Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Diana Janse (fotograf Jalle Torbjörnsson)

Diana Janse

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mitt fokus är utrikes- och säkerhetspolitiken samt allt det som rör ökad motståndskraft och robusthet för Sverige - internt och externt. Min bakgrund har gett mig kunskapen, nätverken och verktygen för att effektivt kunna driva frågor i riksdagen.

Presentera dig själv

Diplomat från Östhammar, utbildad i Uppsala, med 20 års erfarenhet av diplomati och statsförvaltning. Femton år har jag tillbringat utomlands, mestadels i konfliktområden – bland annat som ambassadör i Georgien, Libanon/Syrien och Mali. När jag 2006 blev rekryterad att arbeta i Carl Bildts stab vaknade också mitt inrikespolitiska intresse och jag blev så småningom medlem i Moderaterna.

Vad har du för yrke?

Diplomat.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt - driven och kunnig

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en moderatledd borgerlig regering med en stabil majoritet i riksdagen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Diana Janse

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Extra viktig Vi behöver mer driftsäker, planerbar och fossilfri el. Det är en förutsättning för att vanligt folk ska ha råd att betala elräkningen och för att landet - medborgare såväl som våra företag - ska kunna klara den gröna omställningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Staten behöver ta tillbaka våldsmonopolet. Att få möjlighet att sätta hårt mot hårt mot de kriminella i brottsutsatta områden är ett bland många andra nödvändiga verktyg.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Extra viktig Vad biståndet lyckas åstadkomma är för mig det centrala - inte hur mycket pengar vi spenderar. Expertrapporterna om magra resultat, undermålig styrning och korruption avlöser varandra. Utvecklingsbiståndet har reducerats till att bli ett utbetalningsmål att skryta med internationellt. Sverige behöver ett i grunden reformerat bistånd som fungerar - också som ett verktyg i vår utrikespolitik.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Kungahuset sköter sitt uppdrag med glans. Dess medlemmars roll som företrädare för Sverige, inte minst utomlands, kan knappast underskattas och är väl investerade pengar. De kungliga slotten förvaltas väl och är en del av vår historia och vårt gemensamma kulturarv - därtill tillgängligt för allmänheten. Om något skulle jag snarare vara beredd att anslå mer pengar till kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Det är väl inget "bra" förslag så mycket som ett helt nödvändigt sådant givet de nu skyhöga bränslepriserna. Bilen är livsviktig för folk på landsbygden där alternativ saknas, och dieseln behövs för att våra bönder ska producera den mat som vi alla behöver. Och om något behöver vi - inte minst för vår motståndskrafts skull - mer närproducerad mat, inte mindre.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Extra viktig Staten ska hantera varje skattekrona på ett ansvarsfullt sätt. När bidragsbrotten ökar och skattemedel används för att finansiera brottslig verksamhet behövs hårdare tag, bättre kontroller och slopad sekretess mellan myndigheterna - inte än mer skattemedel att förslösa.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Extra viktig Ensam är inte stark. Det gäller inte minst för ett relativt litet land granne med ett väldokumenterat fientligt och aggressivt Ryssland. Ett starkt nationellt försvar är vårt ansvar men Sverige hör likaledes hemma i Nato. Det är där våra allierade finns och det är där Sverige både kan få och bidra till hård säkerhet i vår allt oroligare omvärld.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Extra viktig Statens externa såväl som interna säkerhet är statens absoluta kärnuppgift. Att vi med ett av världens högsta skattetryck inte skulle kunna finansiera ett starkt försvar inom befintlig ram visar bara hur skeva prioriteringarna för dagens allt-åt-alla-regering är, och hur oförmögen regeringen är att säkerställa att de skattemedel som tas in t ex inte fuskas bort.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Innan Sverige löst frågan med en planerbar och stabil elförsörjning (dvs har en utbyggnad av kärnkraften väl på gång) som kan täcka de ökade behoven med en helt elektrifierad fordonsflotta kommer vi tyvärr behöva bensin- och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Diana Janse: Jag är i grund och botten en tågentusiast och jag gillar idén om höghastighetståg. Samtidigt ser jag att de nuvarande planerna tar investeringsutrymme från allt annat som över åren tillåtits förfalla. Därför tror jag att vi - tyvärr - först måste prioritera annat: Att de tåg vi har alls går. Att vägnätet inte förfaller ytterligare. Att passagerarna kommer med sina flyg. Listan är plågsamt lång.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Diana Janse: Extra viktig Skatten på arbete bör sänkas för alla, låg- såväl som höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Diana Janse: Extra viktig Svenska skogsägare har i generationer förvaltat och förädlat sina skogar och marker till gagn för vårt land, vår miljö, vår mångfald och vårt välstånd. Godtyckliga beslut om inskränkningar i äganderätten - en mänsklig rättighet - ska beivras, oavsett om de kommer ifrån Bryssel eller övernitiska aktivister på våra myndigheter.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Diana Janse har hoppat över denna fråga