Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Aza Cheragwandi (fotograf Peter Knutson)

Aza Cheragwandi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Moderater, sverigedemokrater och andra tyckare pratar om utanförskapsområden - jag växte upp i en. Min uppväxt i Rinkeby på 90-talet var fantastiskt på många sätt, men det innebar samtidigt att jag fick uppleva den otrygghet och totala misstro till samhället moderater bara skriver tweets om. Jag vill knäcka gängen. Stoppa rekryteringen av barn och unga, och bryta segregationen.

Presentera dig själv

Jag är uppväxt i Rinkeby, och bor i Huddinge sedan några år tillbaka. Jag jobbar som politiskt sakkunnig, och arbetar med frågor rörande kriminaliteten, Polismyndigheten och det civila försvaret.

Vad har du för yrke?

Politiskt sakkunnig hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I vilket land är du född?

Nederländerna

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mina föräldrar som var politiska fångar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Aza Cheragwandi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Extra viktig Samhället måste ta tillbaka kontrollen över skolan. Våra skattepengar ska gå till elevernas utbildning, fler lärare och bättre förutsättningar för alla de som arbetar i skolan - inte till riskkapitalisters vinster. Alla elever ska ha möjlighet att välja skola men vinstjakten ska bort.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Socialdemokraterna står bakom riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040, men det är inget förbud mot ny kärnkraft. Det står kärnkraftsbolag fritt att bygga nya reaktorer och det är kärnkraftsbolagen som själva får ta besluten om drift och investeringar i kärnkraften. För mig ligger framtiden i förnybara energikällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Att misstänkliggöra människor som redan är utsatta för segregationens konsekvenser och gängkriminalitetens dödliga våld, och utsätta de för integritetskränkande kroppsvisitationer bara för att de råkar bo där är kontraproduktivt, omoraliskt och kommer att öka gapet mellan rättsväsendet och lokalbefolkningen - något poliser själva brukar framhålla.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Användningen av hushållsnära tjänster har ökat kontinuerligt, och vi socialdemokrater har inga förslag om att avskaffa RUT-avdraget. Däremot ska stora skattefinansierade reformer granskas kontinuerligt, och jag ser positivt på en översyn av RUT-avdraget för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Vi socialdemokrater står upp för att biståndet ska uppgå till en procent av BNI och användas till långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet ska ha hög kvalité, klimatsäkras och bekämpa fattigdom. Genom ett ambitiöst utvecklingssamarbete bidrar Sverige till ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling som förebygger nya humanitära katastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: I en modern demokrati ska all makt utgå ifrån folket, likaså ska alla positioner i vårt statsskick utses av folket, vare sig det är indirekt eller direkt - detta gäller även rollen som statschef. Så länge Sverige är en konstitutionell monarki ska statschefen finansieras, men jag vill öka den ekonomiska transparensen och minska omkostnaderna för kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Bränslepriserna har ökat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det drabbar hela Europa, och många svenska hushåll märker av att det är dyrt att tanka. Den S-ledda regeringen har sänkt skatten på bensin och diesel, och genomfört flera andra åtgärder för att lindra effekterna av prisökningarna. Framtiden ligger dock i transportmedel som inte drivs av fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Vi har inga planer på att höja den borgerliga fastighetsavgiften eller ändra på de rester av den statliga fastighetsskatten som finns kvar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Jag ser gärna att privata aktörer bidrar finansiellt till kulturlivet men tror inte att det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Kommunerna ska fortsatt få bestämma om vindkraftsbyggen. Regeringen har lagt fram ett vindkraftspaket för att snabba upp utbyggnaden av billig och grön el i Sverige samtidigt som det kommunala vetot, rätten att säga ja eller nej till vindkraftsprojekt, behålls. Jag tror däremot att vi, genom att öka incitamenten för vindkraftsnära kommuner, kan locka fler att säga ja.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Vi vill inte ha ett nationellt tiggeriförbud – det skulle framför allt innebära att polisen får lägga viktigare saker åt sidan. Vi har förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri. Tiggeri är däremot ingen väg ur fattigdom - det är genom arbete, utbildning och internationellt arbete som vi kan stärka folk ur fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Införandet av ett tredje juridiskt kön är komplext, och innebär individuella vinningar åt de som varken identifierar sig som man eller kvinna, men det innebär samtidigt att hela systemet med personnummer görs om i grunden och möjligheten till jämförelser bakåt skulle då försvinna, något få länder kan göra på samma sätt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Föräldrar har bestämt över hur de fördelat föräldraledigheten i all tid, och i all tid har det lett till att det är mamman som är hemma med barnen. Detta skapar långtgående konsekvenser för mamman i hennes arbetsliv, för hennes pensioner och, i en förlängning, för kvinnors möjlighet att utforma sina liv på jämställda villkor. Jag tror även att barnen tjänar på att ha lika lång tid med båda.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Rysslands anfallskrig i Ukraina har fundamentalt försämrat säkerheten i vårt närområde. Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i Nato. Socialdemokraterna har gjort bedömningen att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Extra viktig Vi socialdemokrater vill höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och går till val på att permanenta den tillfälligt stärkta a-kassan som infördes under pandemin. Reformen innebär att vanliga löntagare som tjänar upp till 33 000 kr i månaden kan få ut 80 procent av sin lön i ersättning om de blir av med jobbet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Vi anser att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som man skärper strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark och förtydligar strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Genom S-regeringens förslag säkras allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Sverige är värt att försvaras. Därför är det viktigt att vi ökar vår försvarsförmåga och ökar finansieringen av försvaret till 2 % av BNP. När vi gör stora gemensamma åtaganden skickar det också en stark signal om vi är beredda att finansiera åtagandena på ett stabilt och långsiktigt sätt. Då är det rimligt att de rikaste bidrar mer till att hålla Sverige tryggt och säkert.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Jag anser att public service ska ha ett brett uppdrag och ett programutbud av hög kvalitet. Alla ska kunna hitta program som är intressanta. Det är i mångt och mycket en demokratifråga.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande. Det är dessutom bra för klimatet. Vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030 och för att komma dit har vi bland annat infört ett bonus malus-system, som innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt högautsläpp av koldioxid får högre skatt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4. Vi anser att betyg ska ges från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Extra viktig Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar. Dagens utjämningssystem tar inte tillräckligt stor hänsyn till strukturella faktorer som är svåra för kommunerna att påverka. Vi behöver omfördela resurser efter demografi, socioekonomiska förutsättningar såsom utbildningsbakgrund och inkomstnivå, samt för geografiska förutsättningar såsom avstånd. För en mer jämlik välfärd i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt position är ett allvarligt brott som ska ge fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Extra viktig I ett län och i en kommun där mina 11 år i bostadskö erbjuder mig en garderob eller en överpriserad femma långt ifrån kollektivtrafiknära lägen är det orimligt att driva en politik som chockhöjer hyror, som kommer att göra familjer hemlösa och som skapar en värre bostadssituation för vanligt folk.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Arbetet med nya stambanor ska fullföljas samtidigt som befintliga stambanor och järnvägsstråk rustas för framtiden. Vi vill se fortsatta investeringar i infrastruktur i hela landet. Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem, knyta landets regioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och den gröna omställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Sjukvården blir inte bättre av att i detalj centralstyras från Stockholm. Däremot behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning och mer samarbete i regionernas sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Du ska aldrig behöva välja mellan att jobba fastän du är sjuk, eller inte ha råd med fakturorna. Detta gäller särskilt nu i efter hanteringen av pandemin.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Extra viktig Vi vill inte ha fler undantag från turordningsreglerna, utan tycker att lokala förhandlingar mellan parterna fungerar väl. Sverige ska fortsätta konkurrera med kompetens, trygghet och hög omställningsförmåga – inte med otrygga anställningar och låga löner.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aza Cheragwandi: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Nya gruvor kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler som behövs för klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aza Cheragwandi: Vi ska ha en reglerad invandring. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. För att Europa ska klara denna kris krävs att alla länder i Europa hjälps åt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aza Cheragwandi: Gängen måste stoppas, och då behöver Polismyndigheten och de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till skarpa verktyg för att komma åt vapnen och stoppa våldet. Självklart ska även den personliga integriteten respekteras.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aza Cheragwandi: Skattesystemet ska utformas för att främja tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, samtidigt som det bidrar till att öka jämlikheten. Skattesystemets överordnade syfte är att finansiera välfärden. Skatt ska betalas efter bärkraft och beskattningen av kapital bör därför öka. Dessa mål stärker varandra – jämlikhet är både mer rättvist och gynnar utveckling.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aza Cheragwandi: Vi vill att frivillighet ska vara grunden för att skydda skog. Det har vi slagit fast i regeringens skogsproposition. De skogsbrukare som väljer att skydda sin skog ska kompenseras ekonomiskt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Aza Cheragwandis val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning