Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Ljunggren (fotograf null)

Anna Ljunggren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du vill representeras av någon som vill att klimatet ska komma först, att de samhällsförändringar som vi behöver genomföra ska vara rättvisa och inkluderande, och att politiska förslag ska ha en stadig förankring i vetenskapen.

Presentera dig själv

Jag är en odlingsintresserad trebarnsmamma som började engagera mig politiskt relativt sent i livet. Jag bor i Malmö, där jag och mina partikollegor jobbar med att hitta nya, kreativa sätt att skapa samhörighet och framtidstro mitt i den mångfald och de olikheter vi har. Och självklart, att hitta lokala, praktiska, genomförbara åtgärder som innebär att vi klarar klimatomställningen.

Vad har du för yrke?

Driver eget företag inom team-, ledar- och organisationsutveckling.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Stacey Abrams

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En röd-grön regering med stöd av V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anna Ljunggren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Extra viktig Våra skolor är skattefinansierade och dessa medel skall användas för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande; överskott skall återinvesteras i verksamheten, inte delas ut som vinst till aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Att satsa på nya kärnkraftreaktorer är ett dyrt och långsamt sätt att lösa vår energiförsörjning. Det finns snabbare och mer hållbara sätt att säkra vår energiförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Polisen har redan rätt att visitera dem de behöver kontrollera. Genom att peka ut och misstänkliggöra människor i socialt utsatta områden riskerar vi att förstöra förtroendet för polisen (och i förlängningen andra aktörer, t ex brandkåren, socialtjänsten) - istället för att stärka det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: RUT-avdraget gör att fler har råd med hushållsnära tjänster, och t ex kan välja att reparera eller renovera istället för att köpa nytt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Behoven av hjälp är större än på länge - då behöver vi visa att vi står fast vid våra biståndssamarbeten. Det är viktigt både på kort och lång sikt - om vi ska få en rättvis, global klimatomställning, är det viktigt att dela kunskap och resurser så att alla kan vara med på resan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Extra viktig Sänkt skatt på fossila drivmedel tar oss i fel riktning! Det göder de stora oljebolagen och Putins krigskassa - när vi i stället behöver ställa om för att nå våra klimatmål.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Vi vill se över hur olika tillgångar beskattas, inklusive fastigheter. Tills vi har hittat en rättvis helhetslösning, vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Kulturen ska varken styras av kommersiella eller politiska intressen. Det behövs offentlig finansiering av kulturlivet, med fler långsiktiga offentliga-idéburna partnerskap.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Extra viktig Vi behöver ställa om till förnyelsebara energikällor och utbyggnaden av vindkraften är en viktig pusselbit. Därför behöver vi se över och begränsa kommunernas veto-rätt och skapa tydliga, transparenta processer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Det behövs andra typer av åtgärder än förbud för att komma till rätta med fattigdom här i Sverige och utomlands.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: En tydlig signal att samhället respekterar att vi är olika - ingen ska tvingas välja mellan två identiteter där varken den ena eller den andra passar med ens självbild.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Ja, föräldrarna ska kunna bestämma en hel del själva - men det är också viktigt med ett mer jämställt uttag av dagarna (inte minst för barnets skull). Vardera förälder ska ha rätt till en tredjedel av ledigheten, och den sista tredjedelen ska man få fördela som man vill - inklusive överlåta till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Vården i Sverige är skattefinansierad och alla medel ska användas där de gör störst nytta. Nätläkarbesök hos privata aktörer är ett dyrt sätt att ta hand om mindre, enklare vårdbehov - det riskerar att dränera resurser från vårdcentraler som har ett större uppdrag (och större fasta kostnader). Men digitala läkartjänster, i kombination med fysiska vårdbesök, är en viktig del av framtidens sjukvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Människor som flytt ska inte behöva leva i ovisshet, utan ska kunna starta sina nya liv trygga i att de får stanna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Extra viktig Målet ska vara nedrustning och en kärnvapenfri värld, inte upprustning. I en orolig värld ska vi stärka vårt civilförsvar och vår beredskap (sjukvård, matförsörjning etc.) och vårt försvarssamarbete med länder som vi delar värderingar med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Livet kan förändras fort, och vi behöver fungerande trygghetssystem som hjälper oss att komma på fötter igen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Strandskyddet behöver stärkas, inte försvagas. Skälen är många - det handlar både om att bevara naturvärden och biologisk mångfald, men även om möjligheterna till ett aktivt friluftsliv där människor har tillträde till naturstränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Upprustningen ska inte finansieras genom att lägga en stramare budget på andra områden. Vi ska istället återinföra värnskatt på höga inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Public service har ett viktigt uppdrag i ett demokratiskt samhälle och skall finansieras på ett långsiktigt sätt, utan politisk styrning. Det behövs resurser för att täcka nyheter och kultur från hela lande, och därmed behöver vi ligga kvar på åtmistone dagens nivå av finansiering.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Om vi ska klara omställningen behöver antalet fossildrivna fordon minska kraftigt de närmaste åren. Ett förbud mot nyförsäljning skickar en tydlig signal till köpare/konsumenter och återförsäljare, och gör andra lösningar mer attraktiva.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Vi vill ha betyg från och med årskurs 7. Betyg i tidigare årskurser riskerar att få oönskade effekter; forskning visar att lågpresterande barn riskerar att tappa motivation och självförtroende.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Extra viktig Sverige är ett relativt litet land, med växande klyftor mellan 'resursstarka' och 'resurssvaga' områden. För att skapa ett samhälle med lika möjligheter för alla - och t ex en kraftig minskning av barnfattigdomen i utsatta områden - behöver vi omfördela skatteinkomsterna mellan kommuner i större usträckning än idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Vi vill införa skärpta straff på detta område, och ser frågan som en del av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: På sikt kommer detta sannolikt att bidra till hyreshöjningar, i ett läge där det redan är bostadsbrist på många håll i landet och många har svårt att hitta ett boende de har råd med.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Vi behöver storsatsa på att uppdatera och bygga ut järnvägen för att klara klimatomställningen. Ett modernt, snabbt och pålitligt järnvägsnät gör det lättare att välja tåg istället för flyg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Sjukvården ska vara anpassad till de lokala behoven, och då behöver ansvaret för utförandet även i framtiden ligga på regional nivå. Men för att få en likvärdig sjukvård i hela landet ska staten ta ett större ansvar för finansieringen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Ingen vinner på att personer med låg lön går till arbetet när de är sjuka, för att de inte har råd att förlora en dagsinkomst.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Det behövs mer trygghet på arbetsmarknaden, inte mindre. Vi behöver därför även se över hur korta, tidsbegränsade anställningar används för att kringgå regler samt öka andelen fasta anställningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Ljunggren: Det är viktigt att noga väga in miljöpåverkan och andra intressen (t ex från rennäringen) när man prövar ansökningar från gruvföretag. Men själva ansökningsprocessen ska vara enkel, tydlig och transparent, och därför kan det behövas mer resurser till de miljöprövande myndigheterna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ljunggren: Sverige ska - tillsammans med de andra EU länderna - vara öppet för människor på flykt. Vi ska fortsätta ta emot flyktingar från hela världen, även om kriget i Ukraina innebär mer flyktningar från vårt närområde.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ljunggren: Det är viktigt att polisen får de verktyg de behöver för att klara upp grova brott, till exempel med koppling till gängkriminalitet. Men vi behöver också hitta sätt att värna människors integritet och rättigheter när nya åtgärder införs.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ljunggren: Höginkomsttagare har blivit ännu rikare de senaste åren, jämfört med de som tjänar minst. För att stärka välfärden för alla, behöver vi öka beskattningen på höga inkomster - men även se över hur vi beskattar andra inkomstkällor, som vinster på värdepapper och fastigheter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Ljunggren: Vi ska följa de riktlinjer som FN och EU antagit om att skydda minst 30% av land och hav. Framförallt ska vi se till att omedelbart skydda områden med höga naturvärden, som orörd skog eller 'gammelskog'.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Ljunggrens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Anna Ljunggren: Klimatet är en nationell fråga som kräver tydliga prioriteringar på statlig nivå för att vi ska klara klimatomställningen. Staten behöver även ta ett större ansvar, bland annat finansieringsmässigt, för att vi ska få större likvärdighet inom sjukvården och skolan.