Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Niclas Malmberg (fotograf Malin Aldal)

Niclas Malmberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har tillräcklig erfarenhet av politik för att veta hur man omvandlar idéer till praktisk politik, och tillräcklig kunskap i nätverksbyggande för att kunna skapa majoritet för förslag.

Presentera dig själv

Jag har tidigare varit kommunalråd i Uppsala och riksdagsledamot, men arbetar nu delvis som vetenskapsjournalist och delvis som kulturentreprenör i form av delägare i Alla tiders slott och kultur AB.

Vad har du för yrke?

Vetenskapsjournalist och kulturentreprenör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP-C-S-V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Niclas Malmberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Att ha regler kring vinstutdelning är meningslöst, det är enkelt att göra konstruktioner där man exempelvis för över pengar genom att hyra fastigheter av andra bolag i koncernen. Bättre att hitta andra sätt att säkra att resurser går till undervisning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Extra viktig Vi behöver bygga ut elförsörjningen snabbt, då är kärnkraft inte ett alternativ - tar lång tid och kostar mycket.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Att använda skattemedel för att subventionera privat konsumtion är bakvänt. Om skatteintäkterna överstiger den offentliga konsumtionens behov är det i så fall bättre att sänka skatter, och låta folk själva avgöra vad de ska lägga pengar på. Ser dock stora behov inom offentlig verksamhet som bör prioriteras i första hand.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Sverige är ett av världens rikaste länder, sjävklart ska vi vara solidariska med de som har det svårt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Extra viktig Mycket mindre pengar - dra in biståndet till kungahuset helt i samband med att det avvecklas. Finns ingen anledning att ge bistånd till en utpekad förmögen familj.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Extra viktig Skatten på alla fossil energi ska höjas. Klimatfrågan är akut. Att det ens finns en diskussion om sänkt skatt på fossil energi visar på en oroväckande okunskap.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Fastighetsskattesystem behöver kanske ses över, men att generellt säga att alla fastighetsskatt ska höjas är märkligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Extra viktig Vi har en förhållandevis bra mix av privat och offentlig finansiering av kultur idag - det allra mesta är privat finansierat, men offentligt stöd finns också för att säkra ett brett kulturutbud i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Extra viktig Vi behöver bygga ut elproduktionen och vindkraft är en viktig del här. Att kommuner sitter och okynnesstoppar vindkraft på lösa grunder är ett problem. Men vindkraft passar inte överallt, så självfallet måste prövning till i varje enskilt fall.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Då skulle vi tvingas stoppa väldigt mycket - vem kan definiera vad som är tiggeri? Ska swishjournalister vara tillåtna? Vad är skillnaden mellan att spela på torget med en hatt framför sig, och att spela på en arena med inträde?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Världen är inte dualistisk när det kommer till kön. Är man varken man eller kvinna måste juridiken kunna hantera det. Om vi nu behöver kön alls i juridisk mening.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: I grunden ska föräldrarna kunna avgöra hur föräldraskapet hanteras, men båda föräldrarna måste kunna garanteras tid med sitt barn genom att vissa dagar öronmärks.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Viss typ av nätverksamhet kanske är rimlig att finansiera med skattemedel, men dagens system dränerar vården på resurser.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Niclas Malmberg har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Det är ingen katastrof om Sverige går med i NATO, men inte heller någon katastrof om vi fortsätter att stå utanför. Men det är en katastrof att Sverige ens förhandlar bilateralt med Turkiet om eftergifter för regimens vansinneskrav. Regeringen har visats vara omogen ansökningsprocessen när man inte genast bollade över Turkiets krav gentemot Sverige till övriga NATO-länder att hantera.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Niclas Malmberg har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Strandskyddet är viktigt. Dispans kan behöva ges, men ska då ges utifrån prövning i varje enskilt fall, inte genom att undanta hela kommuner från principen. Vad är ens landsbygdskommuner? Uppsala har Sveriges största landsbygdsbefolkning - är det då en landsbygdskommun?

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Ska man rusta upp försvaret ska det förstås finansieras med skattemedel.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Finns säkert avsmalningar som är relevanta att genomföra, men i grunden är det ungefär samma uppdrag som idag som ska behållas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Extra viktig Gärna långt innan dess!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Betyg slår ut de elever som har svårare i skolan, eftersom suget efter kunskap minskar om man får ett dåligt betyg. De som får bra betyg i tidig ålder visar däremot inte ge några positiva effekter på inlärningen, utan är då neutrala. Betyg har alltså nackdelar, men inte några fördelar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Om Sverige ska kunna hålla ihop som land kan inte förutsättningarna mellan olika kommuner vara allt för stora. Men lokaldemokratin ska också ge utrymme åt kommuner att göra prioriteringar, så utjämningssystem kan inte drivas helt och fullt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Om böter inte ger tillräcklig effekt så behövs fängelsestraff i straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: På något sätt måste det finnas en reglering av hyresnivåer, annars kommer enorma summor vältras över i kostnader för bostadsbidrag - då det i praktiken blir fri dragninsrätt på bostadsbidrag för hyresvärdar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Järnvägen måste byggas ut, och ett sätt att öka tillgängligheten för godstrafik på befintlig järnväg är att styra över annan trafik till höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Förutsättningarna att bedriva en effektiv sjukvård är större om det görs på regional nivå, en statlig överbyggnad kommer öka administrationskostnaderna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Det är inte svårt att säga upp anställda idag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Malmberg: Extra viktig Det är inte svårt att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige idag - tvärt om alldeles för enkelt. Varje enskild gruva måste underställas en miljöprövning innan den kan tas i drift.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Malmberg: Asylsökande måste få sin sak prövad inom rimlig tid, och de som stannar måste ges permanent uppehållstillsånd, inte tillfälliga.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Malmberg: Polisen måste ges fulla befogenheter att ligga steget för de kriminella gängen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Malmberg: Klyftorna i landet har ökat alldeles för mycket, det är rimligt att krympa de ekonomiska klyftorna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Malmberg: Extra viktig Utarmningen av den biologiska mångfalden är ett gigantiskt problem, och skogsområden måste därför skyddas. Markägare ska samtidigt få betalt när skogsområden avsätts som reservat.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Niclas Malmberg har hoppat över denna fråga