Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Furskog (fotograf Mattias Furskog)

Mattias Furskog

Varför ska väljarna rösta på dig?

Politiker borde inte rygga för att göra det som är nödvändigt när det går emot vad de hellre vill göra och avstå från att göra det man vill när konsekvenserna är dåliga.

Presentera dig själv

Pappa och sambo med ett stort intresse för kajakpaddling, fjällvandring och astronomi. Jag tar med mig flera års erfarenhet av risk och konsekvensanalyser in i politiken. Något som den sittande regeringen helt saknat.

Vad har du för yrke?

Teknisk support i energibranschen,

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Thomas Sowell

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser fram emot regering med Ulf Kristersson som statsminister.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mattias Furskog

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Extra viktig Vinst är något bra och kommer alla till nytta. Att starta ett företag är allltid en risk. Sjävklart ska man belönas om man är framgångsrik.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Extra viktig En stabil och planerbar energiproduktion som kan leverera el 365/24/7 oavsett väder är helt nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta vara ett modernt västerländskt samhälle.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: För att komma till rätta med kriminaliteten är visitationszoner ett bra verktyg för att störa de kriminellas verksamhet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: RUT-avdraget har medfört att många människor md låg utbildning som annars står långt ifrån arbetsmarknaden kan få en anställning eller ännu bättre, starta eget företag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Bistånd är tyvärr förknippat med korruption och stöd till terroristorganisationer. Precis som vi kräver att banker och finansinstitut arbetar mot penningtvätt borde ett liknande regelverk gälla för svenskt statsfinansierat bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Kungahuset är en viktig del av Sveriges historia och gör en förtjänstfull insats för Sverige på den internationella arenan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Plånboken ska inte avsäga var i Sverige du har råd att bosätta dig. Rätten att röra sig fritt med valfritt fordon är en grundsten i ett fritt och öppet samhälle.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Staten ska inte ha rätt att ta en del av kakan för att du gjort en bra investering

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Kultur ska i större utsträckning finansieras av privata aktörer. Undantaget kultur till barn som saknar medel att själva välja vilken kultur de vill konsumera

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Extra viktig Kommuners självbestämmanderätt ska vara absolut och gärna utökas till andra områden som strandskydd.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Tiggeri är toppen på ett isberg som består av prostitution, droghandel, inbrott och annan kriminalitet. Det är frånstötande att det tillåts förekomma i det offentliga rummet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Alla ska ha rätt att identifiera sig som de själva vill. Det innebör inte att staten är skyldig att bygga ett regelverk efter allas önskemål

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Staten ska. Inte lägga sig i hur vuxna människor väljer att leva sina liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Läkare som alla andra tjänster och produkter ska få etablera sig på en fri och öppen marknad.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Extra viktig Rätten att bli svensk medborgare är inte universiell. Medborgarskap ska i högre grad förtjänas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Extra viktig Ett land som inte förmår försvara sina gränser är svagt. Värdesätter vi Sverige så värdesätter vi också en hög försvarsförmåga.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Arbeta ska löna sig före bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Staten ska ha ingen eller liten rätt att bestämma över andras egendom

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Extra viktig Har vi inte råd att betala priset för att försvara våra gränser lägger vi pengar på fel saker.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Extra viktig Oberoende journalistik är en utopi då alla inom media är beroende av sina finansiärer. Då PS är statsfinansierat är det oundvikligt att det i någon grad påverkas av staten och uppdraget bör begränsas till nöjesprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Det vore förödande för rörelsefriheten i Sverige. När elbilen visar sig vara en fullgod ersättare för förbränningsmotorn kommer de fasas ut när marknaden inte efterfrågar dem längre och priset följdaktligen sjunker. Tills dess måste människor kunna köpa fordon till rimliga priser.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Ingen åsikt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Istället för omfördelningspolitik bör vi istället underlätta för kommuner att locka till sig fler nettobetalare av kommmunalskatt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Ingen åsikt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Subventionerade hyror är problemet, inte att hyresrätter prissätts efter vad marknaden vill betala. Att bo centralt är inte en mänsklig rättighet och som med alla varor köper man det man har råd med.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Ingen åsikt

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Staten är en för stor koloss som ofta styrs av kortsiktiga politisk behov före patientens långsiktiga behov.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Ingen åsikt

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Det ska vara enkelt för arbetsgivare och arbetstagare att förflytta sig på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Furskog: Sverige har enorma naturresurser som är nödvändiga för samhällets utveckling. Idag stoppas de av omständiga tillståndsprocesser och vi förlorar skatteintäkter och arbetstillfällen i de nordliga delarna av vårt land.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Furskog: Bägaren har runnit över. Tills vi kommit till rätta med de problem den stora flyktingvågen orsakade måste vi vara restriktiva. Annars riskerar vi att fler människor som kommer till Sverige hamnar i utsatthet

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Furskog: En inskränkning i vår integritet som jag funderat noga och länge på. Att komma till rätta med den ökande kriminaliteten är, i alla fall för en tid, är helt nödvändigt för allas trygghet. Därför bör det tillåtas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Furskog: Helst ska alla betala mindre i skatt. Men den med hög inkomst betalar idag beloppsmässigt avsevärt mycket mer i skatt än de flesta. Vi behöver minska skattetrycket och att du kan få en ekonomis trygghet om du är riktigt framgångsrik.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Furskog: Extra viktig Skogsägare ska själva kunna avgöra hur deras skog ska brukas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Furskogs val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi