Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Svante Linusson (fotograf null)

Svante Linusson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Engagerar mig för att jag vet att det kan göra skillnad och jag vill framförallt driva miljö- och klimatfrågor. Andra frågor som är väldigt viktiga för mig är utbildningsfrågor, att vi ger unga människor en bra start i livet. Även funktionshindrade. Jag vill värna personlig integritet mer än vi gör idag. Ett samhälle där allt registreras är farligt. IT-frågor måste uppgraderas av politiker.

Presentera dig själv

Trebarnsfar som är professor på KTH och entusiastisk cyklist. Jag är en miljöengagerad liberal som är oroad över att de iliberala krafterna i Sverige och Europa har flyttat fram sina positioner. Då är Centerpartiet det självklara valet. Alla människor måste få en chans. Jag har lång erfarenhet från kommunalpolitiken och många av Stockholms cykelbanor hade inte funnits om det inte vore för mig.

Vad har du för yrke?

Professor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Wijkman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I Stockholm stad och region har de borgerliga partierna (M, C, KD, L) styrt med MP. Det har fiungerat mycket bra och det vill jag fortsätta med. Helst även på riksnivå. SD är ett framlingsfientligt parti som vill montera ned vår liberala demokrati. De är inte ett borgerligt parti och de vill jag aldrig styra ihop med.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Svante Linusson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det fokuserar på fel sak att prata om vinstutdelning. Det viktiga är att skolor har hög kvalité. Att läroplanen är bra och att det finns välutbildade lärare i skolorna, med mandat att styra udnervisningen. Men det måste finnas någon form av mekanism för att hindra vinstuttag i skolor med låg kvalité.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Vi behöver alla fossilfria energislag för att bekämpa klimatkrisen. Men det kommer att ta tid 15-20 år innan det kan vara klart så det får inte användas som ursäkt för att försena satsningar på sol- och vind kraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Alla människor har rätt att bemötas som individer och inte klassas efter var de bor. Riskerar ge polisen sämre förtroende i sådana områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig RUT-avdraget ger massor av arbetstillfällen och det minskar svartjobbandet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det är viktigare än någonsin att hjälpa länder med demokratibistånd. Fler oroshärdar på jorden ger mycket sämre levnadsvillkor för människor i andra länder. Det är också bra för Sverige och hel världen om demokratier stärks så antalet flyktingar minskas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Kungahuset är en gammaldags idé som borde avskaffas. Eller att vi väljer kung vart 7 år eller så.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Vi måste använda mindre fossil energi. Kompensation ges bäst i form av billigare kollektivtrafik i storstadsregionerna och riktad stöd till glesbygden där det inte finns alternativ. Ju fler som byter till elbil, buss eller cykel, desto bättre.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Den nuvarande skatten är vädligt låg. Som princip är jag för att sänka inkomstskatter och höja fastighetsskatter, men det måste göras på ett sätt som kan accepteras. Den gamla fastighetsskatten var väldigt orättvis ska inte återinföras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det ger mer finansiering totalt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det ska finnas en lokal ekonomisk fördel av att acceptera vindkraftsbyggen. Och det vore bra om det kommunala vetot kom tidigare i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Staten ska inte hålla på och förbjuda en massa saker. Om det finns männsikor som vill tigga och andra som vill skänka dem pengar så ska staten inte lägga sig i.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: För vissa människor är detta väldigt viktigt. Så länge det görs på ett sätt som inte skapar samhällsproblem, så vore det ett bra sätt att göra livet bättre för de som har det behovet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det har visat sig att vi behöver en specifikation på åtminstone några månader var för varje förälder, för att få upp jämställdheten i uttaget av föräldralediget. Därför behöver dessa öronmärkta månader finnas kvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: De har ju uppenbarligen fyllt ett stort behov och avlastat övrig vård. Däremot måste det förstås vara prissättning som är rimlig för den sortens vårdgivning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: En person som bara får ett tillfälligt uppehållstillstånd har inte samma motivation att satsa på att bli en del av svenska samhället lära sig språket etc.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Vi har länge i praktiken samarbetet som om vi vore medlemmar i NATO. Då bör vi också ha de fördelar som finns med att vara medlemmar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det ska ändras så att man kan bygga nära vattnet, om än inte precis invid.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det bör ju ingå i budgetprocessen som allt annat.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Public service med ett brett uppdrag är centralt för att försvara våra liberala demokrati. De länder där man kringskurit public service och särskilt där man infört politisk styrning så har det blivit betydligt sämre ur ett demokratiskt perspektiv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Det är dags för oss att gå vidare med andra fordon som inte är fossilberoende. Vi kan behöva hybridvarianter lite längre än så, därför har jag bara satt "ganska bra förslag".

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Betyg är ett av många olika pedagogiska verktyg. Det är mycket bättre att lärare och rektorer får utforma hur de vill sporra eleverna att lära sig i just deras skola.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Det är redan väldigt stora summor som omfördelas. Alla kommuner måste ha ett incitament att prioritera sina medel. För de kommuner som har svårt att fp ekoomin att gå ihop är det statens uppgift att hjälpa dem.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Det viktiga är att prostituterade får hjälp, inte att köparna straffas. Om vi glömmer det fokuset blir det bara tom moralism av det hela.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Fast bara i nyproduktion.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Sverige måste genomföra storsatningen på nya stambanor. Den exakta hastigheten är inte det viktigaste.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Det finns ingen anledning att tro att det blir bättre när beslutsfattandet hamnar längre från människorna. Se bara på alla problem i den statliga försäkringskassan.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Den har visat sig behövas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: Då vågar småföretagare anställa fler personer. Lär av Danmark!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Svante Linusson: De borde ställas större krav på att de som driver gruvor återställer mark efter sig.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig Vi får inte rusa iväg och avskaffa medborgarnas integritet för att vi vill komma åt kriminella. Det måste granskas av en domstol först.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Svante Linusson: Alla ska helst betala mindre i skatt. Även höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Svante Linusson: Men skögsägarna måste få skälig ersättning!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Svante Linussons val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Svante Linusson: Extra viktig I klimatpolitiken ingår som en helt nödvändig del att få fossilfri energi när vi elektrifierar samhället. Satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Storsatsning på laddstolpar för elbilar.