Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bo Göran Hansen (fotograf null)

Bo Göran Hansen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Genuint intresse för att göra världen bättre. Jag tror på att varje individ vet bäst vad den kan utveckla, driva och äga. Jag vill att vi ska vara omtänksam och mån om det skyddsnät som alla i Sverige kan åtnjuta. Den som flyttar till Sverige skall det ställas krav på respekt och följsamhet till våra seder och lagar om man vill stanna.

Presentera dig själv

Jag är uppväxt i en invandrar familj som gjort en klassresa från dagavlönad till välutbildad. Jag brinner för att skapa bättre förutsättningar för alla individer, med just individen i centrum. Jag är född och uppväxt i Skåne med både fötter och händer i den Skånska myllan. Jag älskar uttrycket Svenskt bondförnuft.

Vad har du för yrke?

Industriell ekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett borgligt styre efter valet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bo Göran Hansen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Vinstutdelning är bara en av många möjligheter att överföra medel från ett företag. Vi borde i stället ställa krav på utbildningsgenomförande nivå för fortsatt behörighet att driva skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Vi behöver stabil och planeringsbar elkraftsproduktion, vilket kärnkraften kan leverera. Den är en förutsättning för att kunna ha en mycket större produktion i vindkraft- och solkraftsproduktion.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Det kan vara ett verktyg som öka polisens handlingskraft om det används på rätt sätt. Men risken är att brottsligheten flyttar på sig

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Rut-avdraget har skapat riktiga jobb som annars skulle utförts obeskattat

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Man bör även höja kraven för att få mottaga något bistånd. Både gällande självförsörjning samt demokrati arbete. Det är viktigt att varje satsad krona når den lilla individen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Vårt kungahus genererar mångdubbelt med skatte- och företagsintäkter i förhållande till vad vi erlägger i apanage. Kungahuset är en oerhört viktigt reklam och dörröppnare i världen

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Skatten är inte en konsumtions förändrare, den är en ren och skär skatteintäkt till staten, vilken även försämrar våran konkurrens internationellt

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Det skulle innebära att hyrorna kommer att höjas. Villa priserna att sjunka samt göra bankerna nervösa för sina räntebetalningar till alla fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Vi kan få en kultur som helt kommer att utgå från finansiärens önskan om informations normalisering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Vi behöver en inriktning om att produktion skall finnas så nära konsumtionen som möjligt. Havsbaserat där landbaserat inte är möjligt inom kommunen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Det är inte olagligt i Sverige att vara fattig. Vi bör dock beakta att frågan är hur organiserat tiggeri skall kunna stoppas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Då är det bättre att ta bort kön helt och hållet. En känsla är inte fysik! Vi kan bara födas som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Föräldrarna är de som best vet vad som passar dem best! En viss garanterad del skall dock finnas för båda föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Vi har rätt till fri sjukvård i Sverige. Frågan vi skall ställa oss är, den allmänna sjukvården för dålig eller är den inte anpassad till dagens samhälle.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Huvudregeln skall vara att samtliga skall åka tillbaka snarast möjligt. Sverige skall inte dränera andra länder på arbetskraft.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Man blir starkare tillsammans. Men Sverige skall fortsätta sitt internationella diplomatiska arbete med att överbrygga konflikter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Höga skydds försäkringar skapar höga inlåsningar och lite vilja till förändring

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Det finns ingen anledning till att ha ett generellt strandskydd överhuvudtaget i Sverige. Det allmänna behovet av tillgång till öppet vatten skall inte stoppa markägande behovet

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Finansieringen av upprustningen är fullt möjlig att göra inom nuvarande ramar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Public service - TV och radio skall ägna sig åt korrekt information spridning till samtliga Svenskar. I dagsläget ägnas allt förmycket medel och tid åt att sprida vissa åsikts inriktningar, med motiveringen att de får för lite spridning i andra medier.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Vi har inte elproduktion eller andra drivmedel som kan möta det behov som skulle uppstå vid ett sådant krav.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Det är bra med fastställda kravställningar för att kunna utvärdera både utbildningsinstitutet samt eleven. Fastställandet skall dock göras med nationellt prov. Detta kan ge alla elever ett verktyg att kunna erhålla rätt stöd samt mot utbildningsinstitutet kan krav på förbättringar ställas på ett mer allmänt plan

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Vi har ett transfereringssystem idag som fungerar ganska bra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Förslaget är kontraproduktivt. Det kommer bara att öka riskerna för sex säljarna

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Det kan skapa möjlighet att skapa hyresrätter som efterfrågas med betydligt högre standard.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Kostnaden för miljön är betydligt högre än vad man har redovisat i de olika rapporterna. Vidare har man inte gjort någon som helst utvärdering av en utbyggnad av befintlig järnväg. Man har bara sagt att det inte är ett alternativ. Höghastighetståg kommer vidare inte att lösa vårat ökade godstransportsbehov.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Jag ser inte hur staten skulle vara en bättre förvaltare av sjukvården än vad landstingen är

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Tidigare erfarenheter visar att det behövs egenkostnader innan en försäkring träder in. Annars blir missbruket allt för stort.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Samtidigt skall det finnas krav på att man håller sin personals utbildning uppdaterad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Göran Hansen: Gruvbrytning skall alltid kunna motiveras både ekonomiskt och miljömässigt

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Göran Hansen: Sverige skall ha en strikt hållning till all asylinvandring. Det skall vara glasklart från dag ett vad som förväntas och vilka möjligheter som finns

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Efter beslut av åklagare eller domstol skall polisen få använda avlyssning av alla medier utan begränsningar

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Göran Hansen: Varför betalar inte alla betal samma procent sats. Varför är det OK att behandla människor olika här. Varför skall den som jobbar extra eller har två jobb bestraffas för detta?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Svenska staten kan börja med att sköta om sin egen skog först så att den kommer upp i lika höga naturvärden som den privata, innan man diskuterar några andra insatser.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bo Göran Hansens val:

 • Energipolitik

Så svarar Bo Göran Hansen: Extra viktig Vi står och faller med att vi har tillgång till energi som lämnar ett så litet miljöavtryck som möjligt. Allt vi idag gör är på ett eller annat sätt beroende av el energi. Vi saknar både överföringskapacitet och produktionskapacitet för den om ställning som vi står inför. Läget är mycket mer akut än vad som förmedlas i medier mm