Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erika Rydja Sandvik (fotograf )

Erika Rydja Sandvik

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer kämpa för: Hårdare lagar för att stoppa skjutningar och kriminella nätverk, lugn och ro i klassrummet, fler speciallärare, staten ska ge mer pengar till skolorna, återupprätta LSS och omsorgen om funktionsnedsatta, höjda pensioner, fast läkarkontakt, korta vårdköer, så att fler får vård i tid. Frihet att välja omsorg. Sänk skatt på bensin och diesel. Ökad kärnkraft.

Presentera dig själv

Jag är en Liberal politiker, gymnasielärare och trebarnsmamma. Har under många år arbetat, som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och som 2a vice ordförande i miljö och Räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun.

Vad har du för yrke?

Jag är gymnasielärare i Samhällskunskap och Hållbart samhällsbyggande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm-Liberal politiker

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna vill ingå i en Borgerlig regering tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Erika Rydja Sandvik

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Det är viktigt att bevara Friskolor och att själv kunna få välja skola med det fria skolvalet. De skolor som är Välskötta och som har legitimerade och välutbildade lärare och där eleverna får en bra utbildning och klarar kunskapsmålen ger stora fördelar för elever och för hela samhället. Det ska däremot vara förbjudet med all form av vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig För att klara klimatomställningen krävs det en omfattande elektrifiering. Vi måste minst fördubbla användningen av el under de närmaste 20 åren för att klara den svenska produktionen och distributionen.För att klara av det tekniskt och samtidigt klara av leveranssäkerheten och kunna planera elproduktion är kärnkraften det enda fossilfria kraftslaget som kan byggas ut i riktigt stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Det är en av samhällets viktigaste frågor att minska gängkriminaliteten och öka tryggheten i områden med mycket brott, och tror mer på- fler poliser på plats, tidigare ingripande från socialtjänsten, använda anonyma vittnen, enklare regler för att sätta upp kameror på platser som är otrygga och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig Fler måste ges möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden, det är speciellt viktigt för att bryta utanförskap och integrationsproblem. Fördelarna med RUT-avdraget är att det minskar det obetalda hushållsarbetet och möjliggör att fler får ett arbete. Ruttjänsterna underlättar vardagen för många samtidigt som svarta jobb blir vita. Avdraget ska höjas för äldre och fler tjänster ska ingå

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Liberalerna står upp för enprocentsmålet i bistånd. Sverige har en stolt historia och har satsat mycket på det internationella biståndet. Minskar vi biståndet så innebär det en minskad satsning på människors fri och rättigheter. Med biståndet lyfts människor ur fattigdom, minskar människors utsatthet, fler barn får äta sig mätta och sjukvården får tillgång till medicin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: I dagens Sverige har kungen och drottningen ingen politisk makt utan är bara symboler för vårt land. Liberalerna tycker att det systemet fungerar bra och står bakom den summa pengar som kungahuset tilldelas från staten. Kungen beslutade själv 2019 att begränsa antalet personer som får ta del av pengarna, sk apanaget. Vi vill inte ändra reglerna ytterligare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig Med tanke på dagens situation med mycket höga priser på bensin och diesel på världens marknader, har det varit absolut nödvändigt att införa tillfälliga skattesänkningar så att inte människor och företag drabbas på ett oacceptabelt sättEftersom det är höga priser så medför det ändå att fler väljer hållbara alternativ och att företag uppmuntras till nya tekniska lösningar utan fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig Socialdemokraternas planer på höjd fastighetskatt säger vi Liberaler bestämt nej till. Det finns ingen rättvisa i att beskatta en fastighet enbart på grund av dess läge och fiktiva försäljningsvärde. Det finns många villaägare som vrider och vänder på varenda krona. Vi Liberaler vill även sänka flyttskatten, som är ett samlingsbegrepp för en mängd olika skatter och avgifter som fördyrar en flytt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Det offentliga stödet till kulturen ska inte minskas men det är också viktigt att underlätta för fler privata aktörer att bidra till kulturen och att de får mer resurser. Det kommer leda till att kulturen får sammanlagt mer pengar än i dag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Det är viktigt att kommunerna själva ska kunna planera och kunna stoppa vindkraftsbyggen. Vindkraft är en hållbar energikälla och mer vindkraft behövs. Den kräver dock stora ytor och kan därför konkurrera med andra intressen för kommunen och måste kunna avgöras från fall till fall vilket intresse som har företräde. För den som vill bygga måste processen bli mer förutsägbar och säker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Alla former av människohandel förknippat med tiggeri måste bekämpas som brott och få straff enligt vår svenska lag. I de fall barn tvingas tigga så ska de omhändertas av socialtjänsten.Att tigga löser inte fattigdom , men att förbjuda tiggeri löser inte heller problemet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: I vissa andra länder finns det möjlighet att folkbokföra sig i ett tredje kön och Liberalerna vill utreda förslaget innan man tar något beslut för att se fördelar och nackdelar med ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Att båda vårdnadshavarna har 90 dagar var bidrar till jämställdheten och medför att barnet får en nära relation med båda föräldrarna. Dessa 90 dagar ska behållas men det är också viktigt att föräldraförsäkringen är flexibel och att föräldrarna får frihet att utforma föräldraledigheten som passar respektive familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Möjligheten till god digital vård är viktigt för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso och sjukvården som vi vill se. Men dagens ersättningssystem är inte hållbart när det gäller finansieringen av nätläkare. Liberalerna vill se en bättre ersättningsmodell för regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Sverige har i dag stora utmaningar inom integrationen och krisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU- länders. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregeln anser Liberalerna och har godkänt det i migrationsöverenskommelsen den regeln bör vara kvar tills EUs politik förändras och vi får en jämlik fördelning av flykingar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig För oss liberaler är det självklart att Sveriges säkerhet tryggas bäst i samarbete med andra länder. Därför var Liberalerna det första riksdagspartiet som sade ja till svenskt Natomedlemskap. Vi har arbetat för detta i årtionden. Tillsammans blir vi starkare och tryggare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Det är svårt för många småföretagare att hitta kompetent arbetskraft i dag. Det ger fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös i dagens Sverige. Liberalerna vill istället sänka skatterna och göra det enklare för företag att anställa. Det ska även alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: På många ställen i glest befolkade områden i Sverige finns det stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det motverkar strandskyddets syften. Det behövs förändringar i strandskyddet och trots stora inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Sverige har redan alldeles för hög skatt och att hela tiden höja skatten är inte lösningen. Liberalerna vill prioritera försvaret istället för andra saker och istället minska kostnaderna på andra ställen i samhället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Liberalerna tycker att public service och oberoende medier i samhället är viktigt. Deras verksamhet ska vara oberoende, objektiv och presentera fakta utan någon påverkan från olika aktörer. Vi tycker att de ska fortsätta ha ett brett uppdrag och är viktigt ur en demokratisk synvinkel. Ännu mer i dag än tidigare då samhället påverkas av falska nyheter som sprider felaktiga uppgifter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Liberalerna anser att ett förbud för fossilfria bilar bör införas lite längre fram och tar avstamp år 2030. Det är orealistiskt med ett förbud 2025. Vi måste ge bilägare och företag en möjlig tidsperiod för omställning. Nätet av laddstationer måste byggas ut i hela landet. Förbud mot nyförsäljning av fossilfria bilar ska införas på EU-nivå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Liberalerna tycker att betyg och nationella prov ska finnas tidigt i grundskolan. Det är viktigt att mäta hur elevernas kunskapsnivåer höjs, så att man kan sätta in hjälp till de elever som behöver det, med hjälp av speciallärare och mindre undervisningsgrupper till de som behöver det. Alla elever ska kunna få godkända betyg . Alla elever ska kunna nå sin fulla potential.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Alla i Sverige ska ha god tillgång till bra kommunal service men det ska inte bero på din grannes inkomst. Därför är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommuners ekonomiska förutsättningar. Det innebär att vi står bakom principen som finns i dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Staffet för köp av sexuella tjänster ska höjas. Likaså straffen för våldtäkt och andra sexualbrott

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Vi måste ha många fler hyresrätter i Sverige . Om vi har fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas. Bristen på bostäder är stor, inte minst i våra storstäder, där bostadsköerna är långa. Marknadshyror ska inte införas på de bostäder som redan finns. Det är viktigt att det i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Bristen på långsiktig finansiering saknas och gör att pengar för underhåll av den befintliga järnvägen och andra nödvändiga investeringar prioriteras bort under lång tid. Vi vill istället satsa på att få fler tåg att gå i tid och fungerade Mälartåg så att pendlingen till arbete fungerar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig Staten måste ta större ansvar för den svenska sjukvården. Den ska styra planering, så att alla får tillgång till vård i tid, måste se över beredskapen och långsiktig planering för att säkra kompetensen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Karensdagen ska behålla. Det ska finnas en självrisk i sjukförsäkringen, precis som i alla försäkringar. När Sverige inte hade karensdag sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Alla i Sverige ska ha goda arbetsvillkor och kunna vara säker på att reglerna följa på arbetet. Vi tycker däremot att den svenska arbetsrätten måste bli mer flexibel för att inte stjälpa småföretagen och arbetstagare. Det är bra att LAS förändras så att fler småföretag vågar anställa och att fler arbeten skapas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erika Rydja Sandvik: För Sverige är gruvnäringen viktig. Vi vill göra det enklare att ansöka om tillstånd att öppna gruvor. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är ett resultat av Liberalernas långa kamp och det ger en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Asylrätten ska prioriteras och det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som får avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsätta att ta emot FNs kvotflyktingar. Vår migrationspolitik måste vara hållbar och förenad med vårt samhälles möjlighet att förbättra integrationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig Polis och åklagare måste ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det konkret ligger misstanke om ett enskilt brott., när det tex rör sig om personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar. Vi måste få stopp på den ökade gängkriminaliteten i Sverige.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig Det ska alltid löna sig att arbeta och jobba extra. Liberalerna vill sänka den statliga skatten och färre ska betala statlig inkomstskatt. Detta är positivt för samhället och driver fram ökad sysselsättning och fler arbetade timmar och får ekonomin att växa. Du ska få behålla mer av den inkomst du tjänat ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. På grund av klimatförändringarna så riskerar vissa arter att försvinna. Skogen behöver ges möjligheter att sprida sig över stora områden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erika Rydja Sandviks val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Erika Rydja Sandvik: Extra viktig Skolan eftersom det gäller våra barns framtid. Lag och ordning för att bekämpa brottslighet och gängkriminalitet. En av de frågor som Liberalerna vill prioritera och är Sveriges viktigaste fråga för att få ett tryggare samhälle. Sjukvården eftersom vi måste få bort köerna till vården och prioritera omsorgen om våra äldre och personer med funktionsnedsättningar. Alla ska ha rätt till en bra vård.