Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Karlsbro (fotograf Jann Lipka )

Karin Karlsbro

Varför ska väljarna rösta på dig?

Lösningsorienterad och principfast Liberal med fokus på att få saker gjorda.

Presentera dig själv

Mijöengagerad liberal med ett hjärta som klappar för frihet och Europasamarbete. Tre döttrar. Jur.kand. Bor Stockholm, Bryssel, Roslags-Bro.

Vad har du för yrke?

Ledamot av Europaparlamentet, fd. hållbarhetschef, fd. egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Simone Veil.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna går till val på att forma en borgerlig regering efter valet. Jag vill så klart se en sådan regering, dock utan stöd från ytterkantspartier, och jobbar för ett sådant valresultat.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Karlsbro

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: CO2 utsläppen måste minska radikalt för att vi ska nå klimatmålen. Elektrifiering är en viktig del av lösningen, men kommer att öka elbehovet. Vi måste satsa både på kärnkraft och förnybar energi. Rysslands krig mot Ukraina visar att EU måste komma bort från olja och gas snabbare. Vi behöver samarbeta mer inom EU på energiområdet och EU ska inte motarbeta kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Polisen måste agera tidigare och tuffare samtidigt som skolan och socialtjänst måste samarbeta mer så att unga inte hamnar i brottslighet. Kriminaltet skapar ofrihet för alla, inte minst brottsoffren. Men åtgärder som vidtas får heller inte inskränka på viktiga demokratiska principer som t.ex. integritet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: RUT-avdraget är bra, då det skapar jobb och underlättar vardagen för många.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Extra viktig Sverige ska fortsätta bidra till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i världen, och inte minst kvinnors rättigheter och fortsätta göra sådant som gör skillnad. Sverige måste samtidigt driva på EU för ökat handelssamarbete med till exempel Afrika. Handel är fundamentalt för att människor ska kunna lämna fattigdom.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Vi har nått en punkt där extremt höga priser slår hårt mot människors ekonomi. Den miljöstyrande effekten finns kvar även om viss skatt sänks. Viktigt att vi samtidigt jobbar för att det blir ekonomiskt hållbart och möjligt att köra elbil i hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Nej. Fastighetsskatten ska inte återinföras. Men flyttskatten bör sänkas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Gärna stöd från privata aktörer, men det ska inte bli en ursäkt för det offentliga att minska stöd och satsningar på kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Att be om hjälp kan inte vara förbjudet. Människohandel är dock kriminellt och ska förebyggas. Varje EU-land måste se till att människor inte behöver tigga på grund av fattigdom och exkludering i samhället. Viktigt att EU ställer höga krav på medlemsländerna om detta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Rimligt att vissa delar av föräldraförsäkringen går till respektive förälder men samtidigt skulle flexibiliteten kunna göras större genom att man också får välja en kortare ledighet med högre ersättning eller längre period med lägre ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Självklart måste vi kunna ha digital vård. Men ersättningsmodellen måste göras om och uppdateras efter verkligheten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Permanenta uppehållstillstånd är det bästa för möjlighet till integration. Men det har varit mycket viktigt att flyktingar från Ukraina har kunna få en tillfällig fristad i EU i den akuta situationen där många människor kom till EU på samma gång.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Extra viktig Absolut ja! Vi borde ha ansökt och gått med i Nato under 1990-talet, direkt efter Sovjetunionens fall.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Strandskyddet ska värnas. Men det måste finns möjlighet till mycket mer flexibilitet i glesbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Extra viktig I en tid där demokratin i Europa verkligen är hotad och desinformation och falska nyheter kan riskera att underminera vår demokrati spelar Public Service en mycket viktigt roll och ska fortsätta ha ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Det är bra att EU förbereder för ett stopp av nyförsäljning av fossilbilar. Liberalerna anser att det bör införas från 2030. Fram tills dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs till elbilar och laddinfrastruktur byggas i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Viktigt att följa kunskapsnivån för att fånga upp elever som tidigt behöver mer stöd.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Dagens system för omfördelning rimlig. Men det behövs en mycket mer aktiv politik för att t.ex. säkra tillgången till utbildade lärare och annan kompetens i hela landet. Alla har rätt till god utbildning, vård och omsorg.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Ja, i nyproduktion viktigt för att det ska byggas mer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Den främsta prioriteringen måste vara att få upp farten på de befintliga järnvägarna, som på vissa håll är mycket eftersatt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Det behövs ett större statligt ansvar och uppföljning för kvalitet och likvärdighet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Det är bra att arbetsrätten reformeras. Fler måste våga anställa fler.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Karlsbro: Det måste bli en effektivare process, utan att man gör avkall på miljökraven.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Karlsbro: Vi behöver en gemensam politik på EU-nivå för att garantera rätten till asyl och för att bättre hantera migrationen. Det är uppenbart att alla EU:s medlemsländer måste ta hjälpas åt och ta ansvar. Genom samarbete kunde vi ta emot de ukrainska flyktingarna.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Karlsbro: Vi befinner oss i mycket svåra tider. Jag skulle vilja säga att skatten borde sänkas rejält, men vi ska vara försiktiga med vad vi lovar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Karlsbro: De återstående gammelskogarna måste skyddas. I jakten på energi och biobränslen ökar trycket mot skogen, samtidigt som skogarna är viktig kolsänka och viktig för biologisk mångfald.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Karlsbros val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Karin Karlsbro: Staten måste också satsa på försvaret och att stärka Sveriges säkerhet rejält. Vård och omsorg är självklart viktiga områden, som idag ligger på främst kommunal och regional nivå.