i glesbefolkade delar av vårt land. Tillgång till vattenområden ska bevaras i allmänhetens intresse, men det finns gott om områden runtom i landet där strandskyddet kan avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Vårt svenska försvar bör upprustas, men finansieringen ska INTE ske med höjd skatt. Det finns annat som kan användas för att finansiera detta, exempelvis bör biståndet sänkas och det finns gott om ineffektiva klimatåtgärder som kan slopas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Public service har ett allmänintresse men uppdraget borde vara smalare. Det räcker med en TV-kanal som fokuserar på nyheter, dokumentärer och andra relevanta samhällsprogram. Nöjen, lekprogram etc ska ej finansieras av våra skattemedel, utan passar bättre i de reklamfinansierade TV-kanalerna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Det pågår en teknikutveckling som driver elektrifieringen, men det kräver också tillgång till el till rimliga priser. Idag råder redan elbrist i Sverige och vi måste först se till att det finns gott om planerbar energi innan vi förbjuder bensin- och dieselbilar. Dessutom är elbilar dyrare i inköp och bilen ska inte vara en klassfråga. Vårt land är stort och många har långa avstånd till arbete etc.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Betyg ger både föräldrar och elever en indikation på hur barnet utvecklas och hur inlärningsprocessen går. Ju tidigare man vet om ett barn behöver extra stöd, desto bättre. Mina söner har gått i internationella skolor och fått betyg från tidig ålder, vilket varit ett stort hjälpmedel och även en morot för dem.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Utjämningssystemet behöver ses över. Malmö får idag alldeles för mycket medel från andra kommuner, och istället för att arbeta för att sänka kostnaderna, läggs skattepengar på helt meningslösa projekt, som att spela in ljud runtom i kommunen eller en enhörning för nästan en miljon kronor. Välskötta kommuner ska inte betala för misskötta kommuner!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: En straffskärpning bör ske generellt i Sverige och bland annat för sexköp. Även utlänningar som begår brott som sexköp, ska kunna fängslas och utvisas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Hyror måste vara rättvisa och på en nivå som gör att alla har råd att skaffa en bostad. Sverigedemokraterna har konsekvent stått upp emot den socialdemokratiska regeringen och andra aktörer som vill införa marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Sveriges järnvägar måste rustas upp och där det behövs byggas ut. Detta ska prioriteras framför höghastighetståg. För att kunna säkerställa mer godstransporter på järnvägen och även persontransporter måste driften vara bättre och säkrare än den är för närvarande.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Det är inte försvarbart att tillgången till vård är beroende på var i landet du bor. Var man än bor ska man ha tillgång till en kvalitativ och fullgod vård. Därför vore det bra med en ökad nationell styrning av vården samt ett förstatligande av specialistvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig För vissa yrkesgrupper bör karensavdraget slopas, exempelvis de som utsätts för en högre smittorisk som skol- och förskolepersonal. Vid arbete med barn utsätts personalen för mer smittorisk och det ska inte belasta den privata ekonomin när man sedan tvingas vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: De kommande förändringarna i Lagen om anställningsskydd som parterna kommit överens om, står vi Sverigedemokrater bakom.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Victoria Tiblom: Det vore bra om dagens tillståndsprocesser kan snabbas på och förenklas. Ändringstillståndet bör göras till en huvudregel och vi behöver bli bättre på att tillämpa undantagsregler från EU vid öppnandet av nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Tiblom: Extra viktig Sverige är ett förändrat land, till det sämre, på grund av den massinvandring som skett de senaste åren. Otrygghet, brott och våld har ökat i vårt samhälle. Vi behöver en paus från invandring!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Tiblom: Det behövs mer resurser och rättsliga verktyg för polisen för att kunna avlyssna och övervaka i ett förebyggande syfte för att förhindra brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Tiblom: När förmögenhetsskatten avskaffades återvände många höginkomsttagare till Sverige, vilket hade en positiv inverkan på ekonomin. Att införa mer skatter för höginkomsttagare kommer bara innebära en utflyttning. Det finns heller inget utrymme för de svenska hushållen att höja skatterna. Däremot behöver våra skattemedel användas bättre. De ska satsas på rättsväsen, försvar och välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Victoria Tiblom: Cirka 30 procent av skogsarealen i Sverige är redan undantagen från skogsbruk. Den andelen behöver inte öka.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Victoria Tibloms val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning