Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eric Palmqvist (fotograf )

Eric Palmqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är jordnära och tar med mig landsbygdens och glesbygdens perspektiv in i politiken. Jag har ett långt arbetsliv bakom mig som gör att jag lätt kan sätta mig in i vanliga arbetares vardag. Jag tror att Sverige mår bäst av att ha en stark och välmående industri som skapar många och goda arbetstillfällen vilket i sin tur genererar skatteintäkter som kan användas till att bygga välfärd!

Presentera dig själv

Familjefar med skånsk uppväxt men hemmahörandes i Gällivare. Intresserad av samhälle, politik och försvarsfrågor sedan unga år. Gillar bilar, motorcyklar och snöskotrar men också whisky och god mat. Berest och allmänbildad. Tycker lika mycket om skog och mark som pulserande storstad. Lyssnar helst på hårdrock.

Vad har du för yrke?

Gruvarbetare och chaufför.

I vilket land är du född?

Storbritannien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen enskild utan saker från många

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på ett blå-gult block efter valet 2022. Helst med Sverigedemokraterna som största parti och att vi kan bilda majoritet tillsammans med M och KD och driva en socialkonservativ linje. Önskvärt är att MP lämnar riksdagen och tappar inflytande över svensk politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eric Palmqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Begränsningen av oskäligt vinstuttag ska ske genom strikt kvalitetskontroll och säkerställande av att friskolorna inte konkurrerar med de kommunala skolorna genom att inte tillhandahålla sådana faciliteter och funktioner som vi förväntar oss att skolor ska ha.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Kärnkraften är fossilfri, stabil och levererar energi årets alla dagar och har en självklar ställning i den Svenska energimixen i vilken den bör utgöra ryggraden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Gängkriminaliteten måste brytas och i vissa områden har gängkulturen kopplat ett starkt grepp. Här måste polisen ges alla verktyg som behövs för att bekämpa brottsligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Ett avskaffat RUT-avdrag skulle sannolikt leda till en mycket högre grad av svarta arbeten vilket är negativt ur flera aspekter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Främst bör Sverige villkora bistånd och sluta betala biståndspengar till diktaturer och länder med hög korruption eller bristande syn på mänskliga rättigheter. Det samma gäller för länder som vägrar ta emot sina egna medborgare då de utvisas från Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Kungahuset är en viktig symbol för Sverige och är i viss mån en stabil och opolitisk punkt i en föränderlig tid. Kungahusets betydelse för besökslandet Sverige ska inte heller underskattas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Sverige är ett av europas mest glesbefolkade länder och bilen är oerhört viktig för arbetspendling, rekreation och det sociala livet. De höga drivmedelspriserna slår hårt mot mot människors ekonomi och driver på inflationen på ett sätt som inte är acceptabelt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Skatt på fastigheter, exempelvis villor, är en skatt på ett uppskattat värde av en icke omsatt tillgång vilket inte är rimligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Staten ska bära en del av kulturen men det är också rimligt att en större del av kulturen är självfinansierande eller finansieras på annat sätt än med skattemedel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Vind är en naturresurs som finns överallt och det måste därför vara upp till varje kommun att själv besluta om huruvida vindkraftsbygge ska uppföras eller inte. Uppförandet av vindkraftsparker ska inte ses som ett riksintresse som står över det kommunala vetot.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Tiggeri ska vara förbjudet av tillresta utländska tiggare som dessutom ofta agerar på ett sätt som förefaller organiserat. Regelverket måste emellertid vara utformat så att det inte omfattar tex. inhemska personer, exempelvis fattigpensionärer, som samlar pantburkar eller liknande.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Man, kvinna. XY, XX. Att man upplever sig som något annat är inte skäl nog för att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Familjen ska ha den absoluta rätten att fördela föräldraledigheten på det sätt som bäst fungerar för familjen i fråga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Konkurrens främjar oftast utvecklingen och nätläkarna har varit starkt bidragande till att öka tillgängligheten till läkare. Det är tack vare nätläkarna som landets regioner tvingats utveckla egna digitala tjänster för att möta moderna människors behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Huvudregeln ska vara temporära uppehållstillstånd. I alla fall inledningsvis. Kraven för att komma i fråga för permanenta uppehållstillstånd och sedermera medborgarskap ska skärpas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Sverige är i realiteten redan en nation som har mycket starka kopplingar till NATO med flera av sina vapensystem integrerade i NATOs system dock utan att omfattas av NATOS tvingande garantier.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: A-kassan är ett viktigt skyddsnät och nivåerna har länge varit för låga. Att förlora sitt arbete, och inkomst, ska inte tvinga folk från hus och hem utan de drabbade bör ha en rimlig tid på sig att leta nytt arbete och därmed trygga sin fortsatta försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Strandskyddet bör lättas, men inte avskaffas, i landets landsbygdskommuner. Det är nödvändigt att ha ett regelverk att förhålla sig till men landsbygdskommunerna bör ha större makt över dessa beslut och reglerna bör vara generösa.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Sverige är ett av de länder som har högst skattetryck i världen vilket utan tvekan möjliggör en storsatsning på försvaret inom ramarna för nuvarande skattetryck om man gör andra, och sundare, prioriteringar i hur skattemedlen används.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Public service bör bantas avsevärt och ges i uppdrag att ägna sig åt smala svenska produktioner och nyheter/samhällsinformation. Stora sportevenemang, nöjesprogram som skulle kunna reklamfinansieras m.m. ska inte vara public services uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Tekniken kring elbilar (och andra fossilfria alternativ) är långt ifrån så välutvecklad att det är rimligt att införa ett sådant förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Betyg är, rätt använt, en viktig måttstock och kvittens för eleven och dess föräldrar hur eleven ligger till i förhållande till uppsatta mål.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Skatteinkomster ska kunna omfördelas till kommuner med exempelvis liten befolkning för att dessa ska kunna upprätthålla kommunal service för sina medborgare. Ett system som det nuvarande där en del kommuner med låg skattesats erhåller skattepengar från kommuner med högre skattesats är inte rimlig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Köp av sexuella tjänster har förekommit i alla tider i nästan alla kulturer och jag kan inte se att fängelsestraff är en påföljd i paritet med brottet. Endast i de fall ofrivilligt hos den som säljer de sexuella tjänsterna kan bevisas bör fängelse kunna komma i fråga som påföljd.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Frågan är inte alldeles enkel men givet att vi på många håll har en enorm bostadsbrist skulle ett sådant här förslag driva upp boendekostnaderna på ett sätt som skulle leda till både ökad segregering och fler unga som tvingas bo kvar hos sina föräldrar under mycket lång tid.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Höghastighetstågen skulle snabbt riskera att bli en infrastrukturekonomisk gökunge som skulle dränera möjligheterna att genomföra de reinvesteringar som behövs i befintlig järnvägsinfrastruktur. Sverige behöver en robust järnvägsinfrastruktur för persontrafik och gods i hela landet!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: regionerna dras med stora ekonomiska svårigheter och en konsekvens av detta är långa köer och ojämlik vård. Min övertygelse är att det är dags att överföra den högspecialiserade vården i statlig regi och överväga att kommunalisera primärvården om den inte bedöms vara lämpad för statligt huvudmannaskap.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Karensdag saknas i flera andra jämförbara länder och den slår hårt mot folk med vissa diagnoser. Den bör därför avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: En fråga på vilken mitt svar lika gärna skulle kunnat bli "Ganska dåligt förslag" Det ska inte vara för lätt att säga upp anställda och det ska inte kunna göras på vilka grunder som helst men vi ser idag en utveckling där allt fler får olika former av otrygga anställningar eller hyrs in av företag via bemanningsbolag vilket måste tolkas som att företagen inte vågar anställa själva.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Sverige har förutsättningar att kraftigt öka självförsörjningsgraden av en rad metaller och mineral. Detta bör vi sträva efter. En del metaller är dessutom "framtidens olja" och spelar vi våra kort rätt kan vi stärka vår position som exportnation högst väsentligt. Då måste tillståndsprocesserna effektiviseras!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Sverige har tagit ett enormt ansvar under de senaste decennierna vilket gett upphov till en lång rad negativa samhällseffekter. I synnerhet då det gäller människor från kraftigt avvikande kulturer och områden som inte ligger i vår närhet går det att införa en mycket striktare hållning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Palmqvist: Brottsmisstanke bör utgöra själva grunden till att få tillämpa hemliga tvångsmedel så som avlyssning och övervakning. Det finns dock fall där avsteg från detta kan vara skäliga men det ska ske med stor restriktivitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Palmqvist: Att beskatta höga inkomster allt för hårt leder till "skatteflykt" och sämre drivkrafter. Det är dock rimligt att höginkomsttagare bidrar med mer skatt än låginkomsttagare. Så sker redan idag. Dels för att skatten är procentuell men också genom värnskatt och ökad konsumtion hos höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Palmqvist: EU vill att Sverige undantar mycket mer skog från skogsbruk än idag vilket inte är rimligt. Skogen är oftast privatägd och det måste vara upp till skogsägaren själv att besluta över hur den ska brukas. Undantag ska föras för nyckelbiotoper och särskilt skyddsvärda områden men då måste skogsägaren fullt ut kompenseras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eric Palmqvists val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Pensioner

Så svarar Eric Palmqvist: Extra viktig Sverige måste åter bli en industrination med tillgång till stabil, billig och ren el. Kärnkraften är nyckeln till detta. Sverige har i många avseenden blivit ett gangsterland med hög brottslighet, svaga straff och låg respekt för rättsväsendet. Trenden måste vändas! Sveriges pensionärer har i många fall chockerande låga pensioner vilket är ovärdigt ett välfärdsland. Pensionerna måste höjas!