Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Alexander Wasberg (fotograf Personlig)

Alexander Wasberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är en driven person som vill göra allt i min makt för att vårat Sverige ska bli ett säkert och tryggt land. Vi måste sätta välfärden först och se till att få ordning och reda på samhället. Sverige står inför hårda tider och vi måste se till att utveckla det svenska försvaret för att klara av att bistå samhället i kris. Samtidigt som vi moderniserar det materiel som används.

Presentera dig själv

En kille på 28 som är uppvuxen i Lilla Edet i Västra Götaland. Efter studenten började jag studera Sjökaptens Programmet vid Chalmers Tekniska Högskola. Under min utbildning träffade jag min fru och bestämde mig istället för att flytta upp till Södermanland och ta anställning på Scania i Södertälje som montör. Där jag inom företaget vidareutbildat mig till front-end utvecklare.

Vad har du för yrke?

Front-end Utvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Per Albin Hansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ser helst att Socialdemokraterna styr som enpartiregering och minoritetsregering med Magdalena Andersson som statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Alexander Wasberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Alexander Wasberg: Kärnkraften kan spela en viktig roll i att underlätta utfasningen av den fossila elproduktionen och övergången till elektriska och förnybara alternativ. Vilket behövs för att klara dagens och framtidens energibehov samtidigt som vi når klimatmålen och bidrar till en grön omställning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Alexander Wasbergs val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning