Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Claesson (fotograf Sofia Aktergård)

Mattias Claesson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att man kan lita på att jag står för det jag säger. Att jag har en förmåga att se långsiktigt på allt som behöver förändras. Stor erfarenhet av att leda och styra i politiska organisationer. Ambitiös men också med vad andra säger hög social förmåga.

Presentera dig själv

Samhällsintresserad och målinriktad person som ständigt jobbar för att samhället ska fungera än bättre. Engagerad landsbygdsbo med stabila rötter i föreningsliv och familj. Intresserad i allt som har med motorer att göra men väljer ofta att ta cykeln på utflykter.

Vad har du för yrke?

Förtroendevald regionpolitiker.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mattias Claesson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Debatten fokuserar på de skolkoncerner som av många uppfattas som extremt vinstdrivande. Uppföljningen av hur skolpengen går till det som den ska åligger huvudmännen, dvs kommunerna. Den behöver utvecklas så att skattepengar går till det som är tänkt. Jag ser en stor risk i att små lokalt drivna skolor drabbas hårt om kraven ställs allt för högt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Engergiöverenskommelsen som finns är bra. Varje energislag står för sina kostnader och etablering av ny kärnkraft kan kan ske via gängse prövning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Större risker än vinster med en sådan lagstiftning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Extra viktig Jag är mer för att utveckla RUT avdraget så att fler får möjlighet att driva sitt eget företag. Då den allmänna kompetensbristen breder ut sig i samhället är det också ett sätt att frigöra tid för alla dem som behövs på andra delar av arbetsmarknaden. Är också en bra väg för att komma in på arbetsmarknaden för den som står utanför.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Sveriges roll i världen är viktig, det internationella biståndet är ett bra verktyg för att stärka vår roll. Hur och var biståndet fördelas behöver ständigt utvärderas och omprövas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Apanaget är rimligt tilltaget för att kungahuset ska upprätthålla statusen på de fastigheter som ska förvaltas. Jag anser att kungahuset är en tillgång för Sverige i ett globalt sammanhang. Kan vara så att apanaget är en låg avgift för Sverige avseende marknadsföring av landet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Omställningen till fossilfria bränslen och elektrifiering behövs. För många, såväl privatpersoner som företag finns ännu inte några alternativ eller ekonomiska eller praktiska möjligheter att göra den omställningen. Därför behöver drivmedel finnas tillgängliga till rimliga priser. Gärna mindre beskattning på de drivmedel som inte orsakar ökade CO2 utsläpp.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Extra viktig Varje familjesituation är unik, därför måste vårdnadshavarna själva kunna besluta om hur föräldraledigheten ska fördelas. Utgångspunkten för mig är att det ska vara för barnets bästa i första hand.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Extra viktig Vård på distans är en möjlighet som vi ska ta tillvara. Företagen som tillhandahåller tjänster ska så långt det går också erbjuda fysiska besök. Regelverk för vad som passar för vård på distans och hur ersättningar ska utformas behövs. Den offentligt drivna vården behöver förändra sitt arbetssätt då dagens vårdtagare har andra förväntningar på kommunikation och tillgänglighet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Extra viktig Ett differentierat strandskydd behövs för att kunna anpassas till lokala förutsättningar. Skamligt att inte några förändringar kunde genomföras av Strandskyddsutredningens förslag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Claesson: Snarare att staten ska minska detaljstyrningen av sjukvården med riktade statsbidrag. Regionerna och regionala politiker finns närmare invånarna. När stora delar av vården också utförs av kommunerna är samverkan mycket enklare på regional nivå. Den långsiktiga finansieringen av sjukvården och statens roll visavi regionerna behöver utredas. Danska modellen med avtal och finansiering kan vägleda.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Claessons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Pensioner

Så svarar Mattias Claesson: Extra viktig I Sverige där vi har flernivåstyre är det viktigt att varje nivå fokuserar på sitt huvuduppdrag. Statens viktigaste ansvar är lagstiftning, landets ekonomi, lag och ordning. Den högre utbildningen vid högskolor och universitet är prioriterat ansvar för staten.