Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Camilla Mårtensen (fotograf Annika Persson)

Camilla Mårtensen

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag har en bred kompetens och är målinriktad och uthållig i långa processer. Jag är bra på att lyssna och värdera och är noga med att nå faktiska resultat. Jag värderar flit och egenansvar. Jag vill att samhället skall hjälpa den som faller men aldrig snärja den som själv kan stå. Att hjälpa någon för att hjälpa sig själv gör hela skillnaden

Presentera dig själv

Jag är en energisk positiv människa med trygga liberala värderingar. Jag har drivit skol och utbildningsfrågor och de senaste åren även sjukvårdsfrågor. Jag tror att alla människor har potential och vill att alla skall få möjlighet att växa och skapa sin framtid. Jag har ett stort intresse i trädgård, mat och familj.

Vad har du för yrke?

Egen företagare inom livsmedel sedan tonåren. Sociomutbildning samt yrkeslärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borglig regering. Liberalerna behövs för att den skall luta mot mitten och liberala värderingar behövs i samverkan. I borgelig regering ingår inte sverigedemokraterna men vi kommer sannolikt behöva göra upp i enskilda frågor beroende på det parlamentariska läget

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Camilla Mårtensen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Extra viktig Jag gillar friskolor men vi måste skruva på regelverket så för att möta dagens behov. Vinst måste tillåtas men uttag skall endast ske när kvalitetskrav är uppfyllda.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Rut är viktig reform för att omvandla svartjobb till vita jobb som skapar trygghet och är en bra inkörsport på arbetmarknaden

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Vi har råd att vara solidariska. Många av flyktingarna flyr globala problem och vi har ett gemensamt ansvar. Vi ska vara en aktiv part för att öka demokrati och minska spänningar

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Just nu för att möta nuvarande prisökningar men på sikt måste omställningen göras

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Kulturen behöver mer pengar både offentliga och privata

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: det kommunala självstyret är viktigt och människors närmiljö skall värnas

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Människor måste få be om hjälp samtidigt måste vi vara vaksamma på brottslighet och utnyttjande av individer i svår livssituationer

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Vi behöver nätläkarna men ersättningssystemet måste förändras i grunden

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Vi behöver strandskydd där exploateringen är kraftig men vi måste också ge förutsättningar för kommuner med mindre attraktivitet att kunna utnyttja sina vattendrag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: upprustningen kan lösas med ekonomiska prioriteringar

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: public service är viktigt

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Tydligare bedömningskriterier behövs Omdöme, utvecklingssamtal och gemensamma strategier för måluppfyllelse, inte nödvändigt betyg redan från åk 4. Risk finns att resultat inte motiveras på ett adekvat sätt

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Det behövs göras andra saker såsom samverkan mellan och hopslagning av mindre kommuner, nuvarande system skall finnas kvar men andelen som omfördelas är tillräcklig

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Mer högspecialiserad vård vård behövs och färre regioner

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Vi behöver en större rörlighet på arbetsmarknaden. Då kommer det också bli lättare att komma in på arbetsmarknaden för de som står långt ifrån

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Mårtensen: Fortfarande höga krav på miljömässig anpassning

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Mårtensen: Alla skall ha rätt att söka asyl, men våra handläggningsprocesser måste bli effektivare och säkrare. De som har skyddsskäl skall stanna lika effektivt måste de som inte har rätt att bli kvar i Sverige utvisas omedelbart

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Mårtensen: Vi måste komma åt den organiserade brottsligheten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Mårtensen: Arbete och flit skall löna sig men framförallt skall alla betala mindre skatt och fler skall bidra med att betala skatt så vi kan värna vår välfärd

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Camilla Mårtensens val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning