Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Isa Wiman (fotograf egen)

Isa Wiman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på ett öppet, inkluderande fritt demokratiskt samhälle där var och en får vara den hen är, där all kärlek är kärlek. Jag är övertygad om att vi måste ställa om till hållbar och grön tillväxt idag, inte sen. Jag vill förstärka småföretagande och valfrihet, likvärdighet och kvalitet i skola, omsorg och vård. Vår politik får fler i arbete och sänker skatter. För liberalism och jämställdhet.

Presentera dig själv

Heltidsarbetande, maka och gudmor. Har svärmor som inneboende. Stolt matte till Selma, vår 1,5 år gamla labbtös samt kattkillarna Alvin (15) och Hugo (5). MC-knutta och kör Honda Rebel 1100. Sverigefinne med finska som modersmål. Kontraalt, ambidexter och ambivert. Ekonörd, närodlat och ekologiskt en självklarhet, likaså solceller och snart även egen vindturbin. Älskar mina pallkragar.

Vad har du för yrke?

Tidigare tjänstemannachef inom offentlig sektor, ny AOC privat bolag.

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Flera

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa. Centerpartiet är den främsta motvikten till främlingsfientlighet i svensk politik. Vi kommer inte att ge SD makt över hur Sverige ska styras. Vi kommer heller inte att regeringssamverka med Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Isa Wiman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: jag är övertygad om att valfrihet i val av skola ger mer självbestämmande till människor, vi är olika och våra behov likaså. Valfrihet är viktigt. Det är kvaliteteten i undervisningen som ska vara det viktigaste, inte i vilket regi skolan bedrivs. Alla skolor ska vara bra skolor och likvärdigheten ska stärkas samtidigt som valfriheten kommer fler till del.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Ska vi få till den nödvändiga gröna omställningen måste vi satsa på förnybar energi; sol, vind, våg och bioenergi. Kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader och ny kärnkraft tar mycket lång tid att bygga, Jag vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut. Nyttja den befintliga på bästa tänkbara sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Vi skapar inte trygghet på detta vis, snarare förstärker detta utsattheten och utanförskapet. Förebyggande åtgärder, samverkan mellan myndigheter, skola, och civilsamhället behöver förstärkas. Polisen behöver få mer resurser att synas oh vara tillgängliga i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Vi vill värna om dels människors självbestämmande och dels förstärka småföretagarnas förutsättningar för att vara verksamma.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Sverige ska bidra och vara en del av världen, förstärka och rusta genom ett bistånd som på sikt ska bidra till självständighet, självbestämmande och demokrati. Med biståndet kan vi arbeta för en mer rättvis och hållbar värld. Men, biståndet måste användas bättre och mer fokuserat och till det som gör störst skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin. Vi vill ha kvar monarkin i Sverige som den ser ut i dag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Vi vill behålla miljöbonusen för miljöbilar, samtidigt som utbyggnaden av laddstolpar snabbas på. Vi vill också premiera dem som tankar sina lastbilar med biobränsle och införa en bonus till dem. För att minska utsläppen och göra det dyrare att smutsa ner, vill vi till exempel minska undantagen från beskattning av fossilgas och fossila bränslen i industrin. Reduktionsplikten ska öka.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Idag får man betala höga skatter om man säljer sin bostad. Det gör att många undviker att flytta trots att de egentligen skulle vilja. Det behövs en översyn av skatterna på bostadsområdet så att rörligheten ökar. Vi vill däremot inte återinföra fastighetsskatten. Sänka flyttskatterna Få till en bred politisk överenskommelse för bostadsmarknaden Behålla och utveckla ROT-avdrag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Kultur är viktigt och alla ska få ta del av kultur av olika slag oavsett var i landet man bor. Barn ska ha tillgång till kulturskola men också få uppleva kultur i den vanliga skolan, kulturen ska vara fri från politiker som vill styra vad den ska handla om. Det ska gå vara verksam inom kultur och vi ska värna om våra lokala aktörer inom kultur. Valfrihet och mångfald.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Vindkraftsetableringar ska vara till gagn för de som bor i kommunerna, därför förespråkar vi att regionalisera fastighetsskatten för industri- o elproducerande fastigheter för att skapa långsiktiga ekonomiska morötter för kommunen och bidra till den lokala utvecklingen. Det är rimligt att närboende, och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: att förbjuda tiggeri hjälper inte mot fattigdom. Istället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga. Det behövs också åtgärder för att förhindra olagliga tältläger eller nedskräpning som följer av dessa läger. Motverka grundorsakerna till tiggeri, se till så att EU:s medlemsländer tar ansvar för sina fattigaste medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Alla ska få vara den man är. En självklarhet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: valfrihet och självbestämmande är viktigt. Vi ska ha en enkel, modern och tydlig föräldraförsäkring som fokuserar på barnets bästa. Den lägsta föräldrapenningen ska höjas när det är möjligt. Ett jämt uttag av föräldraförsäkringen nås genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus, att föräldraförsäkringen öppnas upp för ytterligare två närstående och att det införs ett VAB-bonus.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: valfriheten är viktigt, vården ska vara tillgänglig och god. Att det finns många utförare i vården gör att du som patient själv kan välja vilken vårdgivare du vill gå till. Det skapar dessutom nya företag. Fokus måste skifta från jakten på privata utförare till hur kvaliteten i välfärden kan öka, genom höjda kvalitetskrav bättre kontroll av verksamhet oavsett regi.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna här och få bästa möjligheter att integreras. Den som får avslag ska snabbt återvända till sitt hemland. Barn och föräldrar ska ha rätt till återförening. Samtidigt behöver vi kunna ställa krav på försörjning för permanent uppehållstillstånd och för att kunna ta sina sina anhöriga till Sverige. Därför står vi bakom dagens regelverk.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: A-kassan ska vara en försäkring som fokuserar på omställning, då du går från att vara anställd i ett jobb till att hitta ett annat. A-kassan ska uppmuntra rörlighet och underlätta för människor att byta jobb. Ett flexibelt arbetsliv där människor vågar byta jobb utan rädsla att bli långvarigt arbetslösa är den flexibla arbetsmarknadsmodell vi vill se.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: det är viktigt att försvaret är väl förankrat hos svenska folket. Försvaret är något som angår alla som bor i Sverige. Försvarsmakten ska synas och höras och finnas i människors medvetande, väcka nyfikenhet, stolthet, intresse och en vilja att själv bidra. Det har ett egenvärde, men är också viktigt ur ett rekryteringsperspektiv.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Extra viktig En fri press är en förutsättning i en demokrati. Därför är det bra att det finns mediestöd samt en oberoende radio och tv, det som kallas public service. Mediestödet ska vara utformat så vi får en allsidig och oberoende press i hela landet, behålla ett oberoende public service med ett brett programutbud och bygga ut bredband i hela landet så alla kan ta del av media digitalt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. Vi behöver istället styrmedel för att gynna bilar med lägre utsläpp. Miljöbilar ska premieras för att vi ska komma framåt i klimatomställningen, öka takten för mer elektrifiering och fler laddstolpar och reseavdraget ska ändras så att det riktas till de som behöver det mest, som boende i gles- och landsbygd.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Du ska få samma bedömning på samma insats oavsett vilken skola du går på. Risken med betygsinflation måste undvikas. Därför vill vi ändra betygssystemet, som försvårar likvärdig betygssättning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Vi vill se ett skatteutjämningssystem som dels utgår från en garanterad servicenivå i hela landet. Dels behöver systemet vara utformat så att det skapar incitament för företagande, jobb och tillväxt. Det måste löna sig för en kommun som gör reformer för att stärka företagsamhet och jobbskapande, snarare än att frånta kommuner deras ansvar för sin ekonomiska politik.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Sex ska alltid vara frivilligt. Ingen ska behöva känna sig pressad till att ha sex, i verkliga livet eller på nätet. Våldtäkter, glåpord och tafsningar är oacceptabla och måste förebyggas och bestraffas. Höj straffen för vissa sexualbrott, bland annat våldtäkt, se över preskriptionstiderna för sexualbrott och ta bort dem för sexualbrott mot barn, fler sexualbrott utredas och lagföras.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Ska fler bostäder byggas är det viktigt att förändra hur hyrorna sätts. Därför behövs fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder, eftersom vi är övertygade om att det leder till att fler hyresrätter byggs. Inte minst blir det lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet. Vi behöver även se en social bostadspolitik som gör att människor med svagare ekonomi har råd med en bostad

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Tågtrafiken är viktig för vårt lands utveckling, därför vill vi både bygga nya stambanor och rusta upp den befintliga järnvägen. Om vi ska flytta över gods från de vanliga vägarna till räls måste kapaciteten öka. Mer järnväg är också viktig för att förbättra tillgängligheten i hela landet. Hastighet är en del av tillgängligheten.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Ökad valfrihet är viktigt samtidigt som du ska ha rätt till god och tillgänglig vård i hela landet. Vi vill att den lag som bland annat reglerar patientens rättigheter – Patientlagen – förändras så att man ska kunna välja vård i hela landet. Det kräver också att patienten får tydligare information om både väntetider och kvalitet. 1177 bör byggas ut till en nationell portal för att möjliggöra detta

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isa Wiman: Centerpartiet har länge drivit på för förbättringar av den svenska modellen. En modern, trygg och flexibel arbetsrätt, som möter behoven för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Regler som tar hänsyn till företagens behov av flexibilitet och kompetensförsörjning, de anställdas behov av trygghet och möjlighet till omställning samt de arbetslösas behov av att kunna få ett jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isa Wiman: Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier. Vi står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism. Vi måste värna om asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isa Wiman: Människor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv. Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop. Därför vill vi sänka skatterna på arbete och företagande. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isa Wiman: Den svenska skogen är på många sätt värdefull. Både för virket och för att den hjälper till att skapa ett bättre klimat. Det är viktigt att skogsbruket är hållbart, långsiktigt och att äganderätten för enskilda skogsägare är stark. Vi tycker också att det är viktigt att skydda värdefulla skogsområden, inte minst när skogen avverkas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Isa Wimans val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat