Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ann Iberius Orrvik (fotograf null)

Ann Iberius Orrvik

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi behöver återfå tryggheten i vardagen och få tillbaka ett lugnt och tryggt Sverige. Vägen dit går via resurser och verktyg till polisen, socialtjänsten och integrationen. Fler behöver finna sin plats och ett arbete att gå till. Matchning, kunskapsvalidering och bidragstrappa är några verktyg som jag anser att vi måste införa utöver en kvalitativ SFI med möjlighet till arbete från dag 1.

Presentera dig själv

Jag älskar utmaningar. Ser möjligheter och lösningar på de flesta situationer som kommer min väg. Har ett stort intresse för samhället och att det finns en plats för alla människor. På ledig tid kan du hitta mig i ett renoveringsprojekt, i skogen med röjsåg eller på promenad med hundarna.

Vad har du för yrke?

Entreprenör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig majoritet med Ulf Kristersson som statsminister

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ann Iberius Orrvik

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Skattepengar finansierar byggen av kommunala lokaler och tjänster upphandlas från privata aktörer. Ska vinstutdelning stoppas för friskolor så ska inget företag som levererar tjänster som finansieras med skattepengar få dela ut vinst till ägarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Klimatomställningen kräver en stabil och ökad elförsörjning. Ska vi klara både miljömål och behovet av el måste vi ha en stabil elproduktion som inte är beroende av varken vind, vågor eller sol som en bas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Vi behöver få en bred verktygslåda för att bryta trenden med utsatta områden och otryggheten i samhället. Visitationszoner är en del i ett paket för att öka tryggheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: RUT-avdraget har ökat utbudet av vita hushållsnära tjänster. Fler får en normal lön och tjänar in till sin pension. Många kvinnor har startat företag inom området, vilket ökar jämlikheten i samhället. S vill strypa alla branscher som har flest kvinnliga företagare och säger sig vara Sveriges mest jämställda regering.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Sverige har ett ansvar att vara ett av de länder som skicka bistånd. Kontrollen att biståndet får avsedd effekt är inte kartlagt och verifierat. Jag anser att, ja vi ska ge bistånd, men vi måste kontrollera att det går till rätt projekt och att projekten ger önskad effekt. Idag är målet att ge mest, målet ska vara att hjälpa där det behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Kungahuset är en viktig del av svensk kultur och fyller en roll vid representation för svensk räkning. Utan ett kungahus skulle Sverige mista en del av sin identitet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Sverige är stort. Kollektivtrafiken täcker inte hela landet. Många pendlar till jobbet utanför kollektivtrafikområdena. Människor i Sverige är medvetna om klimatutmaningarna, men att köpa ny mer miljövänlig bil blir inte lättare när pengarna går till att driva den gamla bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Dagens fastighetsavgift kan höjas något. En skatt som baseras på taxeringsvärde slår hårt mot den som har bott hela livet i sitt hus, betalat av lånet och lever på sin pension. När husen runt omkring ökar i värde blir skatten övermäktig och staten tvingar personen indirekt att flytta. Det blir så fel! Speciellt drabbade blir äldre i kustsamhällen som kan tvingas sälja till sommargäster.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Kultur är en naturlig del av samhället och finns i många former. Ett gemensamt ansvar mellan privata och staten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Vindkraften är bra ur miljösynpunkt. Lönsamheten utan bidrag är lägre. Byggen bör ske vid Europavägarna och större vägar både ur bullersynpunkt och för att bevara den svenska fina naturen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Det är inte värdigt en människa att i ur och skur sitta utomhus och tigga. Att inte förbjuda tiggeri är inhumant. Ingen ska behöva gå med mössan i hand och tigga i Sverige. Sen är en del tiggeri organiserat och människor utnyttjas, vilket inte heller är humant. Att andra människor sitter och tigger ska inte kunna bli en affärsverksamhet för skuggsamhället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Ett dna är ett dna. Byter du kön så byter du även juridiskt kön. Om du varken identifierar dig som man eller kvinna så får läkare könsbestämma. Som människa har du en plats i samhället oavsett vad det står för kön på ett papper.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Minst 25% till respektive förälder samt fri bestämmanderätt över resterande 50%. Familjen är betydligt bättre på att anpassa sitt liv efter sina egna förhållanden än vad staten är. En jämlik lönesättning är en parameter som kan göra uttagen av föräldraledighet mer jämställd utöver andra inbyggda system i samhället.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Vården i Sverige är skattefinansierad. Oavsett privata utförare eller regionala så har digitaliseringen utvecklats enorm de senaste åren. Nätläkare är framtiden och digitala läkarbesök sker inom den offentliga vården också. Det viktigaste är att säkra kvaliteten inom vården, oavsett utförare, samt öka möjligheten att stänga ner vårdverksamheter som inte uppfyller kvalitetskraven.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Fel fokus. Migrationsverket behöver arbeta smartare och klokare. Det ska inte ta flera år att få ansökan beviljad. Besked ska komma efter 6 månader. Har du arbete och egen försörjning får du stanna. Har du asylskäl får du stanna. Får du avslag får du fotboja och en biljett till et landet du kom ifrån. Vi måste ha kortare handläggningstider och ge människor möjlighet att arbeta från dag 1.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Att Sverige är neutralt eller ses som neutralt av omvärlden är enligt mig en utopi. Vi är redan indirekt anhängare till NATO och då ska vi bli fullvärdiga medlemmar. Sverige idag har inte resurserna att skydda sig själv mer än någon vecka om kriget kommer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: A-kassan ska vara en tillfällig hjälp under perioden som du är arbetslös. Blir det dyrare att arbeta än att gå hemma och få a-kassa, så är det inte så intressant att söka jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Kommunen ska själva få besluta om strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: De finns utgifter att kontrollera och skärpa upp som innebär att skatten inte behöver höjas. När fler personer går från bidrag till arbete så ökar skatteintäkterna och kan finansiera försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Public service ska framförallt ha ett skarpare uppdrag. Vi behöver ha vassare journalister och programledare som ställer obekväma frågor samt verkligen är opartiska i sin roll som media. Media har en stor påverkan och idag är inte media tillräckligt opartiska i sina framställningar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Framtiden behöver andra drivmedel. Tillgången på el täcker inte behovet som blir om förbudet träder i kraft 2025. Vi behöver utveckla fler miljövänliga drivmedel och även få fram fler varianter på bilar. Svensken är så medveten idag så utfasningen som har påbörjats och som även bilfabrikanterna märker av kommer att lösa den större delen. Tror mer på ett förbud från 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Ja, vi behöver fånga upp de elever som behöver hjälp och stöd tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Svår fråga. Vad är anledningen till att kommunen är fattig? Varför är den rika kommunen rik? Kan den ena kommunen hushålla med sina resurser och den andra inte? Samtidigt så behöver vi vara solidariska och använda det skatteutjämningssystem som finns.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: En hyreslägenhet är tillgänglig för alla och ska så vara.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Vi har ett undermåligt järnvägsnät idag som kräver upprustning. På flera sträckor så har hastigheten fått sänkas pga rälsens standard. Resurser ska läggas på att uppgradera kvaliteten på befintliga spår.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Låt regionerna sköta vården. Att verksamheten skulle gynnas av att huvudmannaskapet flyttar längre från verksamheten tror jag inte kommer att bli en bättre lösning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Det blir ytterligare kostnader för företagen. Däremot ska möjligheten att ansöka om dispens från karensdag vid specifika sjukdomar t.ex. mensvärk, ischias

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Speciellt för mindre företag behöver las förenklas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Ska vi få tillgång till det råmaterial som vi behöver och som är svåra att få tag på när omvärlden är orolig så behöver tillstånd ges. Tillstånden ska även innehålla en skrivning om företaget går i konkurs, säljs eller avvecklas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Integrationen har under senaste åren misslyckats totalt. Innan vi kan öppna gränserna för fler så måste vi integrera de som bor i landet. De mord, explosioner och bränder som sker måste stävjas. Fler folkgrupper kan innebära fler konflikter och kulturkrockar. Först integration och sedan asylsökande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Polisen behöver fler verktyg för att stävja utvecklingen i samhället. Avlyssning och övervakning är ytterligare ett verktyg.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Först ska vi sköta den skogen som skyddas bättre än idag. Skogsbruket är en av Sveriges viktiga basindustrier och nyplanterad skog tar upp med koldioxid än gammal skog, vilket är bättre för klimatet. Privata skogsägares skog ska endast skyddas till en rimlig ersättning och utan tvång. Ska vi skydda mer skog så ska det vara statlig skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ann Iberius Orrviks val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning

Så svarar Ann Iberius Orrvik: Sverige behöver en stabil energiproduktion. Sverige behöver se till att människor integreras i de svenska samhället, vi kan inte ha "egna länder" med egna lagar i Sverige. Vi måste ta tillbaka kontrollen genom lag och ordning. Gärna utvisning vid fängelse i straffskalan för ickesvenskar. Straffrabatten ska tas bort.