Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Sveningson (fotograf Eva-Lena Niklasson)

Fredrik Sveningson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man vill ha en politiker som engagerar sig helhjärtat i sina uppdrag, som brinner för att göra vardagen enklare och som brinner för att ge varje barn en så bra start på livet som möjligt. Jag vill att du ska vara fri att styra mer över ditt liv, din frihet ska sträcka sig ända tills den inskränker någon annans. Skulle du falla, vill jag ha ett skyddsnät som fångar upp dig.

Presentera dig själv

Jag är en engagerad 3-barnsfar från Anderstorp,Småland som brinner för att varje individ ska få styra så mycket som möjligt över sitt liv och få möjlighet att bli den allra bästa versionen av sig själv. Skolfrågor och barn och ungas hälsa jobbar jag gärna med för att bygga starka barn. Lyckas vi med det behöver vi inte laga så många trasiga vuxna.

Vad har du för yrke?

Fastighetsskötare i kommunalt bostadsbolag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Johan Pehrsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en liberal, borgerlig regering med tydlig liberal inriktning

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Fredrik Sveningson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Vinst ska endast gå att ta ut om det inte går ut över elevernas undervisning och förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att behålla de välskötta friskolorna och värna valfriheten gällande skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Extra viktig Avgörande för att vi ska klara en fossilfri energiförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Det kommer inte att öka förtroendet för blåljuspetsonal i utsatta områden. Finns andra sätt att skapa trygghet som är högre prioritet på.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Extra viktig RUT är viktigt bl.a. för integrationen. Många får sitt första jobb i RUT-företag. Det har bevisligen även gjort många svarta jobb till vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Det är viktigt att vi uthålligt står upp för 1%-målet. Sverige ska fortsatt ha ett bistånd inom såväl demokrati-, miljö- och katastroffrågor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Vårt kungahus är väldigt goda ambassadörer för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Just nu är priserna så höga att de ger allvarlig påverkan för många människor. Att sänka skatten möjliggör att man fortfarande kan ta sig till jobb och utbildning på landsbygd/glesbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Extra viktig Den har tagits bort för att aldrig återvända igen. Ordningen med en fastighetsavgift är bra!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Kultur är viktigt för att förstå både dåtid, samtid och framtid. Det är viktigt att såväl privata aktörer och offentliga institutioner har möjlighet att bedriva kultur med goda förutsättningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Dom som lever och bor nära måste ha förutsättningar att påverka om det ska byggas vindkraftverk eller inte. Kommunens veto är ett viktigt redskap för att det ska ske.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Vi ska bekämpa fattigdom, inte de fattiga. Däremot ska man vara vaksam på om människor utnyttjas till olika former av tiggeri, och i synnerhet om barn utnyttjas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Detta finns redan i ett antal andra länder. Naturligtvis finns det både för- och nackdelar men varför inte se över hur det funkar i de länder som redan infört möjligheten?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Det ska vara upp till föräldrarna att själva bestämma. dock bör de 90 öronmärkta dagarna finnas kvar. Föräldraledigheten bör dock ses över och göras ännu mer flexibel.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Dom fyller en viktig funktion, dock behöver finansieringen via regionerna ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Vi behöver hålla fast vid migrationsöverenskommelsen.I denna fråga bör även en överenskommelse göras inom ramen för EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Extra viktig Liberalerna har ansett detta sedan 1999. Ensam är inte stark, ensam är bara just ensam.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Bidrag är inte en morot för att ta ett arbete. För kompetensförsörjningens skull behöver arbetslinjen gälla även framöver.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: I glesbygd fyller strandskyddet inte samma funktion som i större orter/städer. Det ska vara mycket mer flexibelt än vad det är idag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Detta kan vi klara av genom prioriteringar utan att införa en särskild skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Publicera Service fyller en viktig funktion i samhället som behöver värnas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Vi ska verka för ett gemensamt beslut i EU i denna riktning. 2025 är dock troligen inte en rimlig tidsgräns för att få det på plats. Fossilfria alternativ ska uppmuntras, men t.ex. laddinfrastruktur måste hänga med i utvecklingstakten.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Det ska finnas möjlighet att sätta betyg från åk 4 för de skolor som så önskar. Tidiga betyg ger en tydlig fingervisning om hur eleven ligger till vilket är bra för att kunna sätta in de resurser som krävs för att eleven ska lyckas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Dagens system anser jag fungerar väl.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Skärpta straff för ”utnyttjandebrott” står jag bakom.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: För att tillräckligt många bostäder ska bli byggda behövs marknadshyror kunna införas vid nybyggnation… Dock ej på befintligt bostadsbestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Fört behöver befintlig järnvägsinfrastruktur underhållas och byggas ut så att kapaciteten ökar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Staten behöver på ett bättre sätt styra strategiska frågor som t.ex. kompetensförsörjning och övergripande planering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Karensdagen är en rimlig ”självrisk” i sjukförsäkringssystemet. Tidigare erfarenheter talar också för att karensdagen är av godo.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Arbetslagstiftningen behöver moderniseras. Framför allt för små och medelstora företag är turordningsregler ibland ett hinder för att nyanställa även om behoven finns. Arbetaren ska vara trygg i sin anställning, men LAS behöver förnyas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Sveningson: Vi har stor potential inom gruvdrift i Sverige. Vi kan därmed också vara med att utveckla gruvdrift till ett mer miljövänligt sätt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Sveningson: Asylrätten är viktig och människor med skyddsskäl ska skyddas. Därmed är det också viktigt att de som får avslag lämnar landet. Kvotflyktingar ska vi alltid stå upp för att ta emot. Samverkan inom EU är oerhört viktigt i denna fråga.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Sveningson: Den som inte har nåt att brottsligt att dölja tål att avlyssnas. För att komma åt den organiserade brottsligheten och gängkriminalitet är avlyssning ett av verktygen som behövs. Därför ska polisens möjligheter till avlyssning ökas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Sveningson: Det ska löna sig att arbeta även om man har en hög lön. Får man behålla lite mer av lönen ökar motivationen att arbeta även efter uppnådd pensionsålder och detta kommer vara en viktig del för kompetensförsörjningen framöver.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Sveningson: Vi har skog som är skyddsvärd bl.a. utifrån biologisk mångfald. Gammal skog behöver få stå kvar i lite större utsträckning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Sveningsons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Fredrik Sveningson: Skolan måste prioriteras högre då allt börjar med en bra skola. Lag och ordning är grundläggande för att alla ska kunna känna trygghet oavsett vem man är och vart man bor. Integrationen är avgörande för att bekämpa utanförskap. Språket och jobbet är nyckeln till en lyckad integration.