Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Hägglöf

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som boende i Nykvarn så är Ordning och reda ledorden för oss Moderater! Skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare. Resurser till lärande framför administration. Tillsammans fortsätta stärka vårt fantastiska föreningsliv. En investering förebyggande för framtiden och välmående. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik och starkt fokus på medborgarnytta skapar vi värde för Nykvarn.

Presentera dig själv

Jag betraktar mig som infödd Nykvarnsbo som varit delaktig i flera föreningar som utövare och ledare. Mitt motto är att lyssna in vad medborgare uttrycker i önskemål eller funderingar. Att driva kommunpolitik för invånarnas bästa är nyckelordet. Möjligheten att kunna vara med att påverka samhällsutveklingen är något alla borde göra någon gång.

Vad har du för yrke?

Försäljningschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att vi Moderater blir störst och får möjligheten

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Hägglöf

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Johan Hägglöf: Det är skolresultatet som är viktigast. Inte driftsformen. Att få välja skola är en valfrihetsfråga.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Johan Hägglöf: Helt enkelt för att klara toppar och dalar i nätet Kärnkraft är och ska vara ett komplement till elnätet när det inte blåser eller är soligt

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Johan Hägglöf: Kan användas godtyckligt.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Johan Hägglöf: Kommuners självbestämmande måste få råda

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Johan Hägglöf: Mer av omdömme än riktiga betyg

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Johan Hägglöf: Självklart ska människor som flyr för sina liv kunna komma till sverige och få skydd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Hägglöfs val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning