Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrick Reslow (fotograf Sveriges riksdag)

Patrick Reslow

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige behöver en politik som är förankrad i den verklighet som vanliga människor möter varje dag. Samhället behöver präglas mer av sammanhållning och gemensamma värderingar än av den socialdemokratiska nedmonteringen av vårt land. En röst på mig är en röst mot socialism och politisk klåfingrighet. Jag tror på vanliga människors förmåga att själva kunna bestämma över sina liv.

Presentera dig själv

Jag är 52 år och bosatt i Malmö kommun med min familj. Jag har avlagt jur.kand. och pol.magexamen vid Lunds universitet. Mycket intresserad av historia, musik och sport. Fritiden tillbringas främst på golfbanan. Lyssnar helst på Depeche Mode, OMD och Rammstein.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige ska styras av en icke-socialistisk regering där Sverigedemokraterna får ett väsentligt inflytande. Moderaterna och Kristdemokraterna ser jag som naturliga samarbetspartner.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Patrick Reslow

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Det är inget problem att det finns privata aktörer som bedriver skolverksamhet så länge som utbildningen håller hög kvalitet och levererar resultat. Det är betydligt viktigare att det råder ordning och reda i klassrummet och att rätten för elever och föräldrar att själva välja skola garanteras.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Dagens utveckling av elpriser slår hårt mot vanligt folk. En utbyggnad av kärnkraften skulle innebära att Sverige kan göra sig oberoende av rysk olja och gas samtidigt som tillgången till miljövänlig el garanteras.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Våldet härjar fritt i utanförskapsområdena med narkotika- och vapenförsäljning som ökar i omfattning. Polisen måste få alla nödvändiga verktyg för att bekämpa brott och införandet av visitationszoner i brottsutsatta områden är ett kraftfullt sätt att bekämpa den allt ökande brottsligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: RUT-avdraget har inneburit att såväl oseriösa näringsidkare som svarta jobb bekämpats. Det är en positiv utveckling som dessutom gynnar företagandet i landet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Det svenska biståndet måste effektiviseras och pengarna ska istället användas till att höja svenska pensioner och till att stärka rättsväsendet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Kungahuset har en viktig historisk och kulturell roll i vårt land och det ska bevaras och utvecklas. Kungahusets arbete är av betydande värde för vårt land.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Det är fullständigt orimligt att straffbeskatta människor som är i behov av transportmedel på det sätt som nu görs. Bilen är en frihetsfråga och dessutom nödvändig om det ska vara möjligt att få livspusslet att fungera.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Kostnaden för att bo och leva har snabbt skjutit i höjden till följd av energikrisen. Hushållens marginaler har minskat drastiskt. Socialdemokraternas förslag att införa en ny fastighetsskatt skulle slå hårt mot vanligt folk, inte minst barnfamiljer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Kultur är viktigt, men kulturen måste också kunna bära sina egna kostnader i högre grad. Det finns ingen anledning att via skattemedel finansiera kultur som skulle kunna finansieras privat.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Det kommunala självstyret måste upprätthållas. Det är kommuninvånarna som ska bestämma om eventuell etablering av vindkraftverk i deras kommun.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Den hänsynslösa människohandel som följt i spåren av dt organiserade tiggeriet måste få ett slut. Idag möts vi av tiggare vid i stort sett varje ingång till mataffärer och köpcentra. Ett nationellt tiggeriförbud är högst välkommet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Det finns ingen som helst anledning att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Det är föräldrarna som bäst vet hur de ska organisera föräldraledigheten. Staten ska inte blanda sig i hur familjen vill ha det.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Privata nätläkare har en viktig roll i att öka tillgängligheten av vård på landsbygden. samtidigt avlastar nätläkarna primärvården. Det är dock viktigt att verksamheten håller en god kvalitet. Jag motsätter mig inte att ersättningen för digitala besök hos privata nätläkare ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Permanent uppehälle i Sverige ska baseras på svenskt medborgarskap. Uppehållstillstånd ska alltid vara tidsbegränsade och tydligt kopplade till den grund de beviljats på.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Ja. Ryssland utgör ett konkret hot och en fara för Sveriges frihet. Det svenska försvaret har urholkats på grund av den socialdemokratiska politiken. Eftersom Finland vill gå med i NATO ska Sverige gå samma väg.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Det är viktigt att det finns en ekonomisk trygghet och ett välfungerande socialt skyddsnät under den tid man söker ett nytt jobb. A-kassenivån har under lång tid varit för låg.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Strandskyddet är viktigt för att bevara Sveriges kustnära natur. Strandnära bebyggelse förfular kustremsan.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Ett stärkt försvar och ett Nato-medlemskap ska först och främst finansieras genom sänkt bistånd, slopande av ineffektiva klimatåtgärder och en stramare migrations- och integrationspolitik.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Public service har i och för sig ett allmänintresse, men dagens tre bolag borde slås samman för att möjliggöra ett mer effektivt resursanvändande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Jättedumt förslag! Det här kommer at försvåra livet för alla som är i behov av bilen - barnfamiljer, pendlare och folk som bor utanför stadskärnan. Vi måste fokusera på teknikutveckling och inte förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Betyg är bra och ska vara ett naturligt inslag i skolarbetet. Betyg skickar tydliga signaler till föräldrarna samtidigt som det synliggör behovet av eventuella stödåtgärder. Betygen måste däremot vara lättbegripliga för såväl elever som för föräldrar och lärare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Skatteutjämningssystemet måste ses över. Det är orimligt att välskötta kommuner ska finansiera misskötta. Staten bör ta ett större ansvar för att kommunerna ska ha råd med en fungerande välfärd. Syftet ska dock inte vara att finansiera kommuner med ett extremt högt flyktingmottagande.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Straffen ska skärpas generellt , det gäller även sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Marknadshyror skulle slå hårt mot människor som redan idag har det knapert och dessutom mot folk som bor i innerstäderna. Hyrorna ska vara rättvisa och det ska vara möjligt för alla att skaffa en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Höghastighetståg är alldeles för dyrt. Använd istället pengarna till att rusta upp järnvägen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Det är viktigt att sjukvården är bra oavsett var i landet man bor. Regionerna klarar inte av att sköta sjukvården på ett tillfredsställande sätt. En statlig finansiering av sjukvården skulle garantera att skattepengarna används mer effektivt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Karensdagen bör avskaffas för vissa yrkeskategorier, såsom skol- och förskolepersonal. Dessa yrkesgrupper är i ständig kontakt med barn och har både högre smittorisk och riskerar att föra smittan vidare om de kommer sjuka till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Detta är en fråga för arbetsmarknadens parter att komma överens om.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrick Reslow: Dagens tillståndsprocess är långsam och det behövs enklare regler för att värna våra gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrick Reslow: Extra viktig Massinvandringen av både illegala invandrare, ekonomiska migranter och asylsökande har gjort Sverige till ett sämre land att leva i. Välfärden har urholkats, skolan har försämrats och våldet har brett ut sig. Det här måste få ett slut och Sverige måste begränsa mottagandet av asylsökande till den absolut minsta miniminivån utifrån vad som är möjligt enligt EU-rätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrick Reslow: Polisen måste få kraftfulla verktyg för att bekämpa den ökande brottsligheten i landet, inte minst vad gäller den organiserade brottsligheten. Polisen ska kunna använda avlyssning i förebyggande syfte, men det är viktigt att vanliga människors integritet inte kränks och att fokus riktas mot gängkriminella miljöer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrick Reslow: Skattetrycket i landet måste sänkas på sikt. Mot bakgrund av den situation som råder idag är det däremot viktigare att rikta eventuella skattesänkningar till områden som påverkar folk i allmänhet negativt, såsom t.ex. skatt på bränsle och energi. Om sänkning av inkomstskatt skulle aktualiseras är det viktigt att en sådan omfattar alla skattebetalare, inte bara höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrick Reslow: Nära 30% av arealen skog i Sverige är redan undantagen från skogsbruk. Det är tillräckligt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrick Reslows val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning