Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henrik Appelqvist (fotograf null)

Henrik Appelqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är trygg i mina liberalkonservativa grundvärderingar och övertygad om att de tillsammans med mina erfarenheter från olika positioner i det svenska näringslivet och föreningslivet ger mig unika förutsättningar att arbeta för en positiv utveckling av Sverige. Jag är en idog och envis person som kommer att kämpa för att moderat politik får så stort genomslag i Sveriges riksdag som möjligt.

Presentera dig själv

Jag är en 52-årig trebarnspappa som bor med min familj i södra Stockholm. Jag har tidigare arbetat inom bank- och finans samt med elitfotbollsverksamhet. Jag är även civilekonom (DHS). Jag har ett brett samhällsengagemang, med en värderingsgrund som utgår från medborgerliga fri- och rättigheter och ett demokratiperspektiv. Vid sidan om politiken har jag även ett stort idrottsintresse.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar idag som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så klart önskar jag att Sverige får en moderatledd regering som vilar på en stabil majoritet i riksdagen. Vilka partier som ingår i sådan regering får bestämmas utifrån valresultatet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Henrik Appelqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Många goda exempel finns på friskolor som ger eleverna en kvalitativ undervisning och utbildning, och det sker under nuvarande lagar och regler. Vinstutdelning driver den privata aktören att effektivt och rationellt organisera sin verksamhet, under krav på hög kvalité, för den skola som inte kan erbjuda god undervisning med hög kvalité riskerar ett minskat elevunderlag och därmed lägre intäkter.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Extra viktig Sverige behöver en utbyggnad av den stabila basproduktionen av el, då elektrifieringen av vårt samhälle kräver mer och mer elkraft. Kärnkraften är i detta sammanhang helt nödvändig då vind- och solkraft aldrig kan utgöra vår basproduktion, då de av naturliga skäl inte är stabila producenter av elkraft. Elkraft måste produceras vid samma tillfälle som den ska konsumeras.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: RUT-bidraget har medverkat till att göra svart arbetskraft vit och dessutom skapat många instegsjobb för de som står längst från arbetsmarknaden. Varför skulle vi vilja ta bort denna jobbskapande åtgärd?

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Ett välriktat internationellt bistånd är en god gärning och kan gynna Sverige på lång sikt om det riktas rätt. Vi kan dock bli mycket mer selektiva än idag och arbeta än mer med uppföljning av det bistånd som ges.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Kungahusets apanage ska vara väl anpassat och motiverat av den verksamhet som kungahuset bedriver för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: I tider då vi har historiskt höga priser på råolja, och därmed bensin och diesel, är det motiverat att minska skattesatsen till nivåer som motsvarar statens inkomster på dessa skatter före världsmarknadspriserna sköt i höjden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: De flesta av oss minns fastighetsskatten och vad den betydde för var och en av oss och för de svenska hushållen i allmänhet. Flera exempel fanns på de som inte hade råd att bo kvar på sina fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Vi behöver mer elkraftsproduktion, men vår nuvarande ordning med det kommunala markmonopolet bör i detta sammanhang inte överges utan en ordentlig utredning av vilka konsekvenserna kan bli av en förändring. Som jag svarat under kärnkraftsfrågan är det framför allt baskraft i form av kärnkraft som behöver byggas ut då vindkraften kan som bäst stå för en kompletterande elproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Politiken ska inte detaljstyra människors liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Men systemet behöver balanseras på något sätt så att nätläkare också erbjuder fysiska vårdcentraler för att inte konkurrensen ska snedvridas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Luckras upp är att föredra framför avskaffande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Det blir en fråga om prioriteringar av statens utgifter istället för skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Public service är viktigt och för att vara en relevant mediekanal kan inte uppdraget vara för smalt. Att inskränka vissa delar, ex vis skriftliga nyheter, behöva begränsas för att inte lokal media ska konkurreras ut av statsfinansierad media.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Vi hinner inte bygga ut elkraftsproduktionen och distributionen till 2025 för en sådan snabb ökning av antalet elbilar. Även fast det vore önskvärt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Återkoppling till varje enskild elev och dess vårdnadshavare måste bli tydligare än idag. All annan administration som lärare eventuellt måste utföra och rapportera måste begränsas. Terminsbetyg är ett instrument, men enskilda elever måste ännu tidigare få återkoppling på sin prestation och insatser sättas in där brister upptäcks och svårare uppgifter till dem som kommit längre i sin utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: För att hela Sverige ska utvecklas krävs viss omfördelning mellan olika kommuner, men dagens system måste göras om så att omfördelning till kommuner med för litet beskattningsunderlag erhåller stöd från andra kommuner för de väsentliga uppdrag en kommun har att utföra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Det är viktigt att minska efterfrågan radikalt på sexuella tjänster och om det finns belägg för att en förändring av straffskalan minskar efterfrågan bör en förändring av straffskalan ske.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Hyresregleringen och den sk bruksvärdesprincipen har funnits i decennier och har lett fram till den icke-fungerande bostadsmarknaden vi har idag. Att avreglera bostadsmarknaden kan dock inte ske över en natt utan måste ske varsamt under många år, kanske under lika många decennier som den funnits på plats, men även den längsta marschen måste börja med det första steget.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Stora historiska infrastrukturprojekt som genomförts tedde sig ofta olönsamma vid investeringsbeslutet, men senare med facit i hand visat sig vara samhällsekonomiskt oumbärliga. Jag är övertygad om att en investering idag i ett miljömässigt bra kommunikationsalternativ som höghastighetståg kommer visa sig vara en utmärkt investering för människan och miljön om ett sekel när vi kan göra "bokslut".

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Staten har sällan visat sig vara en bra huvudman för någon kund-/brukarverksamhet och kommer inte vara det för sjukvården heller. Staten kan möjligtvis agera "katalysator" för att tillse att samarbetet och utbytet mellan regionerna förbättras så att exempelvis köer i vissa regioner kan avhjälpas i andra regioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: I de flesta försäkringsskydd finns en självrisk och så är det även i sjukförsäkringen. Erfarenheterna från tiden utan karensdag är inte goda och risken för utökat bidragsfusk, på allas bekostnad, uppenbar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Det ska alltid vara sakligt motiverat att avsluta avtal, så även anställningsavtal, och vad som utgör saklig grund för uppsägning behöver utökas så att rörligheten ökar på arbetsmarknaden. En effektivare arbetsmarknad är bra på sikt för både de som har en anställning och de som står utanför arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Appelqvist: Enklare i betydelsen snabbare. Många tillståndsprocesser i Sverige behöver effektiviseras och snabbas upp. Därmed inte sagt att miljökrav och andra krav behöver bli lägre.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Appelqvist: Svaret är egentligen inte mer eller mindre, svaret är att Sverige inte ska ta emot fler asylsökande än vad de internationella konventioner som vi förbundit oss att följa ger vid handen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Appelqvist: Det ska naturligtvis finnas en rimlig grund för att polisen ska kunna använda tvångsmedel utan konkret brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Appelqvist: Det ska alltid löna sig att utbilda sig och att arbeta hårt. Denna drivkraft får inte kvävas av höga skatter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Appelqvist: Sveriges skogsägare svarar i de flesta fall för ett ansvarstagande skogsbruk och de menar att avverkningen kan öka på ett ansvarsfullt sätt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henrik Appelqvists val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Henrik Appelqvist: Extra viktig Många viktiga områden, men där Sverige befinner sig just idag väljer jag att lyfta fram dessa tre politikområden. Kommande vinter kommer det bli uppenbart vilka brister vi har i Sveriges energiproduktion och distribution. Här måste vi agera omgående då ledtiderna är långa. Rättsväsendet är en kärnuppgift för staten vilken måste dels tillföras resurser i alla dess delar, dels effektiviseras.