Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Ådahl

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att vända vinden för grundläggande liberala världen som gjort Sverige rikt , så vi ska kunna bryta klyftorna med företagande och jobb, stoppa främlingsfientligheten och inte minst få klimatomställningen gjord.

Presentera dig själv

Stolt trebarnspappa, hockeynörd, älskar natur (valar), historia och filosofi. Bakgrund som nationalekonom på Riksbanken, redaktör och småföretagare som startat en tidning och en tankesmedja. Förhandlade stora liberala reformer i Januariavtalet. Ogillar rasism och kommunism.

Vad har du för yrke?

Ekonomisk-politisk talesperson och andra vice ordförande (C), ekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige ska styras i mitten, utan direkt makt för SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin Ådahl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det är inte vinsten som avgör kvaliteten utan kraven på skolorna, skolpeng och att valet görs rättvist. Privata alternativ måste få finnas, och då måste de kunna betala tillbaka det ägarna investerat.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det är för dyrt och tar för lång tid med kärnkraft jämfört med vindkraft - men ytterst ska det avgöras av vad som är billigast, snabbast och fossilfritt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det är ineffektivt mot gängen, vid brottsmisstanke finns möjlighet att visitera redan idag. Det skapar motsättningar med lokal befolkning när polisen använder sitt arbete till att visitera personer baserat bara på var de bor.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: RUT-avdraget har gjort många svarta jobb vita och skapat trygghet förvärvsinkomst jobbar och lättare och bättre vardag för de som fått hjälp

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Biståndet behövs mer än någonsin , sedan många fattiga länder drabbats hårt av pandemin, men också för att fattiga länder ska klara klimatomställning

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Detta är inte någon stor fråga överhuvudtaget

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Skatten på biodrivmedel bör tas bort helt, även på inblandning. Det är också bra med tillfälliga sänkningar av skatten i samband med krisen. Men långsiktigt kan vi inte få bort beroendet av fossil energi lägre skatter på just diesel och bensin

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Nej , det slår fel.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det är inte fel med ökad privat finansiering av kultur så länge man inte drar med på det offentliga stödet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Kommunerna måste få mer tillbaka (skatt och kompensation) så att det är mer positiva till vindkraftsbyggen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det går inte att förbjuda fattigdom och polisen har viktigare uppgifter än att jaga tiggare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det är en frågande om grundläggande rättigheter och har dessutom fungerat väl i andra länder som infört det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det behövs dock ytterligare ”pappamånader” så att vi uppmuntrar mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. I praktiken kan inte alla föräldrar bestämma fritt hur föräldraledigheten tas ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Konstigt formulerad fråga. Vi behöver mer flexibel tillgång till bra vård, och då är nätläkare ett effektivt sätt att snabbare få hjälp med vissa diagnoser.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Permanenta uppehållstillstånd här det lättare att komma in i arbete och integrera sig. Det viktiga är att själva asylprövningen är ordnad och rättssäker.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Extra viktig Sverige behöver söka trygghet och säkerhet tillsammans med andra demokratier i Norden, Europa och Vörlden. Det är särskilt viktigt i det nya säkerhetsläget som skapats av Putins invasion av Ukraina.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Vi behöver värva arbetslinjen och att det ska löna sig att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det behövs en förändring av strandskyddet som gör det möjligt för många fler att bygga och bo attraktivt på landsbygden. Frågan är märkligt ställd eftersom ingen föreslår att helt avskaffa strandskyddet på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Martin Ådahl har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Martin Ådahl har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det är inte realistiskt även om det kan behövas senare. Det som diskuteras nu är atr göra det billigare att välja miljöbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Betyg är en bra feedback till föräldrar och elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Omfördelningen är idag inte tillräcklig till kommuner på landsbygden med har stora avstånd och äldre befolkning från kommuner med korta avstånd och yngre och rikare invånare. Med olika börda måste också följa skatteresurser, även om varje kommun har ansvar att hålla skatterna nere.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det finns inte någon ursäkt för prostitution.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Det finns alldeles för få hyresrätter om byggs i Sverige eftersom hyrorna är reglerade. Ordet ”marknadshyror” är inte ett neutralt ord här, det handlar helt enkelt om vanliga icke reglerade hyror, som glrc det möjligt att få hyreskontrakt i stora städer och inte bo dyrt och osäkert i andra eller tredje hand.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Snarare måste planerna påskyndas. Sverige ös stambanor för tåg är över hundra år gamla och ska tågtrafiken kunna öka i takt med befolkningen och godstrafiken (som annars går på lastbil) måste nya stambanor byggas och då är det klart bäst att göra den för snabba tåg som kan ersätta delar av inrikesflyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Martin Ådahl har hoppat över denna fråga

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Karensdagarna infördes eftersom sjukfrånvaron och kostnaderna skenade , dit ska vi inte tillbaka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Extra viktig Det ska vara lättare att anställa även de man är lite mer osäker på och för att det ska vara möjligt kan det inte vara väldigt dyrt, svårt och byråkratiskt att sedan säga upp personen, för då blir personen inte anställd alls. Därför reformeras nu arbetsrätten. Men det ska finnas starkt skydd mot diskriminering och att säga upp t ex gravida personer.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ådahl: Gruvor är en viktig näring u många delar av Sverige och bidrar till klimatomställningen med kritiska metaller och jordarter. Men det måste tas noggranna miljömässiga hänsyn och t ex utan i alunskiffer bör inte få brytas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Ådahl: Jättekonstigt att just denna fråga är formulerad med pilar upp och ned. I hög grad ppverks mottagandet av vad som händer i omvärlden, senast Ukraina, som styr det, inte vad vi i Sverige tycker. Men just nu finns en kompromiss om en ordnad asylinvandring med noggranna regler men bevarande av asylrätten, familjeåterförening mellan föräldrar och barn och en bibehållen humanitär grund.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Ådahl: Märkligt att just denna formuleras med pilar upp och ned, det är ju en fråga om konstitutionella rättigheter, att inte avlyssnas om du inte är brottsmisstänkt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Ådahl: Vi har fortfarande några av världens högsta marginalskatter vilket minskar välståndet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Ådahls val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Martin Ådahl: Enormt konstig prioriteringslista, eftersom flera av punkterna hänger ihop och kompletterar varandra - behöver alltså inte prioriteras mot varandra