Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Ågren Wikström (fotograf null)

Åsa Ågren Wikström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en tydlig röst för norra Sverige som engagerar mig i utvecklingsfrågor för hela regionen.

Presentera dig själv

Samhällsengagerad som tycker att det är viktigt med utveckling, tillväxt och infrastrukturfrågor.

Vad har du för yrke?

Politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna tillsammans med KD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Ågren Wikström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Åsa Ågren Wikström: Fossilfri el är nödvändig för att den gröna omställningen ska kunna genomföras och alla energislag behövs, särskilt kärnkraft som inte är beroende av väder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Åsa Ågren Wikström: Tryggheten i Sverige måste återupprättas och detta är ett rimligt steg i polisens verktygslåda för att säkra tryggheten för alla medborgare.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Åsa Ågren Wikström: Det är ett bra sätt att göra tidigare svarta jobb vita och möjliggöra för fler att kunna få ett jobb samtidigt som tjänstesektorn kan växa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Åsa Ågren Wikström: Bilen är ett nödvändigt transportmedel i ett land med stora avstånd och höga skatter slår hårdast mot dem som inte har några valmöjligheter för transport.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Åsa Ågren Wikström: Försvaret är en av statens kärnuppgifter och de höga skatter som vi redan har måste räcka, det är prioriteringar av vad skattemedel ska användas till som måste göras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Åsa Ågren Wikström: Sverige har tagit ett väldigt stort ansvar under flyktingkrisen 2015 och även efter det, integrationen fungerar dåligt vilket leder till spänningar i landet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Åsa Ågren Wikström: Sverige har redan en relativt stor andel skyddad skog, och genom ett aktivt skogsbruk är skogen en viktig del i omställningen mot fossilfri energi och omställning och då måste man kunna bruka skogen på ett hållbart sätt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Ågren Wikströms val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi

Så svarar Åsa Ågren Wikström: Utan trygghet, lag och ordning i ett rättssamhälle som fungerar så urholkas tilliten. En relevant och faktabaserad energipolitik måste till för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt och att alla ska råd att använda nödvändig energi. Detta kräver ordning och reda i finanserna och god ekonomi i landet.