Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gabi Rehbinder

Vad har du för yrke?

Org utv-teoretiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jacinda Arden , Alexandria Ocasio Cortes

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrön majoritetsregering med S, Mp, Vp och C ingår

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Gabi Rehbinder

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Vinsterna från välfärden dvs skolor och sjukvård skall återinvesteras i välfärden och ev vinster skall inte försvinna ut och bort utan stanna kvar i skolan och främja olika typer av skolor och pedagogiker och elevernas behov. Eleverna först helt enkelt!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Vi har inte tid ( och pengar för den delen) att lägga på att bygga ut kärnkraft då genomsnittlig byggnad och projektering av kärnkraft går på 20-25 år och vi behöver ställa om allteftersom hela samhället inklusive industrin. Dvs bättre satsa på förnybar energi som sol, vind, vatten och olika typer av energi lagring samtidigt som vi satsar på energieffektivisering & möjlighet att överföra i landet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Riskerar att ge ytterst negativa bi- effekter med att folk förlorar förtroendet för polisen obs att i Stockholm så är ett av de brottstatistiken utpekade områdena Stureplan på Östermalm - min gissning är att det inte är där sk visitationszonerna skulle komma upp utan i förorten dvs kännas som racism och utpekande och underminera samhällsbygget. Inte Ok!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Rutavdraget är i grunden en bra tanke men har förbättringspotential i saker som kan hjälpa till med i ett grönt systemskifte och att det inte blir något för de mest välbeställda -personligen vill jag hellre se att vanliga människor skall ha större tillgång till det och att maxtaken sänks.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Hell no! Behoven är större än någonsin och om vi skall klara den gröna omställningen behöver vi alla med och vi tillsammans med människorna i de länder det berör behöver hjälpa till att hoppa över några generationer av klimat och miljöskadlighet direkt till nu och det som kommer nu eller vara beredda på att ta emot de största flyktingströmmarna vi någonsin sett medans världen brinner.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Kungahuset gör ett mycket bra PR arbete för Sverige och motsvarande funktioner i andra länder med tex presidenter är de facto oftare dyrare och ger inte samma värde för turismen. Ser dessutom fram emot att se Viktoria på tronen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Vi är i en brinnande klimatkris och vi behöver snabbt ställa om för att sluta finansiera Putins anfallskrig mot Ukraina genom vår import av bensin och diesel så snarare viktigt att vi ger enskilda på landsbygd och glesbygd rejält stöd till omställningen för de inte skall drabbas orättvist hårt och även satsa på att bygga ut lokaltrafik inkl anropstrafik, spårbundet +vägar på landet där det behövs.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Nej däremot dags att se över så att beskattningen blir rättvisare för idag betalar de mest i skatt som har sämst råd i % . Vi vill se en progressiv beskattning på fastigheter och fram tills att det utretts hur bäst göra det höja taket i den kommunala fastighetsavgiften dvs inte ge skatterabatt i praktiken till miljonärer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Konst och kultur skall ses som en demokratisk rättighet och en del av vårt gemensamma samhällsbygge där konstnärlig frihet är viktigt och essentiellt. -det skall inte ersätta vår investering och försäkran att kulturen finns tillgänglig och möjlig att bygga och delta i för alla oavsett ekonomi och samhällsklass.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Bra att göra processen tydligare och att ett nej om det blir ett kommer tidigare inte i slutet på processen samtidigt vill vi se större hjälp till kommunerna att hitta bra ställen och att skattepengarna från det går tillbaka till bygden oavsett om det är utanför Stockholm eller någon annanstans -principen är densamma.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: En skall inte straffas för att en är i nöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Det handlar om respekt för varje människas rätt att vara.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Snarare behövs det en anpassning så att vardera föräldern har en 1/3 och sen finns det en 1/3 som kan överlåtas mellan vårdnadshavarna eller till en annan person som är familj vald eller biologisk. Personligen vill jag se att om en inte har två vårdnadshavare att en fortfarande har rätt att utnyttja hela tiden för barnet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Det behöver finnas restriktioner hur privata nätläkare används då de i många fall bara hänvisar till en vårdcentral för provtagning och mera ingående vård vilket innebär att det blir dubbla avgifter samtidigts kan det i vissa fall vara väldigt användbart tex inom psykiatri och vissa specialistkompetenser för att komma åt vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Bättre för individen och bättre för samhället som kan ta tillvara på individens kompetens men också rent humanitärt -att leva utan trygghet ger ingen möjlighet att bygga något långsiktigt och att leva med den klumpen i magen dödar hoppet , drivet och möjligheterna barn och ungdomar drabbas ofta extra hårt .

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Vi vill hellre se ökat totalförsvar med extra satsning på civilförsvar och en obligatorisk krisberedskapsutbildning för de som inte gör ordinarie värnplikt och ökat försvarsamarbete inom EU, Skandinavien och med Storbritannien och Nato samtidigt med ökad självförsörjningsgrad på mat från nuvarande ca 40% till 80% och uppbyggda medicin förråd m.m och att vi fortsätter stötta Ukraina.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Höjningen skall bli permanent och trygghetssystemens nivåer speciellt för låg och medelinkomstagare behöver höjas. Viktigt att grundersättningningarna höjs och att alla omfattas av A- kassa och sjukpenning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Vi vill stärka strandskyddet och värna allemansrätten generellt men speciellt runt våra kuster och i högexploaterade områden är det extra viktigt + för att garantera att alla har möjligheter att vara i naturen och uppleva hur fantastiskt Sverige är oavsett klass/ pengar och för att värna djur, natur och biologisk mångfald och tillgången till våra vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Viktigt att det finansieras på ett sätt som gör att personer med dålig ekonomi inte drabbas otillbörligt så vårt förslag är att återinföra värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Public service är en grundpelare för demokratin och det är viktigt att det speglar hela samhället i Sverige och i en tid med starka yttre påfrestningar som nu är det än viktigare. Finansieringen bör ligga kvar som idag, vara stabil och långsiktig och följa med inflationen och utbudet brett.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Behövs göras ett grönt systemskifte vilket nu är på gång och där Sverige kan vara ett föregångsland och där vi vill hjälpa till med omställningen med stöd speciellt riktat mot personer på landsbygd och glesbygd samtidigt som vi bygger ut infrastrukturen inkl fiber, kollektivtrafik/anropstrafik, laddstationer och järnväg över hela landet för naturens, klimatets och människornas skull.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Forskningen visar att det inte ger någon positiv effekt för de som är duktiga i skolan och ger negativ effekt på de elever som behöver motivation och ork bäst samtidigt som det ger mindre tid för lärarna att fokusera på eleverna och undervisningen så def nej. Betyg bör först ges i högstadiet =7:an.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Helt klart att det behövs ytterligare ekonomisk utjämning mellan fattiga och rika kommuner i dagsläget och bra att ta ett initiativ att göra något åt problemet. Systemet behöver bli mer rättvist. Det är är också speciellt viktigt att satsa på vård, skola och omsorg över hela landet förutom lokal infrastruktur och att se till att ev inkomster från skatt på förnybar el går direkt till kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Helt emot införande av marknadshyror därför att det riskerar att innebära kraftigt höjda hyror som slår mot de som har det sämst, ökar klyftorna i samhället och ger ytterligare trångboddhet, brist på bostäder en har råd med och ökad hemlöshet som konsekvens. Absolut NEJ!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Tågen behövs och vi behöver satsa på både på de snabbare tågen för att så snabbt som möjligt få upp infrastrukturen ordentligt och vissa linjer med höghastighet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Vinster från välfärden dvs vård och skola skall återgå till verksamheten och patienternas ställning stärkas i patientlagen -ser ingen poäng med ett förstatligande då risken är blir en stelbent och tämligen otymplig koloss med ökade risker för enskilda under omställningen snarare så behövs det stabilitet och resurser till vården där staten skall stå för en större del av finansieringen

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Behövs för att undvika att folk går till jobbet sjuka och smittar andra eller arbetar när de är sjuka och därmed riskerar värre sjukdom eller utbrändhet med mer långvariga negativa effekter på hälsan som följd både för individen och samhället. Det är också en rättvise aspekt i att de som drabbas hårdast av karensdag är de som har sämst om råd och ofta inte kan arbeta hemifrån digitalt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Snarare behövs det bättre anställningstrygghet, bättre sätt att navigera olika former av arbete och a- kassa och sjukpenning med garantinivåer för alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Mycket dåligt förslag därför att miljökraven behöver bli skarpare och ansökningarna bättre underbyggda samtidigt så går det att göra tillståndsprövning mer effektiv genom att ge mer resurser som gör prövningarna på miljökraven.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gabi Rehbinder: Vi i EU och Sverige behöver vara beredda att hjälpa människor på flykt och därmed bör även antalet kvotflyktingar av rent medmänskliga skäl samtidigt som vi ger ökat bistånd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gabi Rehbinder: Viktigt att vi värnar om den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Behövs en stark välfärd och ett rättvisare samhälle för ett grönt systemskifte och en vettig omställning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gabi Rehbinder: Extra viktig Vi behöver våra gammelskogar och vår biologiska mångfald och vi behöver säkra dessa för framtiden. Vi vill följa FN’s uppmaning om att skydda minst 30 % av land och och hav som även EU som helhet antagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gabi Rehbinders val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning