Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har alltid barnens bästa i första rummet i alla beslut jag är med och tar. Jag står stadigt på jorden och är trygg i mina värderingar.

Presentera dig själv

Jag är 52 år och bor på landet. Har familj som består av man och 3 ungdomar. Är engagerad i frågor som rör barn- och unga samt sjukvård. Älskar att se på fotboll och tycker om att resa, vilket vi inte gjort på länge pga pandemin.

Vad har du för yrke?

Specialpedagog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin och Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag skulle önska ett styre med C, M, L och KD på riksplanet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Friskolor som investerar tillbaka i verksamheten behöver få gå med vinst. Friskolor som missköter sig skall bli av med sitt tillstånd och nekas vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Kärnkraft är aldrig lösningen på energifrågan.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Visitationszoner är inte lösningen på brottslighet, fler närpoliser, tätare samarbete skola och socialtjänst med tidiga mer tvingande insatser är bättre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: RUT underlättar livspusslet för många och gör svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Vi behöver vara med och bidra med vår del till det internationella biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Kungahuset är goda representanter för Sverige och gör ett bra jobb. Att apanage inte ges till alla när familjen blir större är bra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Som läget är nu behöver skatten sänkas för att få priserna till mer rimliga nivåer. Viktigt att skatten på det förnybara sänks mer än skatten på det fossila. Vi måste ställa om från fossila bränslen men då behövs också förutsättningar att göra det.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Du skall inte straffas med högre skatt för att du äger din fastighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Kulturen behöver finansieras både av det offentliga och det privata.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Om vi vill ha förnybar el måste vi få lov att bygga ut vindkraften. Som det är i Sverige idag upplever jag att det är lite för lätt att överklaga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Det är inte bra att folk behöver tigga, men att förbjuda det är fel väg att gå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: 2022 ser jag detta som självklart.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Jag tycker att man till största delen bör få bestämma själv. Tex kan det vara svårt som egen företagare (oavsett om du är kvinna eller man) att ta ut de reserverade dagarna, då bör familjen kunna välja hur man vill ha det.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Detta behöver regleras mer så att inte nätläkarna betraktas som utomlänsvård. Samma ersättning över hela landet för finansiering via skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Det behöver finnas en balans och en individuell bedömning. Just nu är det väldigt polariserat. Jag tycker inte att permanenta uppehållstillstånd skall vara huvudregel, men det skall heller inte vara så svårt att få det som det är idag. Tex anser jag inte att barnkonventionen beaktas tillräckligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Självklart!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Det skall löna sig att jobba.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Strandskyddet som det är idag behöver reformeras. Tyvärr stoppades en reform som var på gång som tex skulle göra att mindre vattendrag inte skulle omfattas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Vi har en hög skattesats redan och finansieringen bör ske genom omfördelning i budget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Public service är en viktig del, den tredje statsmakten. Vi behöver ha en oberoende granskande public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Nybilsförsäljningen av fossila bilar behöver fasas ut men 2025 är för tidigt, samhället är varken redo eller anpassat att göra det så snabbt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Min personliga åsikt är att betyg inte bör sättas förrän tidigast på högstadiet och att hela systemet behöver reformeras. Här har jag inte samma åsikt som mitt parti.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Ett skatteutjämningssystem är viktigt eftersom det ser olika ut i Sverige och hela Sverige behöver leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Vi behöver skärpa straffen mot köp av sexuella tjänster samt mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Marknaden behöver vara med mer och styra även kring hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Vi behöver fortsatt titta på hur vi kan förändra vårt resande. Att resa med tåg istället för flyg (där det går) är en del.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Staten behöver stötta och ta mer ansvar men att ta över sjukvården helt tror jag inte hjälper. Istället behöver vi utveckla primärvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Karensdagen är bra att ha kvar som incitament på att vara på jobbet om man kan. Har man en sjukdom som gör att man måste vara borta ofta bör man kunna få intyg kring det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Vi behöver en rörligare arbetsmarknad. Man skall inte kunna säga upp utan saklig grund, men ibland måste man komma förbi sist in - först ut, för att främja rörlighet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Andersson: Vi behöver processer som går snabbare kring beslut om gruvor och kalkbrott. Som det är nu är det processer som pågår i år i domstol vilket inte är rimligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Andersson: Vi är skyldiga att ta emot asylsökande, folk i nöd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Andersson: Jag litar på att polisen sköter hemlig avlyssning när de behöver och inte överanvänder det.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Andersson: Det skall löna sig att jobba.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Andersson: Sverige har massor av fin natur och de flesta som äger skog är inte privatpersoner som brukar den och brukar den väl. Skog växer - och avverkas när den är redo för det, det är naturens gång.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Anderssons val:

 • Landets ekonomi
 • Sjukvården
 • Sysselsättning

Så svarar Anna Andersson: Har vi inte en ekonomi i balans är det svårt att prioritera något. Staten kan behöva gå in och ta mer ansvar inom sjukvården där det nu är stora problem med bland annat rekrytering och att regioner tävlar med varandra om personal.