Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carl Ståhle (fotograf Caroline Nyman)

Carl Ståhle

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en oerhört positiv bild över framtiden men jag förstår också ansvaret som kommer med klimatkrisen. Det är därför jag engagerar mig politiskt. Jag tror att jag kan göra den förändring som krävs. Jag tror att politiker behöver vara de förändringsledare som krisen kräver. Jag hoppas vara den positiva kraft som gör att vi klarar av detta tillsammans

Presentera dig själv

Jag älskar att bygga, utveckla och komma med lösningar. Det kommer igen från min utbildning som arkitekt, i mitt jobb med digitalisering och i mitt politiska förvärv. En skaparlust som är glädjefylld, positiv och framåtlutad men den är också väldigt socialt. Mitt absolut största fokus är att se till att mina barn, mina nära och kära mår bra. Det viktigaste är därför att skapa ett grönt samhälle.

Vad har du för yrke?

Digitaliseringsexpert

I vilket land är du född?

Belgien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se att Miljöpartiet samarbetar med det eller de partier som säkerställer att vi i Sverige når 1,5-gradersmålet och lever upp till Parisavtalet. Den här mandatperioden är helt avgörande för om vi lyckas.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Carl Ståhle

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Skolans resurser ska komma barnen tillgodo för att skattebetalarna ska få så mycket som möjligt för pengarna. Eftersom friskolor är en viktig del av skolsystemet behövs tydligare regler och en successiv begränsning och utfasning. Vi har inte råd att stänga ner friskolornas möjlighet till vinst över natt. Politikens uppgift är att säkra att skattebetalarnas pengar går till samhällstjänsterna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig Jag anser att vi ska bygga förnyelsebar el på marknadsmässiga villkor. Idag finns inte betalningsvilja att investera i Kärnkraften. Staten ska absolut inte subventionera. Sverige har idag ett överskott av el även om vi behöver mycket mer el framöver. Den elproduktionen ska byggas på ett så ekonomiskt och ekologiskt ansvarsfullt sätt som möjligt. Idag är det sol, vind, vätgas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: I en rättsstat behöver vi luta oss emot rättsstatens principer och en av de är att man är oskyldig tills man är dömd. Polisen har redan befogenheter att visitera om det finns anledning. Vi behöver bygga förtroende mellan polisen och medborgarna och att visitera generellt ökar bara känsla av att polisen inte är på medborgarens sida.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: RUT bidraget har tyvärr givit fel effekter trots sitt goda uppsåt. Jag anser att det inte är bra med generella bidrag som stöttar vissa branscher framför andra. Bidragen har tyvärr skapat en högre prisnivå som inte har kommit tjänsteutövarna till gagn utan har istället gynnat de företag som har lyckats tjäna stora mellanskillnader samt skattemässigt gynnat de som redan har stora marginaler.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig Sverige ska, som ett av världens rikaste, bidra till att fler länder får det bättre. Med de ökande behoven som finns i världen , framför allt kopplat till effekterna av klimatkrisen, behövs det mer stöd inte mindre. Dessutom är Sverige ett mycket exportberoende land varför andra länders välmående är en förutsättning för vår egen välfärd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Kungahuset har en viktig roll i Sveriges samhällsstruktur. Det är en del i vårt kulturarv och också en viktig del i våra internationella relationer. Nu har vi kungahuset och det måste också få pengar för att uppfylla sin roll men resurserna måste alltid utvärderas och ifrågasättas för bästa resultat.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig Vi är mitt inne i en klimatkris och alla statens verktyg för att ställa om behöver nyttjas. Oavsett så ska alla typer av subventioner av fossila bränslen tas bort och lägre skatt på bensin är kanske den absolut sämsta fossila subvention som finns. De med höga kostnader för resor ska kompenseras på annat sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig Att beskatta ägande istället för omsättning och konsumtion anser jag går rakt emot de gröna värderingarna om att uppmuntra att värna och vårda det man har. Att beskatta boende går emot min syn på mänskliga rättigheter men även barnkonventionen som ger alla rätten till en trygg bostad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Det krävs en balans mellan statliga och privata aktörer inom kultursektorn men det är viktigt med "en armslängd avstånd" så att politiken inte styr innehållet i kulturen. Det är dock viktigt att skolan bidrar till ett aktivt kulturutövande.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Med rättigheter kommer också skyldigheter. Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Jag anser att kommuner och regioner måste ta ett större ansvar för sin elförsörjning. Vilket energislag de vill investera i får de avgöra själva men de måste säkerställa elförsörjningen för sin befolkning och sina verksamheter. De ska inte skjuta över ansvaret på någon annan, någon annanstans.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Vi ska bejaka ett samhälle där det är fint att hjälpa och att be om hjälp. Vi ska hjälpa människor i nöd men vi ska också se en ära i att ta hjälp, när vi själva behöver det. Tillsammans blir vi starkare och ingen människa kan göra allt men alla kan göra något. För vi har alla faser i livet då vi behöver stöd. Hela välfärdssamhället bygger på det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Som ett steg på vägen mot ett jämställt samhälle är det viktigt att alla känner sig sedda och respekterade för den de är. Speciellt av myndigheter och staten. Jag tror dock att systemet och samhället skulle må bra av att se oss alla som människor och att lagar, regler och förordningar inte skiljer på oss p.g.a. kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Statens och politikens roll är att säkerställa barnets rättighet varför det måste finnas balans i uttagandet av föräldrarledigheten. Därför är det viktigt att ekonomin inte blir styrande utan barnens behov av båda föräldrarna blir styrande. En tredjedel till vardera förälder och en tredjedel för eget val är en rimlig uppdelning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Vi måste tillåta innovation och företagande i vården. Detta innebär inte att nya tjänster ska dränera den offentliga ekonomin. Därför är det viktigt att det offentliga behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig Att leva i ovisshet försämrar, om inte omöjliggöra, bra integration. När vi tar emot behövande ska vi ge dem de bästa förutsättningarna för att komma in i det svenska samhället. Tryggheten i att inte riskera att åka ut snart gör att nyanlända kan fokusera på att bli en del av det svenska samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig Att vara med i en försvarsallians som bygger på hotet om att använda kärnvapen går emot allt som bygger fred, frihet och demokrati. Jag anser att Sverige ska vara alliansfria och bygga ett starkt civilförsvar som kan hantera alla kriser som hotar vår demokrati. Detta gäller framför allt de kriser som kommer av ökade flyktingströmmar och naturkatastrofer kopplat till klimatförändringarna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: A-kassan måste följa den ekonomiska utvecklingen. Ett samlat trygghetssystem för både sjukdom och arbetslöshet skulle vara bra.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig Vi har dels en klimatkris men också en biologisk mångfaldskris. Strandlinjen och mötet mellan land och vatten är vitalt för allt liv. Vi behöver vara extra varsamma med att exploatera strandlinjen inte bara för den biologiska mångfalden och Allemansrätten utan även för att skydda allmänheten från effekter av kommande klimatförändringar, såsom t.ex. förändrade havsnivåer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Försvaret ska finansieras genom skatten. Det militära försvaret bör dock inte öka sin utgifter utan fokus bör vara på det civila försvaret, infrastruktur och robusthet så att vi klarar kriser som kommer med klimatförändringarna. Det innebär att säkerställa rent vatten, mat- och elförsörjning samt transporter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig I en starkt polariserande media debatt är det viktigt att Public Service står stadigt och har ett brett uppdrag samt en stabil finansiering. Politiken ska inte styra innehållet varför det är viktigt att Public Service får ett skydd i grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig Det är ingen rättighet att smutsa ner och förstöra miljön och klimatet. Nu har vi alternativ till fossilbilen och därför bör vi förbjuda nyförsäljningen snarast. Det är av högsta vikt att vi använder alla verktyg vi har för att klara omställningen från fossilsamhället.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Det finns andra och mycket mer effektiva sätt att stimulera barnen till lärande och att motivera dem till kunskapsinhämtning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Vi behöver säkerställa att hela Sverige lever. Det måste gå att bo i hela landet och i alla kommuner. Skola, vård och omsorg behöver säkerställas på ett likvärdigt sätt. Därför behöver vi omfördela resurser.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Ett så allvarligt brott bör ha ett högre straff. Förslaget är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Även män är i en mycket utsatt situation vid sexhandel. Här krävs hårdare straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Vi har ett bra system där vi i Sverige med Allmännyttan säkerställer att alla har möjlighet till bra boende till rimliga hyror. Att marknadsutsätta hyresrätten fullt ut kommer att leda till ännu större segregrationsproblem än den vi redan ser.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Höghastighetståg är en viktig pusselbit för ett hållbart, grönt och kvalitativt liv i en fossilfri värld. Vi vill kunna fortsätta att resa på semester ner på kontinenten och HHT är en garant för att vi ska kunna välja att fortsättningsvis resa långt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Vården behöver göras jämlik och förbättras i hela landet och det görs genom samarbete och kunskapsutbyte. Olika delar av landet har olika förutsättningar. Vården måste därför komma närmare människors vardag. Det innebär också att besluten över vården måste ligga nära medborgarna. Att centralisera vården gör att människor kommer längre ifrån besluten och möjligheten att påverka minskar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: I ett flexiblare arbetsliv har karensdagen spelat ut sin roll. Vi vet från pandemin att gå till jobbet lite småsnuvig riskerar att innebära ökad sjukkostnader i det stora hela. Dessutom slår karensdagen hårdare mot de som har små marginaler.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Det är redan mycket lätt att säga upp anställda. Vi behöver snarare jobba för tryggare arbetsplatser vilket också gynnar företagen i längden. Själv tror jag att vi behöver säkerställa "rätten till deltid" så att arbetet och arbetsbördan kan variera när livets situationer varierar. Det skulle också få fler att delvis stanna i arbete när det är dags för pension.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Ståhle: Tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan göras mer effektiva. Exempelvis genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter. Men det innebär inte att kraven ska sänkas för att få bedriva gruvverksamhet. Vi behöver gruvor och vi kommer att behöva öppna nya gruvor framöver.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl Ståhle: VI behöver säkerställa att alla som flyr också tas om hand. Det gör vi bäst genom internationella överenskommelser och därför behöver antalet kvotflyktingar öka och kanske matcha antalet flyktingar i världen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl Ståhle: Hemlig avlyssning bör inte ske utan brottsmisstanke

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl Ståhle: Vi ska kunna leva bra på våra löner. Skatt på inkomst ska därför generellt gå ner till förmån för högre skatt på sånt som är skadligt för miljön och klimatet. S.k. grön skatteväxling.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl Ståhle: Extra viktig För att klara klimatet och den biologiska mångfalden behöver vi snabbt skydda mycket mer skog än vi gör idag. Sverige har nästan ingen "gammelskog" kvar vilket gör det akut att skydda just den. Vi bör snarast skydda 30% av skogen såsom FN förespråkar. Statens bolag med Sveaskog i spetsen bör ta ett extra stort ansvar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carl Ståhles val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat